Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Upoznavanje učesnika sastanka sa najnovijim principima za efikasnu prevenciju, rano prepoznavanje, adekvatno dijagnostikovanje, blagovremeno i efikasno lečenje anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije. Usvajanje savremenog koncepta hitnog zbrinjavanja bolesnika sa anafilaksom, kako u bolničkim tako i u vanbolničkim uslovima.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, interna medicina, medicina rada, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, anesteziologija sa reanimatologijom, pedijatrija)
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1575/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Cilj ovog stručnog sastanka je da se učesnici upoznaju sa preporukama aktuelnih vodiča za prevenciju, blagovremeno prepoznavanje, adekvatno dijagnostikovanje i efikasno lečenje anafilakse, da razumeju, usvoje i osposobe se za primenu istih u praksi.
   Svetska Alergološka Organizacija (World Allergy Organization - WAO) je 2011. objavila Vodiče za prepoznavanje i lečenje anafilakse. Evropsko Udruženje za Reanimaciju (European Resuscitation Council - ERC ) je 2015. objavilo preporuke za hitno zbrinjavanje anafilakse. Udruženje NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) je 2016. objavilo da rezultati istraživanja iz oblasti anafilakse nisu došli do novih saznanja koja bi uticala na promenu preporuka koje su do tog trenutka važile. Sledeća revizija bi trebalo da bude ove, 2018. godine. Ovaj stručni sastanak zasnovan je na preporukama navedenim u ovim dokumentima.
   Polaznici treba da nauče kako da razlikuju anafilaktoidnu od anafilaktičke reakcije, da prepoznaju simptome i znake anafilakse, da koriste ABCDE protokol za postavljanje dijagnoze, kao i za lečenje ovog životno ugrožavajućeg stanja. Biće istaknut značaj ranog postavljanja dijagnoze, ranog pozivanja hitne medicinske pomoći, primene mera osnovnog održavanja života, kao i ogroman značaj što ranijeg obezbeđenja disajnog puta. Detaljno će biti razmotrene indikacije za primenu adrenalina u slučaju nastanka alergijske, odnosno anafilaktičke reakcije, putevi administriranja ovog leka i doze koje treba primeniti. Prednosti rane primene adrenalina u vidu autoinjektora, bilo od strane bolesnika, laika ili zdravstvenog radnika biće posebno naglašene. Antihistaminici i kortikosteroidi koji su indikovani kako u toku anafilaktičke reakcije, tako i nakon oporavka od nje.
   Smernice daju i uputstva za laboratorijsku potvrdu anafilaktičke reakcije pa će posebna pažnja biti posvećena načinu i vremenskim tačkama u kojima treba uzeti krv ili urin za identifikovanje vrednosti triptaze i histamina u serumu i urinu.
   Na kraju će biti objašnjen algoritam za pružanje mera kardiopulmonalne reanimacije (CPR) u slučaju nastanka cardiac arrest-a (CA) izazvanog anafilaksom.
   Učesnici sastanka će biti upućeni na koji je način moguće prevenirati nastanak anafilakse (npr. nošenje medical alert - narukvice ili ogrlice na kojima je naznačeno ime alergena na koji je osoba osetljiva, izbegavanje trigera), kao i indikacije za dodatno praćenje i hospitalizaciju bolesnika nakon epizode anafilakse.
   Smatramo da će nakon predavanja polaznici biti u stanju da bez panike, brzo i efikasno preduzmu sve mere neophodne za zbrinjavanje bolesnika koji su doživeli anafilaksu. Očekujemo da će svi zdravstveni radnici razrešiti dilemu, kada, u kojoj dozi i na koji način je najbolje primeniti adrenalin u dramatičnoj situaciji kao što je anafilaktička reakcija.
  • Obavezna literatura: 1. Trpković S, Kalezić N, Bojić S, Palibrk I, Stojanović M, Spirić V. Anafilaksa i anafilaktički šok. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu 2016. p. 767-96; 2. Trpković S., Pavlović A., Anđelić S. Urgentni tretman anafilaktičkih reakcija. Naučni časopis urgentne medicine Halo 194 2016; 22(2):135-48.
  • Dopunska literatura: 1. Truhlárˇ A, Deakin CD, Soar J, Khalifa GE, Alfonzo A, Bierens JJ, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2015; 95:148–201; 2. Kerton M, Jones A, Gough C, Hardy R, Kelly FE. Paediatric anaphylaxis management: training staff to draw up the correct dose of epinephrine. British Journal of Anaesthesia, 2018; 120(4): 881–2; 3. Nanavati RS, Kumar M, Modi TG, Kale H. Anaphylactic shock management in dental clinics: An overview. J Int Clin Dent Res Organ 2013;5:36-9
  • Prvi datum i mesto održavanja: četvrtak, 18.10.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Inicijalna dijagnostika i terapija anafilakse - Savremeni principi Prof.dr Slađana Trpković Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).