Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2073/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa mehanizmom nastanka i značajem D-dimera u hemostaznom sistemu. Upoznavanje sa kliničkim stanjima u kojima je određivanje D-dimera značajno. Upoznavanje sa promenama koje se vezuju za određana stanja i bolesti kad se vrednost D-dimera fiziološki ili patološki menja, što utiče na specifičnost testa. Upoznavanje sa značajem formiranja referentnih vrednosti D-dimera za određena stanja. Upoznavanje sa načinom interpretacije dobijenih rezulatata.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): VNS Dr Mirjana Kovač
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, ginekologija i akušerstvo, infektologija, opšta medicina, transfuziologija), farmaceute, biohemičare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2073/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Danas je D-dimer postao jedan od najčešće traženih testova hemostaze. D-dimer, koji se smatra biomarkerom aktivirane koagulacije i fibrinolize, se uglavnom koristi kao dijagnostički test za isključenje venskog tromboembolizma (VTE). Negativna prediktivna vrednost (NPV) D-dimera zajedno sa niskom kliničkom verovatnoćom, može sa velikom sigurnošću da isključi postojanje VTE kod bolesnika sa sumnjom na trombozu. Trenutno se preporučuje primena testa za određivanje D-dimera sa vrlo visokom osetljivošću i visokim NPV, što daje veći nivo bezbednosti kod isključenja VTE u rasponu od 95% do 97%. Međutim, ukoliko je nalaz D-dimera povišen treba uvek uraditi dodatno imidžing tehnike (kolor dopler, perfuziona scintigrafija) da se potvrdi VTE, s obzirom na to da postoji široka lepeza bolesti i stanja koje mogu biti praćene porastom D-dimera, a da nema prisutne tromboze (starenja, upala, maligniteti, hronična bubrežna insuficijencija). U novije vreme primena referentnih vrednosti za određena stanja kao što je prilagođavanje starosnoj dobi ili primena referentnih raspona u trudnoći, značajno može da poveća sigurnost kod isključivanja VTE u određenim stanjima. Ovo se posebno odnosi na stare bolesnike sa niskom kliničkom verovatnoćom na VTE. Merenje D-dimera je takođe korisno za predviđanje rizika od recidiva VTE i rizika od VTE kod hospitalizovanih bolesnika te za dijagnozu i praćenje diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), a posebno se pokazalo kao važan dijagnostički test kod Coronavirus Disease (COVID-19) infekcije. Naime, infekcija izazvana novim korona virusom je potpuno nov entitet, koji sve više pokazuje karakteristike sitemskog oboljenja, gde patološki procesi zahvataju veliki broj organa i sistema. Tako se i na nivou hemostaznog sistema dešavaju protrombotičke promene koje nastaju zbog hipoksije i inflamacije i uslovljavaju nastanak tromboza. Sve to je praćeno porastom D-dimera koji ima veliki značaj u praćenju COVID-19 koagulopatije, uz podatak iz literature da oni bolesnici koji na prijemu imaju visok nivo D-dimera imaju lošiji ishod u toku lečenja COVID-19 infekcije.
  • Obavezna literatura: 1. VNS Dr Mirjana Kovač "D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja", Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd, prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Thachil J, Lippi G, Favaloro EJ. D-Dimer Testing: Laboratory Aspects and Current Issues. Methods Mol Biol. 2017;1646:91-104; 2. Simes J, Robledo KP, White HD, Espinoza D, Stewart RA, Sullivan DR, Zeller T, Hague W, Nestel PJ, Glasziou PP, Keech AC, Elliott J, Blankenberg S, Tonkin AM; LIPID Study Investigators. D-Dimer Predicts Long-Term Cause-Specific Mortality,Cardiovascular Events, and Cancer in Patients With Stable Coronary Heart Disease. Circulation. 2018;138(7):712-723; 3. Kearon C, de Wit K, Parpia S, Schulman S, Afilalo M, Hirsch A et al. Diagnosis of Pulmonary Embolism with d-Dimer Adjusted to Clinical Probability. N Engl J Med 2019; 381: 2125-34; 4. Riley RS, Gilbert AR, Dalton JB, Pai S, McPherson RA. Laboratory Medicine, Widely Used Types and Clinical Applications of D-Dimer Assay. 2016; 47(2): 90–102; 5. Kovač M, Lalić-Ćosić S, Dmitrović J, Đorđević V, Radojković D. Thrombin generation, D-dimer and Protein S in uncomplicated pregnancy. Clin Chem Lab Med 2015; 53(12): 1975-9.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2073/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2073/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2073/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      172.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. VNS Dr Mirjana Kovač "D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja", Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd, autorizovanano predavanje. Datoteka
      4.2MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: D-dimer: Uloga u hemostaznom sistemu i primena u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.