Cilj programa je: Sticanje znanja o karakteristikama odabranih mekotkivnih povreda skočnog zgloba (predisponirajućim faktorima, epidemiološkim i kliničkim karakteristikama, mogućnostima dijagnostike i lečenja); Razumevanje mehanizma nastanka medijalnih uganuća skočnog zgloba, povreda distalne tibiofibularne sindesmoze, povreda suptalarnog zgloba oboljenja i povrede Ahilove i peronealnih tetiva; Osposobljavanje za dijagnostiku, pružanje inicijalne pomoći i lečenje ovih povreda.