Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o klasifikaciji, patofiziologiji i dijagnostičkom postupku kod glavobolja; Razumevanje specifičnosti različitih klasa glavobolja; Usvajanje preporuka o terapijskom postupku kod najčešćih vrsta glavobolja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (pedijatrijski i opšti smer, patronažne sestre, urgentna medicine i kućna nega i lečenje), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari, nutricionisti)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-501/18
  • Broj odluke: 153-02-1006/2018-01
  • Akreditovan dana: petak, 13. april 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zdravstveni radnici skoro svih profila često se susreću sa problemom glavobolja, koje predstavljaju značajan javnozdravstveni problem.
   Glavobolja predstavlja jednu od najčešćih tegoba koja se javlja kod oko 10% osoba u populaciji zapadne hemisfere. Ona je razlog posete izabranom lekaru na primarnom nivou zdravstvene zaštite u 30% slučajeva. U toku svog života čak 70-95% osoba imalo je glavobolju.  Najčešće javlja u periodu od 20. do 40. godine života. Može se javiti kod dece, najčešće usled slabog unosa vode, u periodu polaska u školu, promene škole i sl. Prema epidemiološkim studijama, u populaciji ekonomski razvijenih zemalja, godišnja incidencija migrene je 370 na 100.000 osoba i prevalencija je 10 – 12 % i to prema polovima: 14,6% kod žena i 4,8% kod muškaraca. Utvrđeno je da je prevalenca obolevanja u detinjstvu ista kod oba pola i da se češće javlja u nižim socijalno-ekonomskim grupama, kao i kod osoba nižeg obrazovanja. Prema Međunarodnoj klasifikaciji glavobolja postoji 14 klasa glavobolja. Prve četiri klase obuhvataju primarne glavobolje, to su: migrena, glavobolja tenzionog tipa, klaster glavobolja i ostale trigeminoautonomne glavobolje. Posebno se klasifikuje svaki tip glavobolje i jedan pacijent može imati nekoliko različitih dijagnoza glavobolja u isto vreme. Glavobolja koja se prvi put javlja nakon 50. godine najčešće je izazvana organskom etiologijom poput: temporalnog arteritisa, tumora, cerebrovaskularne bolesti itd. Prema podacima o učestalosti napada i trajanju ataka postavlja se dijagnoza većine glavobolja. Detaljna i strukturirana anamneza ključna je za postavljanje dijagnoze glavobolje, jer većina pacijenata ima normalan nalaz fizikalnog i neurološkog pregleda. Postoje tačno definisane indikacije za upućivanje bolesnika na dopunska ispitivanja. Jedna od njih jeste da se pacijent može uputiti na dodatna ispitivanja u slučaju kontinuirane glavobolje ili glavobolje koja se pogoršava i kada neurološki nalaz nije patološki. Verbalna ili vizuela analogna skala (VAS) koristi se za procenu intenziteta bola. Ima oznake od 0 do 10, gde 0 označava stanje bez bola, dok 10 označava bol najvećeg intenziteta. Prednost korišćenja ove skale je mogućnost praćenja individualnog oporavka. U grupu najintenzivnijih glavobolja ubrajaju se: klaster glavobolje, glavobolje kod maligne hipertenzije, meningitisa, febrilnog stanja i rupturirane intrakranijalne aneurizme. Migrena bez aure je najčešći podtip migrene i ima je oko 85% pacijenata sa migrenskom glavoboljom. Utvrđena je njena česta povezanost sa menstrualnim ciklusom. Migrenu karakteriše skup specifičnih simptoma: jednostrana i jaka pulsirajuća glavobolja, uz prisustvo mučnine, povraćanja, fonofobije, fotofobije i dr. Farmakoterapija akutnog napada migrene može biti: nespecifična ili specifična. Nespecifična terapija obuhvata nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL), analgetike i opijate. Ova terapija se koristi za kontrolu bola i udruženih simptoma migrene. Specifična terapija obuhvata ergotamine, triptane, dihidroergotamin (DHE) i utiče na kontrolu migrenskog napada. Analizom komplementarnih i alternativnih terapijskih strategija nije utvrđena efikasnost terapija u lečenju glavobolja tenzionog tipa poput: akupunkture, spinalne manipulacije, istezanja, terapije ledom, masaže sa ultrazvukom, analgetika/nadražajnih balzama/masti za rane (Tigrov balzam), terapijskog dodira i sl. Utvrđeno je da homeopatija i elektroterapija kranijalnih mišića mogu da budu korisne kod glavobolje tenzionog tipa.
  • Obavezna literatura: 1. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi. Glavobolje. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. 2005; 2. Skorupan N. Farmakoterapija ataka najčešćih primarnih glavobolja. Arh.farm. 2016;66: 42–57.
  • Dopunska literatura: 1. Smitherman T, Burch R, Sheikh N, Loder E. The Prevalence, Impact, and Treatment of Migraine and Severe Headaches in the United States: A Review of Statistics From National Surveillance Studies. Headache 2013; 53:427-436; 2. Teixido M, Carey J. Migraine - More than a Headache. World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery Articles. 2014; 3. Fontebasso M. Diagnosis, assessment and management of headache. Prescriber. 2016.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-501/18

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      104.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi. Glavobolje. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. 2005. (preuzeto sa sajta Ministarstva zdravlja) Datoteka
      368.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Glavobolje - Šta medicinska sestra treba da zna?
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.