Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Razumevanje značaja redukcije lipidskog rizika u prevenciji KVB; Sagledavanje mogućnosti za redukciju lipidskog rizika; Upoznavanje sa preporukama Evropskog vodiča za KVB o tretmanu dislipidemija; Usvajanje savremenog pristupa u redukciji lipidskog rizika zasnovanog na merama higijensko-dijetetskog tretmana i/ili medikamentoznom lečenju.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević, Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (visoko strukovne laboratorijske tehnologe, laboratorijske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autore: 18
  • Broj akreditacije: А-1-860/17
  • Broj odluke: 153-02-489/2017-01
  • Akreditovan dana: petak, 3. mart 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je lekarima koji rade u oblasti opšte medicine, medicine rada, kliničke biohemije, anesteziologije i hirurgije i bave prevencijom, dijagnostikom i lečenjem hiperlipoproteine-mija, kao i biohemičarima (specijalistima medicinske biohemije) koji rade u biohemijskim laboratorijama, bez kojih intervencija lekara može biti neuspešan pokušaj.
   Edukativni ciljevi ovog programa su razumevanje značaja redukcije lipidskog rizika koji se procenjuje po SCORE sistemu (Systematic Coronary Risk Evaluation) za prevenciju KVB, sagledavanje mogućnosti za redukciju lipidskog rizika primenom mera preporučenih u Evropskom vodiču za prevenciju KVB i usvajanje savremenog pristupa u tretmanu lipidskog rizika, zasnovanog na higijensko-dijatetskim merama i/ili merama medikamentoznog lečenja, u zavisnosti od postignutih rezultata.
   Korisnici programa steći će znanja o značaju pojedinih lipidnih frakcija i njihovoj ulozi u razvoju ateroskleroze, karakteristikama tretmana - primarni i sekundarni ciljevi tretmana, mere, kriterijumi za primenu mera, ciljne grupe, ciljne vrednosti lipidnih frakcija (uključujući variranja referentnih vrednosti u zavisnosti od prisustva drugih faktora rizika), karakteristikama preporučenog savremenog pristupa u vezi sa procenom i redukcijom lipidskog rizika. Na osnovu procene globalnog rizika za nastanak fatalnog KV događaja, određuju se ciljne vrednosti LDL-holesterola koje je potrebno postići da bi se popravila zdravstvena prognoza. U testu se pored primarnih (smanjenje vrednosti LDL-holesterola), apostorfiraju i sekundarni ciljevi terapije (vrednosti triglicerida, HDL-holesterola, Lp(a)). U zavisnosti od procenjenog ukupnog rizika, broja faktora rizika i vrednosti lipidskih frakcija, donosi se odluka o tretmanu. Tretman se može zasnivati na promeni načina života i/ili primeni medikamentne terapije. Program pruža informacije o ciljnim vrednostima terapije za LDL-holesterol, kao i za druge lipidske frakcije prema  NCEP ATP-III. Prioritet za prevenciju KVB imaju pacijenti sa utvrđenom koronarnom bolešću srca, sa cerebrovaskularnom bolešću, šećernom bolešću tipa 1 i 2, bliski rođaci osoba koji su imali rano nastale aterosklerotične vaskularne bolesti. Program daje preporuke za primarnu i sekundarnu prevenciju KVB: modifikovanje ishrane, povećana fizička aktivnost, prestanak pušenja i delovanje na druge faktore životnog stila koji povećavaju rizik za razvoj ishemijske bolesti srca (IBS). Programm informiše i o značaju različitih dijetetskih mera u lečenju hiperlipoproteinemija.
   Program se realizuje kao elektronski test, koji je razvijen po tipu višestrukog izbora. Svaki odgovor prati odgovarajuće stručno obrazloženje (zašto je odgovor tačan ili netačan), što omogućava sticanje znanja i na greškama.
  • Obavezna literatura: 1. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Srce i krvni sudovi, 2013; 32(4): 327-75; 2. Saeedi R, Frohlich J. Lipoprotein (a), an independent cardiovascular risk marker. Clinical Diabetes and Endocrinology, 2016. 2: 7; 3. Santos RD. Familial hypercholesterolaemia: beware of lipoprotein(a). The Lancet Diabetes & Endocrinology , 2016. 4 (7): 553 -5; 4. Hippisley-Cox J, Coupland C. Unintended effects of statins in men and women in England and Wales: population-based cohort study using the QResearch database. BMJ, 2010. 340: c2197; 5. Taylor F, Ward K, Moore TH, Burke M, Davey Smith G, Casas JP et al. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2011; 6. Prof.dr Mirka Ilić, "PROCENA LIPIDSKOG RIZIKA ZA RAZVOJ KARDIOVASKULARNE BOLESTI", prezentacija.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 2,5 sati za učenje, 1,5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.000 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati kao Viber, WhatsApp ili MMS poruku na tel: 060 6131626). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 10 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: 

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      233.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Srce i krvni sudovi, 2013; 32(4): 327-75 Datoteka
      5.9Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Saeedi R, Frohlich J. Lipoprotein (a), an independent cardiovascular risk marker. Clinical Diabetes and Endocrinology, 2016. 2: 7 Datoteka
      441.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. Santos RD. Familial hypercholesterolaemia: beware of lipoprotein(a). The Lancet Diabetes & Endocrinology , 2016. 4 (7): 553 -5 Datoteka
      1.3Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 4. Hippisley-Cox J, Coupland C. Unintended effects of statins in men and women in England and Wales: population-based cohort study using the QResearch database. BMJ, 2010. 340: c2197 Datoteka
      160.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 5. Taylor F, Ward K, Moore TH, Burke M, Davey Smith G, Casas JP et al. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2011. Datoteka
      1.2Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 6. Prof.dr Mirka Ilić, "PROCENA LIPIDSKOG RIZIKA ZA RAZVOJ KARDIOVASKULARNE BOLESTI", prezentacija Datoteka
      1.6Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Redukcija lipidskog rizika u prevenciji kardiovaskularne bolesti
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.