Cilj programa je: Rano prepoznavanje mentalnog oboljenja kod žena u perinatalnom periodu. Adekvatna reakcija i menadžment sa pacijentom.