Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE А-1-1563/18

  BROJ ODLUKE 153-02-1550/2018-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja relevantnog za brzu dijagnozu srčanog zastoja kod odraslih. Upoznavanje, razumevanje i usvajanje najnovijih preporuka Evropskog Saveta za reanimaciju (ERC) i Američkog udruženja kardiologa (AHA)  za sprovođenje kardiocerebralne i pulmonalne reanimacije (CPR) kod odraslih u stanju cardiac-arrest-a. Sticanje znanja i ovladavanje izborom tehnika za sprovođenje osnovnih i naprednih mera CPR kod odraslih.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Aleksandar Pavlović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina), farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Predviđen broj slušalaca: 200
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: А-1-1563/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Efikasna i precizna dijagnoza akutnog zastoja srca i pravovremeno započinjanje mera kardio-pulmonalne reanimacije (CPR), uz dobru organizaciju i poznavanje mera, veština i opreme, od presudne su važnosti za preživljavanje pacijenata u cardiac arrest-u, sa što manje neuroloških sekvela. Osposobljavanje zdravstvenih radnika s tim u vezi može biti veoma korisno, jer njihovo pravovremeno i stručno delovanje ima presudnu ulogu u uspešnosti kardiopulmonalne reanimacije.
   Učesnici ovog stručnog sastanka biće upoznati kako da jednostavno, bez nepotrebnog gubljenja vremena, postave dijagnozu akutnog zastoja srca, adekvatno prepoznaju sigurne znakove akutnog zastoja srca, kao i da iste razlikuju od nesigurnih znakova, koji mogu da zbune pri brzom postavljanju dijagnoze.
   Učesnici sastanka će steći ili obnoviti svoja znanja iz kardiopulmonalne reanimacije (CPR), upoznaće se sa najnovijim preporukama Evropskog Saveta za reanimaciju (ERC) i Američkog udruženja kardiologa (AHA) iz 2015. godine i osposobiti za izbor i sprovođenje osnovnih i naprednih mera kardiopulmonalne reanimacije u skladu s navedenim preporukama.
   U fokusu ovog stručnog sastanka biće:
   - obezbeđivanje prolaznosti disajnog puta,
   - razlike između agonalnog i fiziološkog disanja,
   - tehnike kojima se sprečava hipofaringealna opstrukcija u cardiac arrest-u,
   - korišćenje pomoćnih sredstava u održavanju disajnog puta tokom CPR,
   - značaj endotrahealne intubacije,
   - korišćenje laringealne maske i kombi tubusa tokom CPR,
   - pravilno izvođenje metoda arteficijalne ventilacije (od metode pozajmljenog daha preko primene samoširećeg "Ambu" balona do portabilnog respiratora),
   - metode kompresije grudnog koša,
   - odnos između kompresije i ventilacije po najnovijim preporukama ERC-a,
   - EKG oblici cardiac arrest-a
   - primena defibrilacije kod "šokabilnih ritmova" (fibrilacije i ventrikularne tahikardije bez pulsa - dva EKG oblika akutnog zastoja srca koji se defibriliraju),
   - razlike između automatskih spoljašnih defibrilatora i manuelnih defibrilatora (monofaznih i bizaznih),
   - prednosti i nedostaci manuelnih lopatica ili samolepljivih elektroda za defibrilaciju,
   - medikamentozna terapija akutnog zastoja srca (algoritmi primene osnovnih lekova u CPR - adrenalina i amiodarona, kao i primena bikarbonata i trombolitičke terapije tokom CPR),
   - medicinske i etičke dileme o tome kada treba prekinuti reanimaciju i proglasiti je bezuspešnom,
   - razlike između povratka spontane cirkulacije (ROSC) i uspešne reanimacije sa preživljavanjem pacijenata.
   Posebna pažnja posvetiće se dilemama koje prate postavljanje dijagnoze srčanog zastoja na terenu, kao i rešavanju najčešćih problema u sprovođenju mera kardio-pulmonalne reanimacije u često limitiranim okolnostima. Kroz rešavanje praktičnih problema izvršiće se neka vrsta rekapitulacije teoretskog znanja i proveriti osposobljenost učesnika za primenu najnovijih preporuka iz 2015. godine sa kojima su upoznati tokom predavanja.
   Predavač poseduje veliko iskustvo u teorijskoj i praktičnoj edukaciji zdravstvenih radnika u ovoj oblasti urgentne medicine i ima nekoliko objavljenih udžbenika iz kardiopulmonalne reanimacije.
  • Obavezna literatura: 1. Tarantinos K, Chalkias A, Giotakis E, Athanasopoulou P, Xanthos T. Retention of knowledge and skills after Advanced Cardiovascular Life Support courses. The American Journal of Emergency Medicine, 2014; 32(9): 1143-7; 2. Pavlović PA. KPCR kod odraslih. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini.Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2016. 225–77; 3. Pavlović P, Trpković S, Anđelić S, Marinković O. Kardiopulmonalna reanimacija - nove preporuke 2015-2020. Naučni časopis urgentne medicine HALO 194. 2015; 21(3):181-198.
  • Dopunska literatura: 1. Tarantinos K, Chalkias A, Giotakis E, Athanasopoulou P, Xanthos T. Retention of knowledge and skills after Advanced Cardiovascular Life Support courses. The American Journal of Emergency Medicine, 2014; 32(9): 1143-7; 2. Perkins GD, Handlez AJ, Koster RW, Castrén MC, Smyth MA, Olasveengen T, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 3. Adult basic life support. Resuscitation. 2015; 95: 1–80; 4. Soar J, Nolan JP, Bottiger BW, Perkins GD, Lott C, Carli P, et al. European Resuscitation Council. Guidelines for Resuscitation 2015. Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015; 95:100–47.
  • Prvi datum i mesto održavanja: ponedeljak, 15.10.2018., od 17:00 do 19:00 sati, Sala Zdravstvenog centra Negotin, Badnjevska 4
  • Drugi datum i mesto održavanja: utorak, 27.11.2018., od 12:00 do 14:00 sati, Dom zdravlja, Osečina
  • Dežurni administrator: Dušan Nišević 060/148-55-11

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod odraslih Prof.dr Aleksandar Pavlović Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Aleksandar Pavlović Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).