Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Upoznavanje učesnika sastanka sa najnovijim principima za efikasnu prevenciju, rano prepoznavanje, adekvatno dijagnostikovanje, blagovremeno i efikasno lečenje anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije. Usvajanje savremenog koncepta hitnog zbrinjavanja bolesnika sa anafilaksom, kako u bolničkim tako i u vanbolničkim uslovima.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, interna medicina, medicina rada, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, anesteziologija sa reanimatologijom, pedijatrija)
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1575/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Cilj ovog stručnog sastanka je da se učesnici upoznaju sa preporukama aktuelnih vodiča za prevenciju, blagovremeno prepoznavanje, adekvatno dijagnostikovanje i efikasno lečenje anafilakse, da razumeju, usvoje i osposobe se za primenu istih u praksi.
   Svetska Alergološka Organizacija (World Allergy Organization - WAO) je 2011. objavila Vodiče za prepoznavanje i lečenje anafilakse. Evropsko Udruženje za Reanimaciju (European Resuscitation Council - ERC ) je 2015. objavilo preporuke za hitno zbrinjavanje anafilakse. Udruženje NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) je 2016. objavilo da rezultati istraživanja iz oblasti anafilakse nisu došli do novih saznanja koja bi uticala na promenu preporuka koje su do tog trenutka važile. Sledeća revizija bi trebalo da bude ove, 2018. godine. Ovaj stručni sastanak zasnovan je na preporukama navedenim u ovim dokumentima.
   Polaznici treba da nauče kako da razlikuju anafilaktoidnu od anafilaktičke reakcije, da prepoznaju simptome i znake anafilakse, da koriste ABCDE protokol za postavljanje dijagnoze, kao i za lečenje ovog životno ugrožavajućeg stanja. Biće istaknut značaj ranog postavljanja dijagnoze, ranog pozivanja hitne medicinske pomoći, primene mera osnovnog održavanja života, kao i ogroman značaj što ranijeg obezbeđenja disajnog puta. Detaljno će biti razmotrene indikacije za primenu adrenalina u slučaju nastanka alergijske, odnosno anafilaktičke reakcije, putevi administriranja ovog leka i doze koje treba primeniti. Prednosti rane primene adrenalina u vidu autoinjektora, bilo od strane bolesnika, laika ili zdravstvenog radnika biće posebno naglašene. Antihistaminici i kortikosteroidi koji su indikovani kako u toku anafilaktičke reakcije, tako i nakon oporavka od nje.
   Smernice daju i uputstva za laboratorijsku potvrdu anafilaktičke reakcije pa će posebna pažnja biti posvećena načinu i vremenskim tačkama u kojima treba uzeti krv ili urin za identifikovanje vrednosti triptaze i histamina u serumu i urinu.
   Na kraju će biti objašnjen algoritam za pružanje mera kardiopulmonalne reanimacije (CPR) u slučaju nastanka cardiac arrest-a (CA) izazvanog anafilaksom.
   Učesnici sastanka će biti upućeni na koji je način moguće prevenirati nastanak anafilakse (npr. nošenje medical alert - narukvice ili ogrlice na kojima je naznačeno ime alergena na koji je osoba osetljiva, izbegavanje trigera), kao i indikacije za dodatno praćenje i hospitalizaciju bolesnika nakon epizode anafilakse.
   Smatramo da će nakon predavanja polaznici biti u stanju da bez panike, brzo i efikasno preduzmu sve mere neophodne za zbrinjavanje bolesnika koji su doživeli anafilaksu. Očekujemo da će svi zdravstveni radnici razrešiti dilemu, kada, u kojoj dozi i na koji način je najbolje primeniti adrenalin u dramatičnoj situaciji kao što je anafilaktička reakcija.
  • Obavezna literatura: 1. Trpković S, Kalezić N, Bojić S, Palibrk I, Stojanović M, Spirić V. Anafilaksa i anafilaktički šok. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu 2016. p. 767-96; 2. Trpković S., Pavlović A., Anđelić S. Urgentni tretman anafilaktičkih reakcija. Naučni časopis urgentne medicine Halo 194 2016; 22(2):135-48.
  • Dopunska literatura: 1. Truhlárˇ A, Deakin CD, Soar J, Khalifa GE, Alfonzo A, Bierens JJ, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2015; 95:148–201; 2. Kerton M, Jones A, Gough C, Hardy R, Kelly FE. Paediatric anaphylaxis management: training staff to draw up the correct dose of epinephrine. British Journal of Anaesthesia, 2018; 120(4): 881–2; 3. Nanavati RS, Kumar M, Modi TG, Kale H. Anaphylactic shock management in dental clinics: An overview. J Int Clin Dent Res Organ 2013;5:36-9
  • Prvi datum i mesto održavanja: ponedeljak, 15.10.2018., od 19:00 do 21:00 sati, Sala Zdravstvenog centra Negotin, Badnjevska 4
  • Drugi datum i mesto održavanja: utorak, 16.10.2018., od 14:00 do 16:00 sati, Sala Zdravstvenog centra Kladovo, Dunavska 1-3
  • Dežurni administrator: Dušan Nišević 060/148-55-11

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Inicijalna dijagnostika i terapija anafilakse - Savremeni principi Prof.dr Slađana Trpković Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).