Cilj programa je: Sticanje ili osvežavanje znanja o antimikoticima; Osposobljavanje korisnika za pravilnu upotrebu ovih lekova.