Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2039/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o sadržaju i značenju pojmova "optimalni lek", "optimalna doza" i "optimnalno trajanje" terapije za najčešće korićene antibiotike. Razumevanje i usvajanje koncepta "antimicrobial stewardship". Osposobljavanje za racionalnu upotrebu najčešće korišćenih antibiotika.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2039/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je zdravstvenim radnicima (lekarima, stomatolozima i farmaceutima) koji svakodnevno propisuju ili izdaju antimikrobne lekove, ali i medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima - članovima tima koji pruža zdravstvene usluge, koji treba da znaju osnovne stvari o antibioticima.
   Test obezbeđuje sticanje relevantnih znanja koja doprinose stvaranju uslova za "antimicrobial stewardship", odnosno, optimalan izbor, optimalnu dozu, kao i optimalno trajanje primene antibiotika. Cilj ovog koncepta je da se postigne najbolji klinički ishod, uz minilanu toksičnost za bolesnika i minimalno dejstvo na razvoj rezistencije.
   U fokusu programa nalaze se antimikrobni lekovi kod kojih koncept "antimicrobial stewardship" ima naročitu važnost s obzirom na obim njihovog propisivanja i korišćenja, indikacije za koje se koriste i/ili klinički značaj i učestalosti neželjenih posledica upotrebe, uključujući i verovatnoću razvoja rezistencije. Reč je o lekovima Vankomicin, Metronidazol, Trimetoprim-Sulfametoksazol, Penicilin, Eritromicin...
   Vankomicin je antibiotik koji se koristi u profilaksi i lečenju endokarditisa, peritonitisa nastalog tokom periotneumske dijalize, pseudomembranoznog kolitisa i drugih teških infekcija izazvanih Gram pozitivnim kokama. Najčešća neželjena dejstva ovog leka su nefrotoksičnost (koja se manifestuje insuficijencijom bubrega i intersticijalnim nefritisom), ototoksičnost i neutropenija (koja može nastupiti posle jedne sedmice ili kumulativne doze od 25g).
   Metronidazol je antibiotik koji efikasno leči anaerobne infekcije (uključujući i dentalne) i infekcije izazvane protozoama (eradikacija Helicobacter pylori, npr.). Deluje baktericidno. U prisustvu anaeroba i osetljivih protozoa Metronidazol se hemijski redukuje; nastali produkti redukcije ubijaju osetljive bakterije i protozoe, reaguju sa intraćelijskim makromolekulima i oštećuju DNK mikroorganizama. Primenjuje se na različite načine, a ima brojna neželjena dejstva koja zavise od načina i dužine primene i kombinovanja sa drugim supstancama.
   Trimetoprim-Sulfametoksazol je antibiotik koji se široko koristi u lečenju urinarnih infekcija kod muškaraca i žena, kao i za lečenje respiratornih infekcija.
   Značaj antibiotika penicilinske grupe proističe iz činjenice da se oni široko koriste u lečenju najčešćih (respiratornih i urinarnih) infekcija.
   Eritromicin je makrolidni antibiotik koji deluje baktericidno ili bakteriostatski. Ima sličan, mada ne i identičan antiimikrobni spektar kao i penicilin, pa se primenjuje kao njegova alternativa u slučaju alergije na peniciline. Može imati brojna neželjena dejstva.
   Program je kreiran kao elektronski test i biće postavljen na platformu za onlajn edukaciju organizatora. Sadrži 50 pitanja sa 3 do 5 odgovora od kojih je samo jedan tačan (multiple choice questionnaire). Na svaki tačan ili netačan odgovor korisnik će dobiti povratnu informaciju i objašnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan. Na ovaj način stvorene su pretpostavke da korisnik uči efikasnije, čak i na sopstvenim greškama.
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199.
  • Dopunska literatura: 1. Cunha CB.Antimicrobial Stewardship Programs: Principles and Practice. Medical Clinics of North America, 2018; 102(5): 797-803; 2. Pelemiš M, Radna grupa za izradu nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse - Posebna radna grupa za racionalnu upotrebu antibiotika. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2018. 1-64; 3. Pickens CI , Wunderink RG. Principles and Practice of Antibiotic Stewardship in the ICU. Chest, 2019. 156(1): 163-71; 4. Karanika S, Paudel S, Grigoras C, Kalbasi A, Mylonakis E. Systematic Review and Meta-analysis of Clinical and Economic Outcomes from the Implementation of Hospital-Based Antimicrobial Stewardship Programs. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2016; 60(8): 4840-52.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2039/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2039/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2039/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      200.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2016. 183-199. Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Antimicrobial Stewardship najčešće korišćenih antibiotika
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.