Cilj programa je: Edukativni ciljevi programa su: sticanje osnovnih znanja o magnezijumu; osposobljavanje za pružanje adekvatne pomoći u prevenciji problema izazivanih deficitom magnezijuma.