Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o klasifikaciji interakcija lekova; osposobljavanje za identifikovanje interakcija po kategorijama iz klasifikacije; osposobljavanje za adekvatno reagovanje na njih.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2597/17
  • Broj odluke: 153-02-3452/2017-01
  • Akreditovan dana: subota, 18. novembar 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije se bavi klasifikacijom interakcija lekova. Interakcije lekova se mogu podeliti prema mestu, ishodu i modalitetima ispoljavanja.
   Prema mestu ispoljavanja interakcije se dele na interakcije in vitro (farmace-utske interakcije ili inkopatibilnosti) i interakcije in vivo. Farmaceutske interakcije (inkopatibilnosti) odigravaju se u injekcionom špricu ili u boci za infuziju, a rezultat su različitih fizičkih ili hemijskih procesa između lekova. Farmaceutske interakcije mogu biti izbegnute poštovanjem odredenih pravila. Interakcije in vivo mogu biti farmakokokinetičke i farmakodinamske. Farmakokinetičke interakcije odvijaju se u fazi resorpcije, distribucije, biotransformacije-metabolizma i u fazi izlučivanja.
   Prema značajnosti, sve interakcije su podeljenje na 4 koda. Kriterijumi za proce-nu značajnosti interakcija (significance rating) su jačina interakcija i njihova dokumentovanost. Klinički značaj ishoda interakcija zavisi od uslova pod kojim se odvijaju interakcije, odnosno faktora. Prvi deo tih faktora odnosi se na samog bolesnika, odnosno karakteristike njegovog fiziološkog stanja (npr. pol, uzrast, trudnoća, dojenje). Drugi deo odnosi se na karakteristike različitih patoloških stanja (npr. bolest, funkcija jetre i bubrega), koja mogu smanjiti ili pojačati zna-čaj interakcija. Treći deo odnosi se na znanje lekara, odnosno, njegovo poznavanje ove kompleksne problematike.
   Prema modalitetima (frekvenci) ispoljavanja, interakcije lekova se dele u četiri kategorije: lako predvidljive - očekivane, koje se javljaju kod svih bolesnika koji koriste određenu kombinaciju lekova, predvidljive - verovatne, koje se javljaju kod vecine bolesnika koji uzimaju određenu kombinaciju lekova, nepredvidljive - povremene, koje se ispoljavaju samo kod pojedinih bolesnika koji uzimaju određenu kombinaciju lekova i neutvrđene - nedovoljno ispitane.
   Veoma je značajno da zdravstveni radnici (lekari, stomatolozi i farmaceuti) koji svakodnevno propisuju ili izdaju lekove za lečenje raznih bolesti i/ili stanja ili savetuju pacijente u vezi s tim steknu potrebna znanja o interakcijama i osposobe se za prepoznavanje i adekvatno reagovanje na njih. U testu su dati brojni primeri interakcija koji pripadaju određenim kategorijama iz navedenih klasifikacija, koji doprinose razumevanju ove veoma kompleksne materije. Ovo je veoma bitno kod svih, a naročito kod određenih kategorija bolesnika. U visoko rizične populacije za razvoj klinički značajnih interakcija spadaju bolesnici koji se leče lekovima malog terapijskog indeksa i male terapijske širine, bolesnici koji se leče velikim brojem lekova, ukljucujući i OTC i biljne preparate, teški bolesnici, (npr. insuficijencija jetre i/ili bubrega, Alzheimerova bolest), bolesnici sa HIV infekcijom, narkomani, stariji i nepokretni bolesnici. S tim u vezi, postoji više vrsta podataka koje lekar mora da obezbedi pre nego propiše novi lek. Na primer: koje lekove, uključujuci i OTC preparate, kao i preparate alternativne medicine i sl. bolesnik već koristi, da li se bolesnik pridržava propisane terapije (npr. broj doza, razmak između dve uzastopne doze, način uzimanja leka: pre, za vreme i1i posle jela i sl.), kakva je ishrana bolesnika (npr. vitamini, mega doze vitamina, tzv. zdrava hrana), da li bolesnik boluje od bolesti zavisnosti (npr. alkoholizam, pušenje i sl.).
   Program je namenjen zdravstvenim radnicima (lekarima, stomatolozima i farmaceutima) koji svakodnevno propisuju ili izdaju lekove za lečenje raznovrsnih bolesti i/ili stanja ili savetuju pacijenta u vezi s njihovom upotrebom, a može biti koristan za edukaciju drugih članova tima (medicinske sestre, farmaceutski tehničari).
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2012. 59-74.
  • Dopunska literatura: 1. Hoeft D. An overview of clinically significant drug interactions between medications used to treat psychiatric and medical conditions. Mental Health Clinician, 2014 (Primary care for the psychiatric pharmacist), 4(3): 118-30; 2. Dumbreck S, Flynn A, Nairn M, Wilson M, Treweek S, Mercer SW et al. Drug-disease and drug-drug interactions: systematic examination of recommendations in 12 UK national clinical guidelines. BMJ 2015; 350; 3. Dhabali AAH, Awang Pharm R, Zyoud SH. Clinically important drug–drug interactions in primary care. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2012, 37(4): 426–30; 4. Duke JD, Han X, Wang Z, Subhadarshini A, Karnik SD et al. Literature Based Drug Interaction Prediction with Clinical Assessment Using Electronic Medical Records: Novel Myopathy Associated Drug Interactions. PLoS Comput Biol, 2012. 8(8).
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp. Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2597/17

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      125.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2012. 59-74 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Interakcije lekova od značaja za praksu (2)
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.