Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2046/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje savremenih teorijskih znanja o zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i osposobljavanje za prepoznavanje zavisnosti kod pacijenata. Razumevanje uticaja zavisnosti od psihoaktivnih supstanci na lečenje hirurških i drugih akutnih, posebno, hitnih stanja u medicini. Razvoj adekvatnog i specifičnog pri-stupa zavisnicima od supstanci u hitnim stanjima kod svih lekara koji učestvuju u njihovom lečenju.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2046/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: U fokusu ovog programa su najčešća hitna stanja koja se javljaju kod zavisnika od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci (PAS) - akutna intoksikacija (predoziranje) i apstinenci-jalni sindrom.
   Akutna intoksikacija (predoziranje) čini 15% svih akutnih hitnih stanja koja se javljaju u ovoj populaciji . U 30% slučajeva u pitanju je kombinacija više supstanci, a kod 50% bolesnika prisutan je i alkohol. Klinička slika varira u zavisnosti od vrste PAS. Karakterišu je hiper ili hipoventilacija, suženje ili dilatacija zenice, bradikardija, tahiartitmija, hipertermija, piramidalni znaci (ataksija, hipertonija, hiperrefleksija), hipertenzija.
   Apstinencijalni sindrom se najčešće javlja kod osoba sa visokom tolerancijom i izraženom fizičkom zavisnošću, kada smanje ili prekinu uzimanje supstance. Simptomi variraju u zavisnosti od vrste PAS, vremenskog intervala od poslednje uzete doze, brzine eliminacije supstance, istovremene primene drugih PAS, komorbiditeta (psihijatrijskog ili drugog). Manifestuju se uznemirenošću, agitacijom, agresivnošću, povišenim tonusom simpatikusa. Kod primene više supstanci istovremeno, postoji rizik od razvoja apstinencijalnog sindroma za svaku od njih.
   Sticanje i/ili usavršavanje teorijskih znanja o zavisnosti od alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci i osposobljavanje za prepoznavanje zavisnosti kod pacijenata, kao i razvoj adekvatnog i specifičnog pristupa zavisnicima od supstanci u hitnim stanjima kod svih lekara i drugih zdravstvenih radnika koji učestvuju u njihovom lečenju može biti veoma važno. Poseban značaj u tom smislu ima poznavanje simptomatologije i osposobljenost za adekvatno reagovanje.
   Test sadrži 50 pitanja iz oblasti urgentnog zbrinjavanja bolesnika zavisnih od alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, koja obuhvataju najvažnije aspekte od značaja za pristup ovoj problematici.
   Prvi deo pitanja odnosi se na podatke vezane za raširenost zloupotrebe alkohola i droga u svetu i Srbiji, na dijagnostičke kriterijume za bolesti zavisnosti, na posledice zloupotrebe supstanci na somatsko i mentalno zdravlje ljudi, kao i na udruženost zloupotrebe supstanci i povreda koje zahtevaju hospitalizaciju, a često i hirurško lečenje.
   Slede pitanja o specifičnostima zloupotrebe pojedinih supstanci: alkohola, opijata, kokaina, dizajniranih droga, halucinogena, marihuane, tricikličnih i drugih antidepresiva, sedativa, naročito benzodijazepina.Test sadrži pitanja koje se odnose na prepoznavanje simptoma i znakova dva najdominantnija hitna stanja: predoziranje ili intoksikaciju i apstinencijalni sindrom.
   Terapijski pristup intoksiciranim pacijentima podrazumeva hitne postupke za uspostavljanje i očuvanje vitalnih funkcija, pre svega cirkulacije i disanja, a zatim i druge hitne terapijske mere, kao što su sprečavanje apsorpcije i/ili ubrzavanje eliminacije supstance i primena specifičnog antidota za određenu supstancu. Detaljno su razmotreni doziranje, putevi primene, dozni intervali, dužina trajanja dejstva, potreba za kontinuiranim monitoringom i brižljivom opservacijom bolesnika kod kojih su primenjeni nalokson ili flumazenil, u cilju reverzije dejstva opioida, odnosno benzodijazepina.
   Test takođe sadrži i pitanja u vezi prepoznavanja kliničkih manifestacija apstinencijalnog sindroma za različite psihoaktivne supstance i preporuke za hitan tretman i dalje lečenje apstinencijalnog sindroma. Posebno je apostrofiran značaj delirijuma tremensa, jedne od najtežih prezentacija alkoholnog apstinencijalnog sindroma, koja može biti životno ugrožavajuće stanje ukoliko se pravovremeno ne prepozna i energično kupira.
   Da bi apstinencijalni sindrom bio blagovremeno prepoznat (dijagnostikovan) neophodna je informacija da bolesnik koristi određenu PAS (anamnestički ili heteroanamnestički), obrazac konzumiranja, kao i poznavanje dužine trajanja dejstva te supstance (tj. njen poluživot) radi predviđanja kada se može očekivati apstinencijalna kriza.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Šipetić-Grujičić S, Trpković S, Palibrk I, Milenović M, Dimitrijević I. Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 18:913-36.
  • Dopunska literatura: 1. Finkelstein Y, Macdonald EM, Hollands S, Sivilotti ML, Hutson JR, Mamdani MM, Koren G, Juurlink DN; Canadian Drug Safety and Effectiveness Research Network (CDSERN). Repetition of intentional drug overdose: a population-based study. Clin Toxicol (Phila) 2016; 54(7):585-9; 2. Rehm J, Shield KD, Rehm MX, Gmel G, Frick U. Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe: Potential gains from effective interventions for alcohol dependence. Canada: Centre for Addiction and Mental Health, 2015; 3. WHO. Global status report on alcohol and health 2014. Geneva: WHO, 2014; 4. WHO. Alcohol and injury in emergency departments. Summary of the report from the WHO collaborative study on alcohol and injuries. France: WHO, 2014.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2046/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2046/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2046/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      192.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Kalezić N, Šipetić-Grujičić S, Trpković S, Palibrk I, Milenović M, Dimitrijević I. Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci. U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fa Datoteka
      4.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od psihoaktivnih supstanci
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.