Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o štetnim efektima duvanskog dima na odabrane aspekte zdravlja ljudi; Razumevanje mogućnosti uticaja na promenu ponašanja pušača putem razvoja motivacije; Osposobljavanje za adekvatnu upotrebu stečenih znanja u intervencijama za promenu ponašanja kod pušača.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prim.dr Petar Borović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije), stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, babice, patronažne sestre, sestre - vaspitačice, kućno lečenje i nega), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1501/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije je drugi deo „paketa“ koji treba da omogući sticanje znanja i veština za individualni zdravstveno vaspitni rad sa pušačima, koji se bazira na teorijskom modelu „zdravstvenih uverenja“ („Nealth beleive model“). Primena ovog modela zdravstveno vaspitne intervencije podrazumeva prenošenje relevantnih znanja čije usvajanje doprinosi razvoju osećaja lične ugroženosti kod pušača. Na toj osnovi nastavlja se razvojem i instrumentalizacijom motiva kao pokretača promene ponašanja, a završava primenom različitih vidova podrške za promenu ponašanja. Model je pokazao visok stepen efektivnosti u promeni ponašanja pušača, a autor testa ga veoma uspešno sprovodi duži niz godina u svakodnevnom radu na odvikavanju od pušenja.
   Ovaj (drugi) test iz „paketa“ edukativnih programa treba da produbi znanja korisnika o efektima duvanskog dima na razvoj fizičkog potencijala, o uticaju duvana na fizičku aktivnost i bavljenje sportom, odnosno, sportsku efikasnost, da obezbedi sticanje znanja o dejstvu duvana na seksualne funkcije i reproduktivnu sposobnost čoveka, o uticaju na fizički izgled odnosno fizičku lepotu. Test takođe doprinosi razvoju veština za primenu metoda „zdravstvenih uverenja“ u zdravstveno vaspitnom radu sa pušačima, odnosno, obučava korisnike za doziranje lične pretnje kroz prenošenje relevantnih informacija, osposobljava ih za razvoj motivacije i instrumentalizaciju motiva koji pokreću promenu ponašanja pušača.
   Zajedno sa testovima koji se bave drugim relevantnim aspektima pušenja (pušenje kao bolest zavisnosti, razvoj adiktivnog obrasca kod pušača, otrovi iz duvanskog dima, efkti na učenje, pamćenje i razvoj inteletualnih sposobnosti) ovaj test predstavljaju katalog veoma korisnih informacija koji su neophodni zdravstvenom radniku kao vaspitaču koji treba da bude koristan i uverljiv savetodavac svog pacijenta. Stoga su obim, sadržaj i dubina informacija prilagođeni mogućnostima razumevanja i prihvatanja informacija od strane krajnjeg korisnika.
   Imajući u vidu da su pušači pretežno (još uvek) zdravi ljudi, kod kojih zdravlje nije visoko pozicionirano na vrednosnoj skali, a motiv zdravlja praktično i ne postoji, prenošenje i usvajanje apostrofiranih informacija veoma je važno, jer direktno doprinosi razvoju i instrumentalizaciji motiva koji mogu da pokrenu promenu ponašanja kod pušača. Ovi programi upravo tome služe.
   Kao i ostali testovi iz ovog „paketa“, ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je zdravstvenim radnicima primarne zdravstvene zaštite, pre svega lekarima i medicinskim sestrama koje rade sa pušačima, ali i drugima (stomatolozima i farmaceutima) koji profesionalno dolaze u kontakt sa njima.
  • Obavezna literatura: 1. Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova: P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Uživajte bez duvanskog dima. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 2. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Seks, duvan i ti. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja; 3. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Sport i cigareta. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 4. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Učenje bez tamnog oblaka dima. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012; 5. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Duvan i tvoja lepota. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012.
  • Dopunska literatura: 1. Behera SN, Xian H, Balasubramanian R. Human health risk associated with exposure to toxic elements in mainstream and sidestream cigarette smoke. Sci Total Environ. 2014; 472: 947-56; 2. Sadagatullah AN, Halim AS, Bathusha MS, Ramachandran AK. The Effects of Passive Cigarette Smoke Exposure on the Survival of the Reverse Sural Fasciocutaneous Flap. J Hand Microsurg. 2017; 9(3): 120–5; 3. Noar SM, Kelley DE, Boynton MH, Morgan JC, Hall MG, Mendel JR et al. Identifying Principles for Effective Messages about Chemicals in Cigarette Smoke. Prev Med. 2018; 106: 31–7; 4. Maheri A, Tol A, Sadeghi R. Assessing the effect of an educational intervention program based on Health Belief Model on preventive behaviors of internet addiction. J Edu Health Promot 2017;6:63
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      123.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Zdravstveno vaspitni priručnici sa kompletom slajdova: P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Uživajte bez duvanskog dima. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Seks, duvan i ti. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Sport i cigareta. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 4. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Učenje bez tamnog oblaka dima. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 5. P. Borović Zdravstveno vaspitni priručnik sa kompletom slajdova Duvan i tvoja lepota. Beograd: Savez Srbije protiv pušenja. 2012 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2)
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.