Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: upoznavanje učesnika sa: problemima u dijagnozi infekcija donjih disajnih puteva; savremenim stavovima u lečenju infekcija donjih disajnih puteva, sa osvrtom na egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP); osnovnim principima praćenja egzacerbacija HOBP i osobenostima pneumonija starijih.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Tatjana Pejčić
  • Organizator: Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju lekara
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektivne bolesti, epidemiologija, anesteziologija sa reanimatologijom, mikrobiologija), farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 2
  • Bodovi za autora: 4
  • Broj akreditacije: A-1-1758/17
  • Broj odluke: 153-02-2179/2017-01
  • Akreditovan dana: subota, 19. avgust 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Infekcije donjih partija respiratornog trakta su česte u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Definišu se kao akutna bolest (prisutna 21 dana ili manje), obično sa kašaljem kao glavnim i sa najmanje još jednim respiratornim simptomom (iskašljavanje, otežano disanje, sviranje u grudima i/ ili dispnea i /bol) i bez znakova infekcije u okviru drugih bolesti (npr. upala sinusa ili astma).
   Najčešće se radi o akutnom bronhitisu, gripu, akutizaciji hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), egzacerbaciji bronhiektazija (BK) ili pneumonijama.
   Egzacerbacije HOBP su veoma važne za dalje lečenje i prognozu bolesti jer su usko povezane sa mortalitetom HOBP. Pravovremeno zbrinjavanje infekcije u HOBP je zato od ključnog značaja u lečenju ovih pacijenata.
   Najčešći izazivači egzacerbacija HOBP su H.influenza u 20-30% dok su Streptoccous pneumoniae i Moraxella catarrhalis u po 10-15%.
   Izbor antibiotika u pogoršanju HOBP zavisi od težine pogoršanja i postojanja predhodnih uzročnika. U nekomplikovanim pogoršanjima HOBP preporučuju se azitromicin, klaritromicin, cefalosporini ili tetraciklini., dok je za komplikovane preporuka davanje levofloksacina ili amoksilin-klavulonske kiseline. Pogoršana BK zahtevaju primenu antibiotika, uz davanje sputuma na biogram i antibiogram. U slučaju da nema rizika od P.aeruginosa savetuju se lečenje amoksicilinom sa klavulonskom kiselinom, moksifloksacinom i levofloksacinon, a kod sumnje na P.spp. savetuju se ciprofloksacin, ceftazidim ili karbapenemi.
  • Obavezna literatura: 1. Woodhead M, Blasi F, Ewig S, GarauJ,  Huchon G, Leven M et all. Gudelines for the management of adult lower respiratory tract infections- Summary. Clin Microbiol Infec, 2011; 17 (Suppl.6): 1-24; 2. Pejčić T. Savremena terapija pneumonija U: Pneumonije danas, Pejčić T Ed. Niš: Medicinski fakultet Niš, 2013. 257-272; 3. Magill SS, Edwards JR, Fridkin SK. Emerging Infections Program Healthcare-Associated Infections Antimicrobial Use Prevalence Survey Team. Survey of health care-associated infections. N Engl J Med, 2014; 370: 2542–3; 4. Cordonnier C, Thévenot J, Etienne-Mesmin L, Alric M, Livrelli V, Blanquet-Diot S. Probiotic and enterohemorrhagic Escherichia coli: An effective strategy against a deadly enemy? Crit Rev Microbiol, 2016. 1:1-17; 5. Rosenberg HF, Masterson JC, Furuta GT. Eosinophils, probiotics and the microbiome. J Leukoc Biol, 2016.100(5): 881-8.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 1,5 satи za učenje, 30 minuta za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 20

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     128.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • 1. Woodhead M, Blasi F, Ewig S, GarauJ, Huchon G, Leven M et all. Gudelines for the management of adult lower respiratory tract infections- Summary. Clin Microbiol Infec, 2011; 17 (Suppl.6): 1-24 Datoteka
     809.2Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • 3. Magill SS, Edwards JR, Fridkin SK. Emerging Infections Program Healthcare-Associated Infections Antimicrobial Use Prevalence Survey Team. Survey of health care-associated infections. N Engl J Med, 2014; 370: 2542–3 Datoteka
     59.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • 4. Cordonnier C, Thévenot J, Etienne-Mesmin L, Alric M, Livrelli V, Blanquet-Diot S. Probiotic and enterohemorrhagic Escherichia coli: An effective strategy against a deadly enemy? Crit Rev Microbiol, 2016. 1:1-17 Datoteka
     2Mb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • 5. Rosenberg HF, Masterson JC, Furuta GT. Eosinophils, probiotics and the microbiome. J Leukoc Biol, 2016.100(5): 881-8 Datoteka
     12.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • TEST: Egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća - Dijagnostika i lečenje
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu