Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: karakteristikama urgentnih stanja nastalih dejstvom fizičkih faktora (vatre, vode, struje, fizičke sile, ujeda zmije); postupkom lečenja urgentnih stanja nastalih dejstvom fizičkih faktora. Osposobljavanje korisnika za: usvajanje i primenu savremenog pristupa u tretmanu bolesnika sa poremećajima koji nastaju dejstvom fizičke sile u dečjem uzrastu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, anesteziologija i reanimatologija, infektivne bolesti, patologija, sudska medicina), medicinske sestre (pedijatrijske sestre, opšti smer, sestre u službi kućnog lečenja i nege), zdravstvene tehničare (u vozilu hitne pomoći)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1510/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Urgentna stanja koja nastaju kao rezultat dejstva fizičkih faktora veoma su česta u dečjoj uzrastnoj grupi. Opekotine, povrede strujom, utopljenja, multiple traume i ujed zmije odnose veliki broj života u dečjem uzrastu, a u svakom slučaju mogu ostaviti značajne posledice u smislu nesposobnosti i invalidnosti.
   Edukativni cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je da korisnike upozna sa karakteristikama urgentnih stanja nastalih dejstvom fizičkih faktora - načinom njihovog kliničkog ispoljavanja, kao i postupkom lečenja ovih stanja, uključujući: prvu pomoć na mestu nastanka, transport bolesnika, tretman u hospitalnoj ustanovi, kao i kriterijume za procenu ishoda. Krajnji cilj programa je da pospeši razumevanje i usvajanje savremenog pristupa u tretmanu ovih urgentnih stanja koje imaju veliki medicinski (klinički) i javnozdravstveni značaj.
   Program može biti veoma koristan zdravstvenim radnicima koji rade u službama zdravstvene zaštite dece na primarnom nivou, u bolničkim odeljenjima, ali i zaposlenim u terenskim službama (hitna pomoć, službe kućnog lečenja, patronažne službe).
   Korisnici testa steći će nova (ili sistematizovati postojeća) znanja o reanimaciji bolesnika, opštim merama stabilizacije vitalnih funkcija, kao i specifičnim merama lečenja i nege bolesnika u navedenim urgentnim stanjima na terenu ili u jedinicama intenzivne nege.
   Program se realizuje kroz rešavanje elektronskog testa. Za rešavanje testa pripremljena je akdevatna literatura. Test se sastoji od 50 pitanja. Interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli, čime je omogućeno da korisnik stiče znanja, čak i kada greši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Maksimović D. IX Urgentna stanja kod dejstva fizičkih faktora. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 242-259; 2. Maksimović D. Pedijatrijski pristup detetu s traumom. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 261-266; 3. Arsić D, Milovanović D, Kličković A. Postupak kod ujeda sisara i otrovnih uboda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. PONS, 2013. 10(4):175-85; 4. Popović V, Gvozdenović Lj, Ivanov I, Milić S. Prehospitalni tretman kod utapanja.  Med Pregl 2015; LXIV (1-2): 64-67; 5. Vulović D, Stepić N. Značaj pravilnog inicijalnog lečenja srednje teških i teških opekotina. Vojnosanitetski pregled, 2014. 65(4): 281-5.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      126.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Maksimović D. IX Urgentna stanja kod dejstva fizičkih faktora. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 242-259 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Maksimović D. Pedijatrijski pristup detetu s traumom. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 261-266 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. Arsić D, Milovanović D, Kličković A. Postupak kod ujeda sisara i otrovnih uboda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. PONS, 2013. 10(4):175-85 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 4. Popović V, Gvozdenović Lj, Ivanov I, Milić S. Prehospitalni tretman kod utapanja. Med Pregl 2015; LXIV (1-2): 64-67 Datoteka
      447.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 5. Vulović D, Stepić N. Značaj pravilnog inicijalnog lečenja srednje teških i teških opekotina. Vojnosanitetski pregled, 2014. 65(4): 281-5 Datoteka
      382.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, nega
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.