Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE D-1-482/18

  BROJ ODLUKE 153-02-1006/2018-01

  Cilj programa je: Upoznavanje korisnika sa značajem ishrane i fizičke aktivnosti u toku trudnoće; Sticanje znanja o ciljevima zdravstveno vaspitnog rada sa trudnicama; Sticanje znanja o sadržaju zdravstveno-vaspitnih aktivnosti sa trudnicama na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (patronažna sestra, sestra kućne nege i lečenja, ginekološko-akušerska sestra, babica, medicinska sestra - vaspitačica), zdravstvene tehničare (fizioterapeut, farmaceutski tehničar, sanitarni tehničar, nutricionista/dijetetičar)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-482/18
  • Broj odluke: 153-02-1006/2018-01
  • Akreditovan dana: petak, 13. april 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Pravilna ishrana, redovna i umerena fizička aktivnost, nekonzumiranje cigareta i psihoaktivnih supstanci su preporučeni i važni životni izbori mladih. Posebnu značajnost ovi izbori dobijaju kada osobe odluče da se ostvare kao roditelji.
   Trudnoća je poseban period u životu budućih roditelja. Promene koje se dešavaju u telu žene i razvoj ploda su intenzivni procesi koje treba da prate zdravstvene službe. Antenatalna zdravstvena zaštita trudnih žena obuhvata sve mere koje se sprovode u toku trudnoće u cilju očuvanja zdravlja, sprečavanja obolevanja majke i rađanja zdravog i za život sposobnog deteta. Ceo tim zdravstvenih radnika uključen je u zdravstvenu zaštitu trudnice i njene porodice u cilju kontrole trudnoće i edukativne podrške. Žena u trudnoći je motivisana da brine o sebi i svom još nerođenom detetu. Ta motivisanost je od značaja posebno kada je potrebno korigovati navike vezane za ishranu, fizičku aktivnost, pušenje, negu i dr.
   Najveći broj aktivnosti odvija se na primarnom nivou zdravstvene zaštite, u domovima zdravlja, i to u kontinuitetu, kroz organizovan i sistematski zdravstveno-vaspitni rad sa trudnim ženama, njihovim partnerima i porod.com. Sve zdravstvene aktivnosti realizuju se preko: Savetovališta za trudnice, Škole za roditeljstvo i patronažne kućne posete. Na taj način prvenstveno trudnice, ali i njihovi partneri i članovi porodice, stiču neophodna znanja i veštine koje su neophodne kako bi se trudnoća iznela i rodilo zdravo novorođenče, očuvalo zdravlje trudnice i porodilje, i prevenirali neželjeni ishodi.
   Ishrana tokom trudnoće u velikoj meri utiče na očuvanje zdravlja trudnice, normalan rast i razvoj ploda i uspostavljanje laktacije. Utvrđeno je da stanje uhranjenosti i povećanje telesne težine tokom trudnoće imaju uticaj na tok i ishod trudnoće. Stoga je kontrola telesne težine trudnih žena obavezna prilikom svakog kontrolnog pregleda. Važnost ishrane tokom trudnoće je velika: pored kontrole porasta telesne težine, može smanjiti tegobe koje se mogu javiti u trudnoći, poput: mučnine i povraćanja, gorušice, zatvora i hemoroida; pored toga, može smanjiti anemiju u kasnoj trudnoći za 30% i od velikog je terapeutskog značaja u slučaju pojave hipertenzije ili gestacijskog dijabetesa.
   Redovna fizička aktivnost umerenog intenziteta, poput: šetnje, biciklizma, plivanja, joge i dr. ima povoljan uticaj na trudne žene. Najznačajniji uticaji fizičke aktivnosti su: poboljšanje cirkulacije i ravnoteže, smanjenje otoka i grčeva u nogama, olakšavanje gastričnih tegoba i zatvora, ojačavanje trbušne muskulature, poboljšavanje držanja tela, smanjivanje bolova u leđima i mišićima i olakšavanje postporođajnog oporavaka.
  • Obavezna literatura: 1. Radna grupa ministarstva zdravlja Republike Srbije. Smernice za unapređenje ishrane trudnica i porodilja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2014; 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi. Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Beograd, 2005; 3. Novaković B, Jusupović F. Ishrana i zdravlje.Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2014; 4. Đorđević A. Fizička aktivnost u trudnoći. Sportska medicina,vol.5, br.4, 192-205, 2005.
  • Dopunska literatura: 1. Girard AW, Olude O. Nutrition Education and Counselling Provided during Pregnancy: Effects on Maternal, Neonatal and Child Health Outcomes. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2012, 26 (Supl.1), 191-204.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-482/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-482/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-482/18

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      113.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Radna grupa ministarstva zdravlja Republike Srbije. Smernice za unapređenje ishrane trudnica i porodilja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2014. Datoteka
      166.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi. Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Beograd, 2005. Datoteka
      484.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. Novaković B, Jusupović F. Ishrana i zdravlje.Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2014 Datoteka
      1.2Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 4. Đorđević A. Fizička aktivnost u trudnoći. Sportska medicina,vol.5, br.4, 192-205, 2005. Datoteka
      286.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Ishrana i fizička aktivnost u trudnoći
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.