Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-320/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o bolničkoj higijeni kao sredstvu za sprečavanje intrahospitalnih infekcija i podizanje kaliteta zdravstvenih usluga. Usvajanje savremenog pristupa u sprovo-đenju bolničke higijene.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević, Dr Sci Mirjana Marinković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: D-1-320/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Bolnička higijena može biti osnova za nastanak, ali i sprečavanje intrahospitalnih infekcija. Iako postoje validni dokazi o povezanosti neracionalne upotrebe antibiotika, s jedne, i pojave, odnosno širenja intrahospitalnih infekcija, s druge strane, odavno se zna da niska higijena bolničkog prostora može biti faktor rizika po sebi, ali i podloga za delovanje svih drugih faktora. Nehigijenski bolnički nužnik je alfa i omega bolničke higijene.
   Čak i ako se bolničkoj higijeni u hospitalnim ustanovama posvećuje dužna paž-nja, razumevanje njenog značaja i sticanje specifičnih znanja o savremenim standardima higijene bolničkog prostora predstavlja korisno sredstvo za sprečavanje intrahospitalnih infekcija, viši kvalitet zaštite i sigurnost pacijenta.
   Ovaj test kontinuirane medicinske edukacije namenjen je medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima koji rade u bolničkim ustanovama, iako može biti koristan i zdravstvenom osoblju drugih profila.  
   Test obezbeđuje sticanje znanja o higijenskom bolničkom nužniku i pranju ruku, o pravilnom čišćenju bolnice, o pravilnoj dezinfekciji u bolnici, o pravilnoj sterilizaciji u bolnici, o značaju podrobnog čišćenja bolnice koje ne može biti zamenjeno dezinfekcijom i sterilizacijom, o značaju toplote kao metodu izbora u bolničkoj dezinfekciji i sterilizaciji, o ograničenom broju indikacija za korišćenje hemijske dezinfekcije u bolnici, o ograničenjima koja prate hemijsku dezinfekciju, o pravilnom upravljanju medicinskim otpadom u bolnici i o načinu monitoringa kvaliteta vazduha u bolnici.
   Test je urađen na osnovu iskustava oba autora stečenih višegodišnjim radom na planu unapređenja bolničke higijene, kroz istraživanja i višegodišnju edukaciju zdravstvenih radnika.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Goran Belojević, "Bolnička (intrahospitalna) infekcija", prezentacija predavanja; 2. Belojević G. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. U: Belojević G. Ed. Higijena. Podgorica: Medicinski fakultet Crne Gore. 2015. 229-237.
  • Dopunska literatura: 1. Mehta Y, GuptaA, Todi S, Myatra SN, Samaddar DP, Patil V et al. Guidelines for prevention of hospital acquired infections. Indian J Crit Care Med, 2014. 18(3): 149–63; 2. Khan HA, Ahmad A, Mehboob R Nosocomial infections and their control strategies. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2015. 5(7): 509–14; 3. Dancer SJ. Controlling Hospital-Acquired Infection: Focus on the Role of the Environment and New Technologies for Decontamination. Clin. Microbiol. Rev, 2014. 27(4): 665-90; 4. Quinn MM, Henneberger PK. Cleaning and disinfecting environmental surfaces in health care: Toward an integrated framework for infection and occupational illness prevention. American Journal of Infection Control, 2015. 43(5): 424–34
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-320/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-320/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-320/19

     • 1. Prof.dr Goran Belojević, "Bolnička (intrahospitalna) infekcija", prezentacija predavanja Datoteka
      5.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Belojević G. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. U: Belojević G. Ed. Higijena. Podgorica: Medicinski fakultet Crne Gore. 2015. 229-237 Datoteka
      981Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Bolnička higijena
      Nije dostupno, osim ako: Vaše polje BROJ LICENCE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE (PROSVETNI RADNICI UNOSE JMBG) je 084186/2013
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.