Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-854/18

  BROJ ODLUKE 153-02-507/2018-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o ulozi kalijuma u organizmu i njegovom značaju za zdravlje; metabolizmu kalijuma, homeostazi, faktorima koji determinišu metabolizam kalijuma, poremećajima u metabolizmu kalijuma i njihovom uticaju na zdravlje; interakcijama preparata kalijuma sa lekovima, uključujući i potencijalno fatalne interakcije; merama opreza u cilju sprečavanja neželjenih posledica interakcija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-854/18
  • Broj odluke: 153-02-507/2018-01
  • Akreditovan dana: utorak, 06. mart 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Kalijum je glavni intracelularni jon. Aktivan je u jonizovanom obliku i ima brojne fiziološke funkcije. Zbog vrlo uskog intervala fizioloških koncentracija, svaki pomak kalijuma izaziva značajne promene  nivoa u serumu i veliki je potencijal za interakcije sa lekovima, biljnim lekovima i hranom (u kombinaciji sa drugim faktorima).
   Na/K pumpa u membranama svih ćelija aktivnim transportom održava gradijent koncentracije kalijuma. Homeostaza kalijuma je dinamički proces koji se održava kompleksnom interakcijom kalijuma, natrijuma (nerazdvojni joni) i drugih faktora (insulin, kateholamini, aldosteron, lekovi, Ph krvi, osmolalnost ekstracelularne tečnosti). Homeostatski procesi su apsorpcija , preraspodela između intracelularne i ekstracelularne tečnosti i ekskrecija. Bubrezi su glavni regulator eliminacije kalijuma u distalnim tubulima i sabirnim kanalićima.
   Koncentracija kalijuma u serumu je najčešće, ali ne uvek u korelaciji sa ukupnom količinom kalijuma u organizmu. Hipokalijemija nije uvek znak nedostatka kalijuma (preraspodela) i obrnuto, u hiperkalijemiji količina kalijuma u organizmu može biti smanjena (dijabetesna ketoacidoza).
   Interakcije kalijuma su klinički značajne, ako je značajno smanjena efikasnost i bezbednost terapije. Najveći potencijal za interakcije sa preparatima kalijuma imaju lekovi male terapijske širine (digoksin, hinidin, imunosupresivi, cisplatin, teofilin, litijum), koji se primenjuju duže vreme/u velikoj dozi (diuretici) i koji imaju obiman metabolizam pri prvom prolasku kroz jetru (propranolol). Najveći rizik od ispoljavanja interakcija imaju pacijenti sa oboljenjima bubrega, nadbubrežnih žlezda, srca, creva i starije osobe zbog dugotrajne terapije velikim brojem lekova. Efekat interakcija zavisi od uzrasta, pola, bolesti, genetskog polimorfizma, lekova, navika (ishrana, alkoholizam). Često se ove interakcije teško prepoznaju, jer se manifestuju posle dugotrajne  primene i praćene su nespecifičnim simptomima koji se preklapaju sa starošću/bolešću (aritmije). Potencijalno fatalan ishod ima hipokalijemija u kombinaciji sa lekovima koji produžavaju QT interval  (ventrikularne aritmije tipa torsades de pointes) i interakcija spironolaktona kao doping sredstva i dijete bogate kalijumom kod sportista.
   Biljni lekovi (sladić, sena, aloja) pri dugotrajnoj primeni izazivaju hipokalijemiju i aritmije i ne treba ih kombinovati sa lekovima  koji izazivaju elektrolitni disbalans (digoksin) ili proaritmogenim lekovima (sotalol , verapamil ) - indirektne interakcije.
    Ovaj program namenjen je lekarima koji odlučuju o uvođenju preparata kalijuma u terapiju, biohemičarima koji prate biohemijske efekte terapije, farmaceutima koji izdaju preparate i savetuju pacijente u vezi sa njihovom primenom i zdravstvenim tehničarima koji učestvuju u zdravstvenom vaspitanju pacijenata. Korisnici će steći znanja o ulozi, metabolizmu, hipokalijemiji, hiperkalijemiji (lekovi i bolesti koji ih izazivaju, kliničkoj slici, diferencijalno - dijagnostičkim kriterijumima, oralnoj i parenteralnoj terapiji), o hipokalijemiji kao faktoru rizika za povećanje QT intervala, lekovima koji povećavaju QT interval (escitalopram), poremećajima elektrolita/supstanci povezanih sa hipokalijemijom, merama opreza u cilju minimizacije rizika i značaju povećanog unosa kalijuma ishranom.
   Genetski polimorfizam kalijumovih kanala i posledične interindividualne varijacije zahtevaju molekularni nivo proučavanja i individualizaciju terapije.
  • Obavezna literatura: 1. Prof. dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković "Kalijum – Uloga, metabolizam, interakcije", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. WHO Guideline: Potassium intake for adults and children. Geneva: World Health Organization, 2015; 3. Aburto NJ et al. Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses. BMJ, 2014. 346: 1-19; 2. Pepin J, Shields C. Advances In Diagnosis And Management Of Hypokalemic And Hyperkalemic Emergencies. Emergency Medicine Practice, 2012. 14(2): 1-20; 3. Eleftheriadis T et al. Differential diagnosis of hyperkalemia: an update to a complex problem. Hippokratia, 2016.16(4): 294-302; 4. Xianlei Cai et al. Potassium and Obesity/Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Epidemiological Evidence. Nutrients, 2016. 8(183): 1-11.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-854/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-854/18 BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-854/18

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      129.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prof. dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković "Kalijum – Uloga, metabolizam, interakcije", prezentacija predavanja Datoteka
      1.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije
      Nije dostupno, osim ako: Vaše polje BROJ LICENCE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE (PROSVETNI RADNICI UNOSE JMBG) je 097312/2016
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.