Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o epilepsiji i epileptičkim napadima. Upoznavanje i usvajanje savremenih preporuka za inicijalno zbrinjavanje epileptičnog napada. Osposobljavanje korisnika za adekvatno reagovanje.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Tijana Nastasović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, sudska medicina, patologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1564/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ciljevi ovog stručnog sastanka su sticanje relevantnih znanja o epilepsiji i epileptičkim napadima, upoznavanje učesnika sa savremenim preporukama za inicijalno zbrinjavanje epileptičnog napada, radi poboljšanja njihovog razumevanja i usvajanja, odnosno, osposobljavanja za njihovu primenu u praksi i adekvatno reagovanje. Učesnici sastanka steći će znanja o etiologiji i patogenezi epilepsije, vrstama i karakteristikama epileptičkih napada, kliničkoj slici i drugim dijagnostičkim parametrima, konvulzivnom epileptičnom statusu (KES) - životno ugrožavajućem stanju koje zahteva urgentnu hospitalizaciju, prvoj pomoći i inicijalnom tretmanu bolesnika u KES, savremenim preporukama po pitanju izbora i doziranja medikamenata za kupiranje KES.
   Epilepsija je hronično neurološko oboljenje koje nastaje zbog poremećene funkcije moždanog korteksa. Dominantna karakteristika su epileptični napadi, usled iznenadnog i ekscesivnog električnog pražnjenja u moždanoj kori do čega mogu dovesti bolesti, oštećenja mozga i različita sistemska oboljenja i stanja.
   Postoje dva osnovna tipa napada: fokalni (parcijalni) i generalizovani. Fokalni napadi mogu biti jednostavni i kompleksni, i uvek su nekonvulzivni. Generalizovani napadi se odlikuju inicijalnim poremećajem svesti i pojavom obostranih, simetričnih motornih manifestacija, inkontinencije i ujeda jezika. Dve najčešće vrste generalizovanih napada su: apsansni napadi („petit mal” ) i generalizovani tonično-klonični napadi („grand mal”). Konvulzivni epileptični status (KES) je životno ugrožavajuće stanje, koje zahteva urgentnu hospitalizaciju. KES čine generalizovani tonično-klonični napadi koji traju 30 min i duže ili se ponavljaju toliko često da se bolesnik ne može oporaviti (5 min trajanja jednog ili više ovakvih napada dovoljno je da se proglasi statusom i primene neodložne mere lečenja).
   Prva pomoć osobama tokom epileptičnog napada je veoma važna. Prolongirani ili ponavljani napadi bez oporavka svesti mogu dovesti do KES-a, pa je zbog toga značajno da se pomoć odmah ukaže i bude adekvatna. Osnovni cilj tokom ukazivanja pomoći je zaštita od povređivanja bolesnika. Inicijalni tretman KES-a podrazumeva obezbeđivanje prohodnosti disajnih puteva i stabilnosti kardiorespiratornih funkcija bolesnika. Intubaciju traheje treba izbegavati, jer je često nemoguća. Preporučuje se korišćenje nazalnog kiseoničnog katetera ili kiseonične maske. Cilj terapije je prekid KES-a tokom prvih pet minuta, što se postiže benzodiazepinima (lekovi prvog izbora) ili drugim medikamentima (barbiturati sa ultra-kratkim dejstvom, propofol, fenitoin i fosfenitoin). Inicijalni tretman KES-a odraslih u vanbolničkim uslovima zasniva se na primeni benzodiazepina IV i to: diazepama (5 mg) ili lorazepama (2 mg) tokom jednog do dva minuta. Ako se napad nastavlja i posle 4 minuta od prve doze, može se ponoviti početna doza. Zbog rizika od pojave respiratorne depresije u toku IV primene ovih medikamenata, doze se razlikuju u prehospitalnim i hospitalnim uslovima. Paralelno s primenom antistatusnih lekova, neophodno je održavanje vitalnih funkcija i dijagnostikovanje i lečenje osnovnog oboljenja i provokacionih faktora koji su doveli do epizode statusa (terapijski protokol).
   U kliničkoj slici dominiraju gubitak svesti i povišen mišićni tonus. Urgentna terapija podrazumeva promptno zaustavljanje napada, što se postiže benzodiazepinima, kao lekovima prvog izbora. U slučaju neuspeha, mogu se primeniti i drugi medikamenti. Od vitalne važnosti je ukazivanje prve pomoći u prehospitalnim uslovima, da se spreči povređivanje bolesnika koji je izgubio svest. Od velikog značaja je edukacija porodice i osoba iz bolesnikovog okruženja.
  • Obavezna literatura: 1. Palibrk I,Vojvodić N, Kalezić N, Stefanova E. Urgentni tretman epileptičnog napada. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 647-58.
  • Obavezna literatura: 1. Zaccara G, Giannasi G, Oggioni R, Rosati E, Tramacere L, Palumbo P. Convulsive status epilepticus study group of the uslcentro Toscana, Italy. Challenges in the treatment of convulsive status epilepticus. Seizure. 2017; 47: 17-24; 2. Yasiry Z, Shorvon SD. The relative effectiveness of five antiepileptic drugs in treatment of benzodiazepine-resistant convulsive status epilepticus: a meta-analysis of published studies. Seizure. 2014; 23(3): 167-74; 3. Fisher RS. Redefining epilepsy. Curr Opin Neurol. 2015; 28(2): 130-5; 4. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014; 55(4): 475-82.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 18.09.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Epileptični napad - Savremeni koncept dijagnostike i lečenja Prof.dr Nevena Kalezić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Asist.dr Tijana Nastasović Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).