Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-337/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje zdravstvenih radnika sa organizacijom i načinom rada u operacionom bloku; Sticanje znanja o načinu rada multidisciplinarnog tima u operacionom bloku i komunikacijama unutar tima; Razumevanje uloga i profesionalne odgovornosti zaposlenih u operacionom bloku.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Medaković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (instrumentare, anestetičare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-337/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Primarni cilj ovog testa je da se medicinske sestre i zdravstveni tehničari upoznaju sa posebnom radnom sredinom operacinog bloka.
   Operaciona sala je zona u kojoj je od presudnog značaja timski rad. Očekuje se da svi zaposleni  budu „dobri timski igrači“, odnosno da radno okruženje karakteriše međusobno uvažavanje i poštovanje, kao i efikasna komunikacija što dovodi do uspešne saradnje i bolje efikasnosti u radu.
   Od izuzetnog je značaja da zaposleni u operacionom bloku poznaju sredstva sa kojima rade i rukuju, kako bi se opezbedio profesionalan, brz i efikasan rad hirurških timova. Takođe, različiti profili medicinskih profesionalaca formiraju multidisciplinarni tim koji ima prvenstveno za cilj obezbeđivanje brze, efikasne i adekvatne medicinske procedure.
   Medicinske sestre - instrumentari su odgovorne za zaštitu bolesnika od uticaja štetnih faktora, za primenu sterilnog materijala: instrumenata, protetskog, šavnog i zavojnog  materijala. Medicinske sestre - instrumentari učestvuju u opracijama kao deo operativnog tima primenjujući sve raspoložive tehnike za primenu asepse i antisepse.
   Svaka medicinska sestra - instrumentar pored manuelnih veština neophodno je da poseduje široko medicinsko obrazovanje, ali je neophodno posedovanje znanja o hirurškim tehnikama, kao i da prati nova i postojeća tehnička dostignuća.
  • Obavezna literatura: 1. Medaković S, "OPERACIONI BLOK". 2019, autorizovano predavanje
  • Dopunska literatura: 1. Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. Geneva: World Health Organization; 2018; 2. Sunley K, Gallagher R, Reidy P, Dunn H. Essential Practice for Infection Prevention and Control Guidance for nursing staff. London: Royal College of Nursing, 2017. 1-30; 3. AORN. Guidelines for Perioperative Practice 2018. AORN, Inc; 1st edition, 2018; 1174.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    D-1-337/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: D-1-337/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-337/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      105.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Medaković S, "OPERACIONI BLOK". 2019, autorizovano predavanje Datoteka
      2.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Operacioni blok - Šta instrumentar treba da zna?
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.