Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o sepsi i razumevanje značaja brze dijagnostike i blagovremenog tretmana; Upoznavanje sa najnovijim preporukama za dijagnostiku i lečenje sepse.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Branislava Stefanović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija, alergologija i imunologija, transfuzijska medicina, epidemiologija, medicinska biohemija), biohemičare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1577/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Širom sveta sepsa predstavlja ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem zbog činjenice da je incidenca sepse u dramatičnom porastu, a lečenje skupo i neizvesno. Ukoliko se zakasni sa početkom lečenja primenom antibiotika, smrtnost od sepse povećava se za 10 % na sat. Stoga je sepsa zauzela treće mesto po visini letaliteta, posle moždanog i srčanog udara.
   Sepsa je 2011. godine proglašena za urgentno medicinsko stanje, koje zahteva fokusirani odgovor. Širom sveta započela je kampanja (Surviving Sepsis Campaign), sa ciljem podizanja opšte svesti o ovom problemu, a sve zemlje pristupile su izradi nacionalnih razvojnih planova, da bi se ostvario globalni cilj (smanjenje mortaliteta od sepse za 20% do 2020. godine). Glavni pravac kampanje fokusiran je na rano prepoznavanje pacijenata sa potencijalno teškom infekcijom još dok su na odeljenju (ili u prehospitalnim uslovima), pre nego što njihovo stanje zahteva lečenje u jedinicama intenzivnog lečenja.
   Sepsa je klinički sindrom i komplikacija teških poremećaja, a karakterišu je sistemsko zapaljenje, obimno oštećenje tkiva i sistemski odgovor organizma na infekciju. Nastaje kada odbrambeni, imuni sistem domaćina, umesto da kontroliše infekciju, dovodi do oštećenja sopstvenih tkiva i organa. Posledice su septični šok, progresivno slabljenje funkcije svih organa i smrt. Primarni znaci zapaljenske reakcije u septičnom šoku uključuju vazodilataciju, povećanu mikrovaskularnu permeabilnost i aktivaciju leukocita. Posebno rizične grupe čine osobe starije životne dobi, mala deca, hronični bolesnici i imunokompromitovane osobe. Sepsa najčešće ima akutni tok (ali može biti subakutna ili čak hronična).
   Početkom 2016. godine objavljeni su novi vodiči sa novim definicijama sepse i septičnog šoka. Prema novim vodičima, sepsa se definiše kao životno ugrožavajuća disfunkcija organa, prouzrokovana disregulacijom odgovora domaćina na infekciju (neregulisanog odgovora organizma na infekciju). Ova nova definicija sadrži tri bitne, kritične komponente sepse: 1. prisustvo infekcije, 2. abnormalna regulacija odgovora domaćina na infekciju i 3.posledična sistemska organska disfunkcija. Jedna od najznačajnijih promena je eliminacija sindroma sistemskog inflamatornog odgovora (SIRS). U novim definicijama sepse akcenat je stavljen na organsku disfunkciju, koju procenjujemo na osnovu SOFA skora , odnosno (qSOFA) za brzu orijentaciju. Procena pomoću qSOFA upućuje na tri upozoravajuća znaka: 1. promena mentalnog statusa, 2. hipotenzija (sistolni krvni pritisak < 100 mmHg i 3. tahipneja (respiratorna frekvenca > 22/min). Septični šok je dalja faza u razvoju sepse, koga karakterišu izražene cirkulatorne, celularne i metaboličke promene, koje značajno povećavaju mortalitet. To su perzistentna hipotenzija koja zahteva primenu vazopresora da bi se srednji arterijski pritisak (MAP) održao na vrednosti od 65 mmHg i nivo laktata u krvi > 2 mmol/L, uprkos adekvatnoj nadoknadi cirkulatornog volumena.
   U okviru Kampanje za preživljavanje sepse, date su i smernice za inicijalnu terapiju sepse, koje treba primeniti u toku 3 sata: 1. izmeriti nivo laktata u arterijskoj krvi, 2. pre primene antibiotika obezbediti uzorak periferne krvi za hemokulturu, 3. primeniti antibiotike širokog spektra, 4. primeniti infuziju 30 ml/kg kristaloida kod hipotenzije ili kod nivoa laktata > 4 mmol/L.
  • Obavezna literatura: 1. Đorđević D, Bojić S, Udovičić I, Zeba S, Kalezić N, Šurbatović M. Sepsa i septični šok. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 799-818.
  • Dopunska literatura: 1. De Backer D, Dorman T. Surviving sepsis guidelines: a continious move toward better care of poatients with sepsis. JAMA 2017; 317: 807-8; 2. Seymour CW, Liu VX, Iwashina TJ, Brunkhorst FM, Rea TD, Sherag A, RubenfeldG, Kahn JM, Shankar-Hari M, Singer M et al. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis:For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315: 762-74; 3. Galeski DF, Edwards JM, Kallan MJ, Carr BG. Benchmarking the incidence and mortality of severe sepsis in the United States. Crit Care Med 2013; 41: 1167-74; 4. Angus DC, van der Poll T. Severe sepsis and septic shock. N Engl J Med 2013; 369: 840-51.
  • Prvi datum i mesto održavanja: Beograd - AKME, Beograd, Resavska 84: Utorak, 23.10.2018., od 19:00 do 21:00
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Sepsa - Savremeni koncept dijagnostike i lečenja Prof.dr Nevena Kalezić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - dileme i praktična rešenja Asist.dr Branislava Stefanović Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi