Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-1512/18

  BROJ ODLUKE 153-02-1550/2018-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: opštim merama tretmana otrovanog deteta; karakteristikama najčešćih trovanja specifičnim supstancama - lekovima pesticidima, tehničkim tečnostima, sredstvima za higijenu u domaćinstvu, pečurkama, supstancama koje izazivaju zavisnost; specifičnim merama tretmana otrovanog deteta; Osposobljavanje korisnika za: usvajanje i primenu savremenog pristupa u tretmanu otrovanog deteta.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, toksikologija, medicina rada, anesteziologija i reanimatologija, patologija, sudska medicina, toksikološka hemija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, laboratorijske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1512/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Broj trovanja raste paralelno s porastom broja toksičnih supstanci. Deca su sve češće žrtve trovanja. S druge strane, pripremljenost zdravstvenog osoblja za suočavanje s ovim problemom u svakodnevnoj praksi često nije dovoljna.
   Edukativni cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je upoznavanje korisnika sa postupkom lečenja otrovanog deteta, koji uključuje opšte mere stabilizacije vitalnih funkcija, specifične mere sprečavanja apsorpcije otrova i mere detoksikacije. Program je namenjen pre svega lekarima (pedijatrija, urgentna medicina) koji se sa ovim slučajevima svakodnevno susreću i medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima, koje su kao članovi tima uključene u sve faze tretmana otrovanog deteta.
   Program obezbeđuje obilje relevantnih informacija o karakteristikama najčešćih trovanja kod dece. U testu su obrađena najčešća specifična trovanja lekovima (salicilatima, acetominofenom, benzoodiazepinima, barbituratima, aminofilinom, kardiotonicima, antiaritmicima, neurolepticima, triciklič-nim antidepresivima, antiholinergicima), pesticidima), insekticidima (organohlornim derivatima, inhibitorima holinesteraze, karbamatskim insek-ticidima), tehničkim tečnostima (antifrizom), sredstvima za higijenu u domaćinstvu (sapunima i deterdžentima, jakim kiselinama i bazama), pečurkama,  supstancama koje izazivaju zavisnost. Svako trovanje opisano je dozom toksične supstance, organima koje ugrožava, rizičnom grupom dece koja je najugroženija pojedinom vrstom trovanja, njihovim kliničkim karakteristikama, odnosno, načinom ispoljavanja. Program takođe obezbeđuje relevantne informacije o specifičnostima tretmana (dijagnostike, lečenja i praćenja pacijenta) kod svakog od apostrofiranih vrsta trovanja i nege otrovanog bolesnika.
   Program je nastao kao rezultat dugogodišnjeg kliničkog iskustva autora, stečenog višedecenijskim radom u jedinicama intenzivne nege najuglednijih ustanova dečje zaštite i svakodnevnog suočavanja sa trovanjima u dečjem uzrastu. Program se preporučuje zdravstvenim radnicima koji rade u službama za zdravstvenu zaštitu dece i službama hitne medicinske pomoći domova zdravlja, kao i zaposlenima na dečjim odeljenjima opštih bolnica.
   Program se realizuje kroz rešavanje elektronskog testa. Za rešavanje testa pripremljena je akdevatna literatura. Test se sastoji od 50 pitanja. Interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli, čime je omogućeno da korisnik stiče znanja, čak i kada greši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Dr sci med Dragoslav Maksimović, "VIII Akutna trovanja. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji", Beograd: Grafos, 2013. 204-42; 2. Dr sci med Dragoslav Maksimović, "Trovanje dece - uloga ambulantnog pedijatra", U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 32-6
  • Dopunska literatura: 1. McGregor T, Parkar M, Rao S. Evaluation and Management of Common Childhood Poisonings. Am Fam Physician. 2014. 79(5): 397-403; 2. American Academy of Pediatrics. Recommendations for Preventive Pediatric Health Care. Guideline AAP. 2015.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1512/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1512/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1512/18

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      171.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Dr sci med Dragoslav Maksimović, "VIII Akutna trovanja. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji", Beograd: Grafos, 2013. 204-42 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Dr sci med Dragoslav Maksimović, "Trovanje dece - uloga ambulantnog pedijatra", U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 32-6 Datoteka
      614.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Akutna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
      Nije dostupno, osim ako: Vaše polje BROJ LICENCE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE (PROSVETNI RADNICI UNOSE JMBG) je 082040/2012
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.