Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2047/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o intracerebralnoj hemoragiji (ICH) kao značajnom medicinskom (kliničkom) entitetu. Upoznavanje sa karakteristikama koje ICH čine važnim javnozdravstvenim problemom. Razumevanje važnosti prevencije ICH.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Zoran Milenković
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, dečja neurologija, radiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, gerijatrija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: A-1-2047/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Intracerebralna hemoragija (ICH) čini 10% do 20% kompletnog moždanog udara. Drugi je pojedinačni uzrok smrti i jedan od vodećih uzroka invaliditeta u svetskoj populaciji. Spontana ili primarna ICH predstavlja krvavljenje u odsustvu traume, tumora i vaskularnih anomalija. Meta analize izveštavaju da se incidenca ICH ne menja od 1980. do 2006. godine (24.6 na 100000 stanovnika/godišnje). ICH je najverovatnije rezultat kompleksne uticaja multiplih uzroka, koji mogu imati različiti stepen doprinosa. Dominantan etiološki faktor je hipertenzija. Inicijalni klinički efekti ICH su rezultat direktne destrukcije moždanog parenhima i deplasmana okolnih moždanih struktura. Recidivantno krvavljenje u hematomu uzrokuje veću destrukciju i povećavajući hematomski mass efekat, što može dovesti do hernijacije mozga. Edem i ishemija mozga u hematomskom okruženju mogu provocirati nastajanje infarkta susednih struktura i smatraju se sekundarnim lezijama koje nastaju dejstvom primarnog moždanog krvavljenja. Liza eritrocita unutar hematoma igra važnu ulogu u naknadnoj, sekundarnoj leziji mozga i u vezi je sa nastankom edema mozga. Kada nabreknuće mozga savlada kompentatorne mehanizme, dolazi do pomeranja moždane mase kroz prirodne otvore, što ima za posledicu kompresiju i oštećenje dubokih moždanih struktura u kojima su smešteni vitalni centri. U finalnoj fazi to vodi fatalnom završetku. Osnovna dijagnostika zasniva se na dobrom kliničkom pregledu pacijenta, koji uključuje stanje svesti, disanje, puls, opšti, neurološki pregled bolesnika i merenje pritiska. Kompjuterizovana tomografija i dalje ostaje najsigurnije sredstvo u dijagnostici hiperakutnih i akutnih ICH. Klasična klinička slika obično ide kao: akutna pojava fokalnog neurološkog deficita udružena sa glavoboljom i mogućim poremećajem stanja svesti. Rekurentna ICH nije retkost, javlja se u 2.7% do 10.8% slučajeva. Pacijent sa ICH je pacijent visokog rizika, te su tip pomoći i terapija od izuzetne važnosti. Prvu pomoć bi trebalo usmeriti u pravcu obezbeđivanja optimalnih uslova za što brži transport do referentne ustanove. Odbor Američke Asocijacije za Moždani Udar sugeriše hitan tretman unutar prvih šest časova. Disanje, cirkulacija i stanje svesti su tri bitna činioca u proceni težine moždanog insulta. Početno lečenje bi išlo ka stabilizaciji kardiorespiratornog sistema, kontroli povišenog pritiska, profilaksi i lečenju konvulzija ukoliko su prisutne. Nivo svesti pacijenta odlučuje da li ga treba intubirati i uspostaviti mehaničku ventilaciju. Dva osnovna pitanja u hirurgiji ICH su da li kompresivni efekt hematoma ugrožava život pacijenta i da li se okolno tkivo oko hematoma može oporaviti nakon ekstirpacije lezije. Tehnika evakuacije hematoma uključuje: kraniotomiju i pražnjenje sadržaja, trepanski otvor sa aspiracijom hematoma, stereotaksičnu ili endoskopsku aspiracija. Za sada nijedan tip lečenja nije kompletno efikasan, uprkos napretku u ranom otkrivanju, poboljšanoj intenzivnoj nezi i suptilnoj mikrohiruirškoj tehnici. Prognoza pacijenata sa ICH ostaje sumorna: smrtnost na kraju prvog meseca je preko 40%. Preživeli slučajevi imaju ozbiljne neurološko-mentalne sekvele i poremećaj kvaliteta života, dok se procenat onih koji su u stanju da žive samostalno nakon insulta kreće od 12% do 39%. Još manje je izvesna dugotrajna prognoza ovih individua.  Program se preporučuje lekarima specijalistima opšte i urgentne medicine, neurolozima i neurohirurzima, kao i radiolozima. Korisnici testa steći će znanja o riziko faktorima, patofiziološkim mehnizmima ICH, kliničkim manifestacijama i savremenom kliničkom menadžmentu ICH (dijagnostika i tretman).
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Zoran Milenković, "PRIMARNA INTRACEREBRALNA HEMORAGIJA", autorizovano predavanje; 2. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. Krvavi moždani udar - Etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje. Niš: Medicinski fakultet u Nišu. 2013. 310
  • Dopunska literatura: 1. Carter JA, Curry W. Intracerebral Hemorrhage: Pathophysiology and Management for Generalists. Hospital Medicine Clinics, 2017; 6(1): 95-111; 2. Qureshi, AI, Palesch, YY, Suarez, JI. Intensive blood-pressure lowering in cerebral hemorrhage. N Engl J Med 2016; 375: e48; 3. Dastur C, Yu W. Current management of spontaneous intracerebral haemorrhage. BMJ, 2017; 2: e000047; 4. Oliveira Manoel AL. Surgery for spontaneous intracerebral hemorrhage. Crit Care, 2020; 24: 45.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 30
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2047/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija javnog zdravlja, Resavska 84, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2047/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2047/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      96.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prof.dr Zoran Milenković, "PRIMARNA INTRACEREBRALNA HEMORAGIJA", tekstualni deo prezentacije Datoteka
      182.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1.1 Prof.dr Zoran Milenković, "PRIMARNA INTRACEREBRALNA HEMORAGIJA", prezentacija Datoteka
      2.2MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. Krvavi moždani udar - Etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje. Niš: Medicinski fakultet u Nišu. 2013. 310 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Primarna intracerebralna hemoragija
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.