Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o upravljanju interakcijama lekova; Osposobljavanje za adekvatno reagovanje; Usvajanje ispravnog pristupa u upravljanju interakcijama lekova.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran, Mr ph Mirjana Živković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-2598/17
  • Broj odluke: 153-02-3452/2017-01
  • Akreditovan dana: subota, 18. novembar 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: U ovom programu kontinuirane medicinske edukacije prikazana su 4 slučaja.
   Prvi se odnosi na pacijentkinju koja dolazi u apoteku sa namerom da kupi ibuprofen u terapiji lumbalnog bola. Pacijentkinja koristi fiksnu kombinaciju klopidogrela i acetilsalicilne kiseline u terapiji akutnog infarkta miokarda. U ovom slučaju razmatra se paracetamol kao terapijska alternativa, obavezna gastroprotekcija (pantoprazol) zbog jako povećanog rizika od GI krvarenja (dvojna antiagregaciona terapija koja se koristi godinu dana, preparat gvožđa i hronični ulkus u anamnezi). Interakcija ibuprofena i klopidogrela povećava rizik od okultnog GI krvarenja, a interakcija ibuprofena i acetilsalicilne kiseline rezultira smanjenjem antiagregacionog dejstva. Kroz savetovanje pacijentkinje od strane farmaceuta daju su preporuke za minimizaciju rizika i sprečavanje ili ublažavanje neželjenih posledica ovih interakcija i preporuke za praćenje ishoda interakcije (klinički znaci krvarenja).
   Drugi se odnosi na pacijenta sa dijabetesom koji prate česte hipoglikemije, koji traži savet u vezi sa korišćenjem pomoćnog lekovitog sredstva. U ovom slučaju obrađuje se terapijska supstitucija propranolola kardioselektivnijim bisoprololom, u cilju smanjenja rizika od hipoglikemije u interakciji sa derivatima sulfonilureje (terapijska alternativa). Daju se preporuke za savetovanje pacijenata zbog maskiranja znakova hipoglikemije (tahikardija, tremor) od strane svih beta-blokatora (selektivni i neselektivni). Bisoprolol takođe bolje korespondira sa kvalitetom života pacijenta (manji rizik od erektilne disfunkcije). Manja doza acetilsalicilne kiseline (75 mg dnevno) ima prednost u hroničnoj terapiji zbog manjeg potencijala za interakciju sa derivatima sulfonilureje (manji rizik od hipoglikemije). Date su preporuke za samomedikaciju (dijetetski suplementi i biljni lekovi), kao i terapijska promena načina života kod dijabetesa.
   Treći slučaj tiče se pacijentkinje sa veštačkim srčanim zalistkom na doživotnoj terapiji varfarinom, koja koristi biljni lek, a ima spontano krvarenje iz nosa. U ovom slučaju obrađuje se terapijska supstitucija simvastatina rosuvastatinom i prednosti rosuvastatina (manji potencijal za interakciju sa varfarinom, veća efikasnost, najbolji profil hepatotoksičnosti koja nije dozno zavisna - pogodno za dužu terapiju). Obrađuju se antibiotici i antimikotici koji imaju najmanji potencijal za interakciju sa varfarinom i antibiotska profilaksa infektivnog endokarditisa pri bilo kakvoj stomatološkoj intervenciji. Objašnjava se zašto se ne preporučuje generička supstitucija kod varfarina (lek male terapijske širine), interakcije varfarina sa biljnim lekovima i daje primer podsetnika (flajera) za pacijente.
   Četvrti slučaj odnosi se na pacijentkinju koja koristi transdermalni flaster fentanila u terapiji hroničnog kancerskog bola  i ima serotoninski sindrom. U slučaju pacijentkinje koja koristi transdermalni flaster fentanila u terapiji hroničnog kancerskog bola razvio se serotoninski sindrom zbog interakcije sa paroksetinom sa potencijalno fatalnim ishodom (nastanak, mehanizam, klinički trijas simptoma, drugi lekovi/supstance koji ga izazivaju). Objašnjeni su rizici  interakcije tamoksifena i paroksetina i zašto se kod transdermalnih flastera fentanila ne preporučuje generička supstitucija.
   Test je namenjen lekarima i farmaceutima koji se sa ovakvim i sličnim situacijama svakodnevno sreću u svojoj praksi - ordinaciji ili apoteci, ali i medicinskim sestrama i farmaceutskim tehničarima, koji kroz rešavanje testa mogu povećati svoje kompetencije, odnosno steći specifična znanja, razviti pozornost i veštine reagovanja na interakcije.
  • Obavezna literatura: 1. Mr ph Mirjana Živković, “Interakcije lekova i upravljanje interakcijama lekova u praksi”, prezentacija; 2. Mr ph Mirjana Živković, “Klinički značajne interakcije lekova”, prezentacija; 3. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2012. 59-74.
  • Dopunska literatura: 1. Andrade C. Potentially Significant Versus Clinically Significant Drug Interactions: Pomegranate Juice as a Case in Point. J Clin Psychiatry, 2014.75(4): e292–e293; 2. Zyoud SH, Abd-Alhafez AB, Hussein AO, Abu-Shehab IS, Al-Jabi SW, Sweileh WM. Patterns of use of medications, herbal products and nutritional supplements and polypharmacy associating factors in Palestinian geriatric patients, European Geriatric Medicine, 2014, 5(3): 188-95; 3. Rodriguesa AT,  Stahlschmidta R, Granjab S, Falcãoc ALE, Moriela P, Mazzolaa PG. Clinical relevancy and risks of potential drug-drug interactions in intensive therapy. Saudi Pharmaceutical Journal, 2015. 23(4): 366–70; 4. Krishna Rao K. Clinical Drug Interactions. JIMSA, 2015. 28(1): 42-4.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp. Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2598/17

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      140.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Mr ph Mirjana Živković, “Interakcije lekova i upravljanje interakcijama lekova u praksi”, prezentacija URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Mr ph Mirjana Živković, “Klinički značajne interakcije lekova”, prezentacija URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2012. 59-74 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučaja
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.