Cilj programa je: Sticanje znanja relevantnih za klasifikaciju lumbalnog bola; Osposobljavanje korisnika testa za blagovremeno i adekvatno postavljanje dijagnoze lumbalnog sindroma; Osposobljavanje za vođenje tretmana lumbalnog sindroma u skladu sa kategorizacijom lumbalnog bola.