Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-1539/18

  BROJ ODLUKE 153-02-1550/2018-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o najznačajnijim aspektima bolesti zavisnosti; Osposobljavanje zdravstvenih radnika za rano prepoznavanje i dijagnozu bolesti zavisnosti; Osposobljavanje zdravstvenih radnika za adekvatno reagovanje (lečenje i prevenciju bolesti zavisnosti).

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Ivan Dimitrijević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: psihijatrija - bolesti zavisnosti, opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, klinička biohemija, medicinska biohemija, klinička farmacija, farmakoterapija), stomatologe, farmaceute, biohemičare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1539/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Procenjuje se da od alkoholne bolesti globalno boluje 10-15% punoletnih osoba (10% muškaraca, 3-5 % žena). Konzumacija alkohola kod osoba starijih od 15 godina u proseku iznosi od 56 litara čistog alkohola godišnje. Prema proceni SZO od posledica konzumiranja alkohola svake godine umire 2,5 miliona osoba.
   Nacionalno istraživanje upotrebe droga (2015.) utvrdilo je da u Srbiji iskustvo s alkoholom ima  86,4% ljudi starijih od 18 godina (71% je pilo u prošloj godini, a 56% poslednjeg meseca).
   Duvan koristi 1, 2 milijarde ljudi. Procenjuje se da će duvan ubijati 10 miliona ljudi svake godine do 2020., ako se trend pušenja nastavi.  
   Narkomanija, a naročito kombinovana upotreba više supstanci, veoma je česta, posebno među mlađom populacijom. Kancelarija za droge i kriminal Ujedinjenih nacija (UNODC) 2013. godine procenila je da je 3,6 do 6,9% populacije (između 167 i 315 miliona ljudi) starosti 15-64 godine koristilo psihoaktivne supstance, makar jednom tokom 2011. Polovinu ovog broja čine stalni korisnici psihoaktivnih supstanci. U 21. veku nastavlja se ekspanzija sve većeg broja sintetičkih (dizajniranih) droga, čije se posledice ne mogu najadekvatnije ni predvideti.
   Sa razvojem tehnologije razvija se nova zavisnost od interneta, a u svetu se već otvaraju klinike koje leče i ovu vrstu pacijenata.
   Zavisnost od kockanja takođe je uveliko prisutna.
   Šteta od zloupotrebe supstanci nije ograničena samo na zdravstvene akspekte, već predstavlja značajno ekonomsko i socijalno opterećenje za društvo. U 2010. godini zloupotreba alkohola koštala je samo SAD 249 biliona dolara.
   Bolesti zavisnosti direktno ili indirektno utiču na sve faze životnog ciklusa porodice ili pojedinca, onemogućavajući funkcionisanje čoveka u sferama ličnog, porodičnog, profesionalnog i socijalnog. Tolerisanje prekomernog pijenja, pušenja i drugih bolesti zavisnosti, kao i neodgovarajuće mere prevencije i lečenja, predstavljaju trajnu podlogu za razvoj i širenje bolesti zavisnosti. Iako se često dovodi u pitanje, sticanje znanja o supstancama i njihovom delovanju veoma je značajan faktor u prevenciji bolesti zavisnosti.  Naročito ako tim znanjem raspolažu oni od kojih se u svakoj zajednici očekuje najviše - zdravstveni radnici.
   Zato je sticanje znanja o najznačajnijim aspektima bolesti zavisnosti postavljeno kao glavni cilj ovog programa edukacije. SZO smatra podizanje nivoa znanja prvim i trajnim zadatkom u nizu aktivnosti koje će dovesti kako do smanjenja bolesti zavisnosti u opštoj populaciji, tako i do ublažavanja njegovih posledica.
   Drugi cilj je osposobljavanje zdravstvenih radnika za dijagnozu i diferencijalnu dijagnozu zavisnosti, kao i adekvatno reagovanje (lečenje).
   Korisnici ovog testa steći će znanja o različitim vrstama zavisnosti, etiologiji i patogenezi zavisnosti, fenomenološkim karakteristikama (kliničkoj slici), zdravstvenim posledicama, metodama i tehnikama dijagnostike (osnovne i dopunske, diferencijalnoj dijagnozi) i metodama (farmakološkog i nefarmakološkog) lečenja različitih vrsta zavisnosti. Poseban akcenat stavljen je na neke činioce - oslonce u lečenju. Klijent, farmakoterapija, porodična i socijalna mreža, kao i terapijski tim sa strukturisanim terapijskim programom, su u neprekidanoj interakciji i imaju neprikosnovni značaj u lečenju. Tokom lečenja se težište prebacuje sa jednog oslonca na drugi, u kontekstu promena koje se događaju tokom vremena kao i konteksta terapijskog lečenja.
   Teorijsku osnovu za sticanje znanja čini monografija autora testa koji se problemom bolesti zavisnosti bavi duže od 3 decenije.
  • Obavezna literatura: 1. Dimitrijević I.: Bolesti zavisnosti: dijagnostika, lečenje, prevencija. Drugo, dopunjeno izdanje. Beograd: CIBID, 2015.
  • Dopunska literatura: 1. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). 2015 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH). Table 2.41B - Alcohol Use in Lifetime, Past Year, and Past Month among Persons Aged 12 or Older, by Demographic Characteristics: Percentages, 2014 and 2015; 2.  Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. Actual causes of death in the United States 2000. JAMA: Journal of the American Medical Association 291(10): 1238 - 45, 2014; 3. National Center for Statistics and Analysis. 2014 Crash Data Key Findings (Traffic Safety Facts Crash Stats. Report No. DOT HS 812 219). Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration, 2015; 4. Sacks JJ, Gonzales KR, Bouchery EE et al. 2010 national and state costs of excessive alcohol consumption. American Journal of Preventive Medicine 49(5): e73 - e79, 2015.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1539/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1539/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1539/18

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      174.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Dimitrijević I.: Bolesti zavisnosti: dijagnostika, lečenje, prevencija. Drugo, dopunjeno izdanje. Beograd: CIBID, 2015 Datoteka
      918.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni pristup i smernice za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.