Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE V-1245/18-II

  BROJ ODLUKE 153-02-3135/2018-01

  Cilj programa je: Osposobljavanje stomatologa za prepoznavanje dentalnog straha i fobije. Osposobljavanje stomatologa za rešavanje problema dentalnog straha. Poboljšanje interakcije stomatolog - pacijent rešavanjem straha od stomatološke intervencije. Sticanje praktičnih znanja iz oblasti strahova od značaja za rad stomatologa. Poboljšanje profesionalne satisfakcije stomatologa.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vlastimir Petrović, Dr sci med Vesna Tomić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: V-1245/18-II
  • Broj odluke: 153-02-3135/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 19. novembar 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Strah od lečenja i vađenja zuba široko je rasprostranjen među odraslima, posebno među d.com. U Francuskoj 35% pacijenata neposredno pre odlaska stomatologu uzima neko sredstvo za smirenje, a 5% konzumira neko alkoholno piće, oba u funkciji minimiziranja efekata straha od stomatološke intervencije. U SAD 5-6% stanovništva izbegava odlazak stomatologu, a školska deca čak i do 16%. I 5% populacije u Norveškoj ispoljava snažan strah od stomatološke intervencije, a značajan broj to čini redovno.
   Posledica dentalnog straha je neredovno odlaženje stomatologu radi kontrole i lečenja zuba, što nužno vodi porastu oboljenja usta i zuba i lošijem stanju oralnog zdravlja stanovništva.
   Dentalni strah može da uzrokuje čitav krug psihosomatskih oboljenja koja uključuju strahom provocirane misli, telesne simptome i neadekvatne emocionalne reakcije. Rezultati ispitivanja efekata lečenja kod pacijenata primenom kognitivnog tretmana i davanjem određenog sedativa pokazali su da izmeđi eksperimentalne i kontrolne grupe nije bilo statistički značajnih razlika u pogledu efekata ovim metodama lečenja.
   Izvestan strah od lečenja i vađenja zuba stečen je na osnovu neprijatnih, bolnih iskustava u stomatološkoj ordinaciji i može se prihvatit kao normalna reakcija pojedinca. Takav strah poznaje skoro svaki čovek i radi se o akutnom stanju straha. Međutim, ako se radi o neopravdanom, nerealnom, dugotrajnom strahu koji se manifestuje kroz preterano intenzivne emocionalne reakcije praćene ponašanjem koje je šteno po oralno zdravlje osobe, onda govorimo o dentalnoj fobiji. Javljanje straha korelira sa procesom učenja, neposrednim iskustvom i osobinama ličnosti.
   Dentalni strah kod dece nastaje procesima učenja – uslovljavanjem ili po modelu. Uslovljavanjem se razvija kada stomatolog pušta dete sa intervencije zbog njegovih jakih emocionalnih reakcija koje dete shvata kao nagradu i njome utvrđuje svoje neodgovarajuće ponašanje. Učenje po modelu se ostvaruje tako što dete imitira oblik ponašanja koje vidi kod roditelja koji takođe imaju dentalni strah, a na osnovu jake emocionalne veze sa njima i potrebe za identifikacijom sa roditeljem.
   Prevladavanje dentalnog straha moguće je tako što će se problem objasniti u fazama, korak po korak, a zatim hvaliti pacijent u svakom od tih međukoraka. Time bi došlo do vezivanja pozitivnih emocija za onu situaciju koja je izazivala strah čime bi postepeno došlo do njegovog prevladavanja. Postepeno savladavanje problema jedan je od principa bihevioralne terapije. Kada se saradnja pacijenta vidno poboljša pohvale ne treba stalno izricati čime se naučeno poželjno ponašanje duže zadržava i otpornije je na promene.
   Ako se očekuje bolni zahvat u toku rada, pacijenta treba sa tim upoznati i reći mu da ako ne može da izdrži da dogovoreni znak za prekid intervencije.Osećaj pacijenta da može da kontroliše situaciju deluje na njega umirujuće. Pre nastavka rada pacijentu treba dati određena objašnjenja. Efikasno sredstvo za prevladavanje straha kod odraslih je uspešno okončanje lečenja.
   Da bi se sprečio strah od stomatološke intervencije i odlaska stomatologu potrebno je stvoriti preduslove: razviti partnerski odnos stomatologa sa pacijentima i sprovesti odgovarajuću edukaciju obe strane u interakciji. Razvijanje partnerskog odnosa podrazumeva njihovu aktivnu saradnju, razvijenje poverenja i efikasnu komunikaciju.
  • Obavezna literatura: 1. Tomić V. Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd: Interprint, 2015. 183. 81-91.
  • Dopunska literatura: 1. Al-Muniem HA, Khairy A, Bahababekir S, Kobar BE, Abdel-Rahman ES, Ibrahem YEZAA et al. Dental Anxiety among Sudanese Patients. Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences, 2017; 6(12): 352-61; 2. Appukuttan DP. Strategies to manage patients with dental anxiety and dental phobia: literature review. Clin Cosmet Investig Dent, 2016; 8: 35–50; 3. American Academy of Pediatric Dentistry. Policy on pediatric pain management. Pediatr Dent 2015; 37(special issue):82-3; 4. Harbuz DK, O'Halloran M. Techniques to administer oral, inhalational, and IV sedation in dentistry. Australas Med J, 2016; 9: 25–32.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    V-1245/18-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: V-1245/18-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: V-1245/18-II

     • 1. Tomić V. Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd: Interprint, 2015. 183. 81-91. Datoteka
      7.9MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Dentalni strah i fobije u stomatološkoj praksi
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.