Cilj programa je: Upoznavanje sa: Pojmom akutnog koronarnog sindroma (AKS); Značajem biomarkera u dijagnozi i lečenju bolesnika sa AKS; Značajem biomarkera u dijagnozi srčane insuficijencije; Značajem markera nekroze miocita u dijagnozi akutnog infarkta miokarda; Markerima inflamacije u akutnom koronarnom sindromu; Markerima srčane funkcije.