Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2071/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o karakteristikama embrionalnog razvoja pluća. Razumevanje disfunkcija respiratornog sistema deteta, u vezi sa embrionalnim razvojem pluća. Razumevanje važnosti razvojnih anomalija i noksi koje dovode do akutnih ili hroničnih poremećaja kod dece.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Branimir Nestorović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina, pulmologija, alergologija i imunologija, infektologija)
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: A-1-2071/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Respiratorne infekcije su bolesti koje imaju najveće učešće u strukturi morbiditeta i zauzimaju značajno mesto u strukturi uzroka smrti, naročito u dečjoj populaciji. Poznavanje embrionalnog razvoja je neophodno za razumevanje disfunkcija respiratornog sistema deteta, bilo da se radi o razvojnim anomalijama ili noksama koje dovode do akutnih ili hroničnih poremećaja. U slučaju kongenitalne dijafragmalne hernije i cisti u plućima, bez poznavanja embriologije nemoguće je razumeti mehanizam nastajanja bolesti. U bolesti hijalinih membrana, poremećaj nastaje kao posledica nedovoljne sinteze surfaktanta itd.
   Embrionalni razvoj pluća se deli na četiri stadijuma. Ova podela je didaktička, jer pojedini stadijumi prelaze jedan u drugi, trajanje im je promenljivo i zavisi od faktora vezanih za majku ili fetus.
   U ovom programu kontinuirane medicinske edukacije opisane su karakteristike stadijuma kroz koje protiče embrionalni razvoj pluća, zakoni embrionalnog razvoja, faktori koji determinišu razvoj pluća (uticaj infekcije, respiratornog distresa, dijafragmalne hernije i ciste, malnutricija, lekovi) i njihov uticaj na zdravlje pluća.
   Test je namenjen lekarima, pre svega pedijatrima – neonatolozima, ali i drugim koji se bave dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća (specijalistima pneumoftiziologije, interne medicine, medicine rada).
  • Obavezna literatura: 1. Nestorović B. Embrionalni razvoj. U: Nestorović B. Pedijatrijska pulmologija. Monografija. Četvrto dopunjeno izdanje. Kragujevac: Prizma. 2018. 377. 1-7.
  • Dopunska literatura: 1. Schittny JC.Development of the lung. Cell Tissue Res, 2017; 367(3): 427–44; 2. Nikolić MZ, Sun D, Rawlins EL. Human lung development: recent progress and new challenges. Development, 2018; 145; 3. Thébaud B. Impaired Lung Development and Neonatal Lung Diseases: A Never-Ending (Vascular) Story. The Journal of Pediatrics, 2017; 180: P11-3; 4. White S, Danowitz M, Solounias N. Embryology and evolutionary history of the respiratory tract. Edorium J Anat Embryo, 2016; 3: 54–62.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 30
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2071/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2071/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2071/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      138.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Nestorović B. Embrionalni razvoj. U: Nestorović B. Pedijatrijska pulmologija. Monografija. Četvrto dopunjeno izdanje. Kragujevac: Prizma. 2018. 377. 1-7. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Embrionalni razvoj pluća - Osnov zdravlja i bolesti
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.