Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE D-1-330/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o stresu i mogućnostima upravljanja stresom (prevencija i prevazilaženje stresa). Razvoj veština za prevenciju i prevazilaženje stresa.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autore: 12
  • Broj akreditacije: D-1-330/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Stres uključuje događaje i stimuluse iz spoljašnje sredine i psihološke realnosti čoveka, procenu jednih i drugih, kao i reakcije osobe na sveukupni doživljaj. Na stresore kao izazivače stresa, pojedinac uvek reaguje u zavisnosti od procene opasnosti. Jedna od novijih definicija određuje stres kao emocionalno iskustvo koje je praćeno biohemijskim, fiziološkim, kognitivnim, afektivnim i bihevioralnim promenama koje su usmerene na ili na izmenu stresnog događaja ili na prilagođavanje efektima koje on izaziva. Ključna karakteristika stresa je njegovo individualno obeležje.
   Značaj i razlozi za proučavanje stresa su brojni. Stres direktno i indirektno utiče na psihičko i telesno zdravlje ljudi. Nastanak pojedinih oboljenja može biti posledica stresa (srčana i maligna oboljenja, promene imunološkog sistema, podložnost infekcijama). Postoje brojne psihološke posledice neuspešnog prevladavanja stresa (depresija, gubitak samopoštovanja, anksioznost, smanjena tolerancija na frustracije). Na stres su posebno osetljivi stari, deca, psihosocijalno ugroženi. Indirektno delovanje stresa registruje se kroz promene u ponašanju u odnosu na zdravlje kroz pušenje, konzumiranje alkohola, zloupotrebu psihoaktivnih supstanci.
   S obzirom na emocionalno značenje, postoje dve vrste stresa: eustres (prijatan, konstruktivan preterano intenzivan doživljaj radosti) i distres (neprijatan, nepovoljan, po organizam ugrožavajući stradalnički doživljaj). Najsnažnijim stresorima kod eustresa smatraju se izuzetno veliki lični uspeh, dobijanje stana, rođenje deteta, venčanje. Najsnažnijim stresorima kod distresa smatraju se smrt deteta, smrt bračnog partnera, gubitak posla, ozbiljna sopstvena bolest.
   Posledice stresa su: emocionalne (anksioznost, agresivnost, depresija, razdražljivost, nervoza), intelektualne (zaboravljanje, slaba koncentracija, mentalni blokovi, kriticizam), fiziološke (povećanje nivoa šećera, poremećaj pulsa i krvnog pritiska, umor, dermatološki problemi, smetnje u zglobovima i kičmenom stubu, teškoće sa disanjem i varenjem), bihevioralne (sklonost rizičnim ponašanjima i povredama, smanjenje i povećanje apetita, ispadi u ponašanju), organizacione (odsustvovanje sa posla, niska radna motivacija, konflikti na radu, slabo zadovoljstvo poslom, stvaranje loše psihološke klime).
   Postoje dva izvora stresa. Jedni su vezani za radni ambijent, drugi van njega (u kući, porodici, širem socijalnom okruženju). U odnosu na različite izvore i intenzitet stresa postoji određeni tip ličnosti koji je mnogo efikasniji u savladavanju stresnih situacija od ostalih. Takve otporne osobe karakterišu razvijen unutrašnji lokus kontrole, optimizam kao životni stil, prilagodljivost, razvijen smisao za humor, uočavanje dobrih strana stresnih situacija, sposobnost traženja socijalne i emocionalne podrške.
   Proces prevladavanja stresa je proces izlaženja na kraj sa zahtevima iz spoljašnje sredine koje je osoba procenila kao opterećujuće za sopstvene kapacitete. Ciljevi prevladavanja stresa su: smanjivanje pretnje iz spoljašnje sredine i povećavanje šanse za oporavak od stresa, omogućavanje adaptacije na negativna iskustva, stvaranje pozitivnog self-koncepta, održavanje emocionalne stabilnosti i održavanje konstruktivnih socijalnih odnosa.
   Postoje dva pravca u razvoju strategija prevladavanja stresa: a) Stil izbegavanja - koji je uspešan u prevladavanju kratkotrajnih stresnih događaja i uspostavljanju emocionalne kontrole, b) Stil konfrontiranja – uspešan u uspostavljanju kontrole nad kognitivnim infomacijama i prevladavanju situacija koje su česte, ponavljaju se.
   Za prevladavanje stresnih situacija vrlo je važna socijalna podrška koja podrazumeva postojanje bar jedne bliske osobe sa kojom postoji snažan emocionalni odnos. Doživljaj osobe da je voljena, nekome potrebna, da neko o njoj brine, poštuje je i ceni jačaju samopouzdanje i negativno osećanje u odnosu na stresor.
  • Obavezna literatura: 1. Dr sci med Vesna Tomić, “Upravljanje stresom.”, prezentacija predavanja; 2. Dr sci med Vesna Tomić, "Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi", Beograd: Interprint. 2015. 183. 131-154
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-330/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-330/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-330/19

     • 1. Dr sci med Vesna Tomić, “Upravljanje stresom.”, prezentacija predavanja; 2. Dr sci med Vesna Tomić, "Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi", Beograd: Interprint. 2015. 183. 131-154 Datoteka
      361.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom?
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.