Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o akutnom moždanom udaru kao životno-ugrožavajućem stanju koje zahteva hitno i adekvatno zbrinjavanje; Razumevanje i usvajanje savremenog pristupa u dijagnostici i tretmanu bolesnika sa akutnim moždanim udarom; Osposobljavanje korisnika za prepoznavanje udara kod kog ishod lečenja zavisi od brzine primene trombolitičke terapije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Asist.dr Tijana Nastasović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, neurologija, psihijatrija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, sudska medicina, transfuzijska medicina, radiologija)
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: A-1-1570/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Akutni moždani udar (AMU) je treći uzrok smrti u razvijenim zemljama. Češći je kod muškaraca nego kod žena. Nakon 55.godine života rizik se udvostručuje.
   Stručni sastanak treba da obezbedi sticanje znanja o AMU kao životno-ugrožavajućem stanju koje zahteva hitno zbrinjavanje i doprinese usvajanju savremenog pristupa u tretmanu bolesnika, posebno osposobljavanje korisnika za prepoznavanje vrste udara kod koje ishod lečenja zavisi od brzine primene trombolitičke terapije. Učesnici sastanka steći će znanja o definiciji, vrstama i kriterijumima za razlikovanje, epidemiologiji, etiologiji i patogenezi, kliničkoj slici AMU, vrstama osnovne i dodatne dijagnostike, ciljevima tretmana, etapama u zbrinjavanju bolesnika i ulogama različitih službi u sistemu zaštite, merama konzervativnog i hirurškog lečenja AMU.
   AMU je naglo nastali fokalni ili regionalni poremećaj moždane funkcije koji traje duže od 60 minuta. Posledica je poremećaja moždane cirkulacije ili stanja u kojima protok krvi nije dovoljan da zadovolji metaboličke potrebe neurona za kiseonikom i glukozom. Može biti ishemijski (75-80%) ili hemoragijski (20-25%).
   Akutni ishemijski moždani udar nastaje zbog nedovoljnog dotoka krvi u nervno tkivo koje je osetljivo na ishemiju. Uzroci su tromboza (posledica ateroskleroze i suženja lumena arterijskog krvnog suda) ili embolija arterijskog krvnog suda (arterijskog porekla iz aterosklerotskog plaka ili iz srca). Regija koja okružuje infarktnu zonu naziva se “penumbra” i u njoj su neuroni afunkcionalni, ali još uvek vijabilni. Cilj svih terapijskih strategija u lečenju AIMU je održavanje vijabilnosti neurona ove regije.
   Hemoragijski moždani udar nastaje intrakranijalnim izlivanjem krvi iz krvnih sudova, a prezentuje se kao intracerebralno ili subarahnoidalno krvarenje. Nastaje kao posledica dugotrajne hipertenzije i/ili slabljenja zida krvnih sudova i rupture ili krvarenja iz aneurizme ili arteriovenske malformacije. Izlivena krv u moždani parenhim deluje toksično na neurone, oštećuje ih direktno kompresijom ili usled povećanog intrakrani-jalnog pritiska dolazi do sekundarnih ishemijskih oštećenja.
   Tranzitorni ishemijski atak je prolazna epizoda neurološke disfunkcije, uzrokovana fokalnom tranzitornom ishemijom mozga, kičmene moždine ili retine, bez trajnog oštećenja zahvaćenog tkiva, koja traje do 60 minuta.
   AMU je hitno stanje koje zahteva neodložan transport bolesnika do najbliže jedinice za moždani udar, hitnu dijagnostiku i adekvatan tretman u zavisnosti od vremena nastanka, tipa AMU i pratećih komorbiditeta. U prehospitalnom tretmanu AMU od najvećeg značaja je održavanje vitalnih parametara, prolaznosti disajnih puteva, ventilacije i cirkulacije.
   Dijagnozu treba postaviti u najkraćem mogućem roku. Da bi se utvrdilo o kom udaru je reč, te da li je bolesnik kandidat za trombolitičku terapiju kod većine bolesnika dovoljan je neurološki status i kompjuterizovana tomografija mozga, uz osnovne laboratorijske analize.
   AMU se leči bolnički, u specijalizovanim jedinicama za moždani udar. Prognoza hemoragijskog udara je lošija u odnosu na ishemijski. Ako hirurško lečenje nije indikovano kod spontane intracerebralne hemoragije, terapija se svodi na snižavanje intrakranijalnog pritiska, upotrebu analgetika, antipiretika, rehidrataciju izotonim rastvorima, antihipertenziva, korekciju hiperglikemije i elektrolitnog disbalansa, prevenciju tromboze dubokih vena i pojavu infekcije. Kod bolesnika na terapiji oralnim antikoagulansima i hemoragijskim moždanim udarom, neophodno je dati K vitamin, sveže smrznutu plazmu ili preparat protrombinskog kompleksa. Terapija aneurizmatske subarahnoidalne hemoragije podrazumeva hirurško ili endovaskularno zbrinjavanje aneurizme, uz prevenciju vazospazma
  • Obavezna literatura: 1. Marković D, Mijajlović M, Kalezić N, Milaković B, Ercegovac M. Akutni moždani udar. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 11.2: 631-43.
  • Dopunska literatura: 1. Alderazi YJ, Grotta JC. Acute antithrombotic treatment of ischemic stroke. Curr Vasc Farmacol. 2014; 12(3): 353-64; 2. Steiner T, Al-Shahi Salman R, Beer R et al. The European Stroke Organization (ESO) guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage. Int J Stroke. 2014; 9(7): 840-55; 3. Ntaios G, Bornstein NM, Caso V et al. The European Stroke Organization (ESO) guidelines: a standard operating procedure. Int J Stroke. 2015; 10 (Suppl A100): 128-35; 4. Mirkovic M, Mijajlovic M. Review of the treatment strategies for asymptomatic carotid stenosis. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. 2016; 12(1): 30-7.
  • Prvi datum i mesto održavanja: Beograd - AKME, Beograd, Resavska 84: četvrtak, 06.09.2018., od 19:00 do 21:00
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Akutni moždani udar - Savremeni koncept dijagnostike i lečenja .Asist.dr Tijana Nastasović Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Asist.dr Tijana Nastasović Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).