Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-913/19

  BROJ ODLUKE 153-02-01685/2019-01

  Cilj programa je: Razumevanje značaja ergonomske edukacije; Sticanje znanja o uticaju sile zemljine teže na pojedine segmente tela u osnovnim položajima (stojeći, sedeći i ležeći) i razumevanje značaja pravilnog držanja tela; Osposobljavanje korisnika testa za prepoznavanje neispravnog položaja tela i potencijalno štetnih efekata po zdravlje; Osposobljavanje korisnika za prepoznavanje faktora koji nameću nepravilno držanje tela u svakodnevnom životu i radu; Sticanje znanja o zaštitnim položajima i njihovoj primeni u svakodnevnom životu i radu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Milica Ivetić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-913/19
  • Broj odluke: 153-02-01685/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 19. avgust 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Pravilno držanje tela predstavlja ispravno raspoređenu težinu tela iznad površine oslonca sa što manjim angažovanjem antigravitacionih mišića. Faktori koji utiču na držanje tela mogu biti spoljašnji (loš, neudoban ležaj, težak i dugotrajni rad, nedovoljna fizička aktivnost i slaba antigravitaciona muskulatura) i unutrašnji (stanje skeleta, poremećaj opšteg zdravstvenog stanja, gojaznost, trudnoća). Pravilno držanje tela procenjuje se vizuelno (inspekcijom), na osnovu analize položaja određenih delova tela, njihovog međusobnog razmaka i simetrije.
   U mehaničkom smislu kosti imaju ulogu poluge u funkciji lokomotornog sistema. Rasporedom tačaka sile tereta i mišićne sile određuje se vrsta poluge. Proizvod iz veličine sile tereta, sile mišićne snage i dužine kraka poluge predstavlja obrtni momenat sile tereta. Mišićno naprezanje će biti veće ukoliko je obrtni momenat sile tereta veći. Posledice adaptacije na dugotrajni položaj odražavaju se na mišiće njegovim skraćenjem dužine i smanjenjem snage. Druge posledice se odnose na pojavu skupa poremećaja i oštećenja svih struktura kičmenog stupa, te tako nastaje cervikalni i lumbalni sindrom. Njegove akutne i hronične faze daju različite simptome koji su poznati kao trnjenje, bolovi u mišićima, ukočenost, vrtoglavica i td.
   Korekcijom položaja rameno-lopatične i karlične regije, aktiviranjem mišića aduktora lopatica, ekstenzora torakalnog dela kičme za gornji deo tela i trbušnih mišića za donji deo tela, omogućava se osnov za pravilnu poziciju pršljenova.
   Cilj ovog programa je sticanje znanja (o uticaju sile zemljine teže na pojedine segmente tela u osnovnim položajima tela - stojeći, sedeći i ležeći, o prolasku težišne linije kroz telo i načinu na koji se formira poluga u odnosu na na mišićne sile i sile tereta, o faktorima koji nameću nepravilno držanje tela u svakodnevnom životu i pri obavljanju profesije, o načinu na koji se telo adaptira na neispravan položaj te ga još više izlaže oštećenjima) i osposobljavanje za primenu znanja u praksi (kako prepoznati neispravan položaj tela i kako se to odražava na zdravlje čoveka, kako pravilnim držanjem tela da postavimo segmente iznad površine oslonca da se što manje angažuje antigravitaciona muskulatura i na taj način obezbedi što manje naprezanje i što racionalnija potrošnja energije u održavanju položaja tela, kako obavljati različite profesije u ispravnom položaju i pri tom smanjiti štetno dejstvo prinudnih dugotrajnih položaja karakteristični za svaku profesiju).
   Program se realizuje kao onlajn test sa 50 pitanja. Svako pitanje prate pripremljeni odgovori. Test je koncipiran tako da korisnik treba da prepozna tačan odgovor između tri ponuđene alternative. Za svaki odgovor pripremljene su povratne informacije – objašnjenja koja pomažu da korisnik razume zašto je izabrani odgovor tačan ili netačan. U tom smislu, on je koristan ne samo za testiranje, nego i za sticanje znanja.
   Test je namenjem fizioterapeutima, ali može biti koristan svim zdravstvenim radnicima koji obavljaju posao na rizičnan način u dugotrajnom prinudnom položaju (stomatolozi, ginekolozi, hirurzi, medicinske sestre pri obavljanju nege pacijenata), koji se ovim putem mogu upoznati kako sa pravilim, tako i nepravilnim stavovima i osposobiti za primenu zaštitnih pokreta i položaja.
  • Obavezna literatura: 1. Milica Ivetić, "Opis pravilnog držanja tela i primena zaštitnih položaja i pokreta", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Kim DJ, Cho ML, Park YH, Yang YA. Effect of an exercise program for posture correction on musculoskeletal pain. J Phys Ther Sci, 2015; 27(6): 1791–4; 2. Radzevičiene L, Kazlauskas A. Posture Disorders and their Causes in Rural School Pupils. Social Welfare Interdisciplinary Approach, 2016. 6(1): 118-25; 3. Yong MS, Lee HY, Lee MY. Correlation between head posture and proprioceptive function in the cervical region. Journal of physical therapy science, 2016. 28(3): 857; 4. Lee S, Lee J. Effects of strengthening and stretching exercises on the forward head posture. Journal of International Academy of Physical Therapy Research, 2016. 7(2): 1046-50; 5. Jovanović L, Kovačević R, Ereš S, Kljajić D. Držanje tela – postura – Kineziterapija u cilju prevencije i korekcije poremećaja držanja tela. Beograd: Atosprint, 2015. 126.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-913/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-913/19 BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-913/19

     • 1. Milica Ivetić, "Opis pravilnog držanja tela i primena zaštitnih položaja i pokreta", prezentacija predavanja. Datoteka
      4.6MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Primena principa ergonomije u prevenciji oštećenja zdravlja
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.