Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o modelima prehospitalnog zbrinjavanja traume i transportu povređenih; Osposobljavanje za izbor adekvatnog modela i sprovođenje adekvatnih mera zaštite tokom transporta povređenih.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Doc.dr Dušica Stamenković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2604/17
  • Broj odluke: 153-02-3452/2017-01
  • Akreditovan dana: subota, 18. novembar 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je lekarima - pre svega specijalistima urgentne medicine, opšte hirurgije, abdominalne hirurgije, grudne hirurgije, vaskularne hirurgije, neurohirurgije, dečje hirurgije, ortopedske hirurgije sa traumatologijom, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, radiologije i opšte medicine, kao i drugim zdravstvenim radnicima (medicinskim sestrama i tehničarima koji rade u službama hitne medicinske pomoći) koji učestvuju u timu koji radi na prehospitalnom zbrinjavanju povređenih.
   Edukativni cilj ovog programa je sticanje znanja o modelu prehospitalnog zbrinjavanja traume i transportu povređenih, osposobljavanje za adekvatan izbor transporta povređenih i pružanje odgovarajuće zaštite tokom transporta.
   Učesnici će steći znanja o kriterijumima za trijažu povređenih i izbor trauma centra u koji će biti transportvani, o metodama pružanja osnovnih (BLS) i viših mera reanimacije povređenih (ALS), prioritetima u postupku zbrinjavanja (ABCDE), vrstama transporta, kategorijama kritičnosti, neželjenim posledicama  koje su moguće u transportu i mogućnostima prevencije istih, vrstama transportnih sredstava, indikacijama i kontraindikacijama za korišćenje, standardima opremljenosti, vrstama trauma centara, sadržajima i nadležnostima u zbrinjavanju.
   Osim rezultata istraživanja i stavova relevantne literature, autori testa uneli su u ovaj program bogata lična iskustva stečena tokom višegodišnjeg rada u ustanovama sa jbogatim iskustvom u zbrinjavanju povređenih.
  • Obavezna literatura: 1. Stamenković D, Slavković Z. Prehospitalno zbrinjavanje i transport povređenih. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović - Wind press, 2013. 978. 49-68.
  • Dopunska literatura: 1. Bach JA, Leskovan JJ, Scharschmidt T, Boulger C, Papadimos TJ, Russell S, et al. Multidisciplinary approach to multi-trauma patient with orthopedic injuries: the right team at the right time. OPUS 12 Scientist 2016; 6(1): 6-10; 2. American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual, 9th ed, American College of Surgeons, Chicago 2015; 3. Newgard CD, Meier EN, Bulger EM, et al. Revisiting the "Golden Hour": An Evaluation of Out-of-Hospital Time in Shock and Traumatic Brain Injury. Ann Emerg Med 2015; 66:30; 4. Perel P, Prieto-Merino D, Shakur H, et al. Predicting early death in patients with traumatic bleeding: development and validation of prognostic model. BMJ 2014.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2604/17

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      282.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Stamenković D, Slavković Z. Prehospitalno zbrinjavanje i transport povređenih. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović -Wind press, 2013. 978. 49-68 Datoteka
      1.2Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Prehospitalno zbrinjavanje traume
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.