Cilj programa je: Edukativni ciljevi programa su: sticanje osnovnih znanja o vitaminima B grupe; osposobljavanje za pružanje adekvatne pomoći u prevenciji problema koje izaziva deficit vitamina B grupe.