Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-338/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa metodama dijagnostike infarkta miokarda; Sticanje znanja o karakteristikama dobutamin stres eho testa i njegovoj primeni; Razumevanje uloge medicinske sestre u pripremi bolesnika i izvođenju dobutamin stres eho testa.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Lidija Milunović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: D-1-338/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj test se bavi ulogom i zadacima medicinske sestre u sprovođenju jedne specifične dijagnostičke procedure, koja se široko koristi u eri u kojoj kardiovaskularne bolesti predominiraju slikom nacionalnog morbiditeta.  
   Primenom dobutamin stres eho testa moguće je na vreme otkriti dijagnozu i sprečiti posledice infarkta srca. Dobutamin stres eho test radi se pacijentima koji nisu u mogućnosti da urade test fizičkim  opterećenjem ili ako on nije bio dovoljno jasan. Radi se o pacijentima koji ne mogu da hodaju na traci zbog problema sa kičmom, kukovima, nogama i pacijentima koji imaju u EKG-u blok leve grane (LBBB), WPW (vrsta poremećaja ritma), depresiju ST segmenta u miru jednaku ili manju od 1 mm, kada nije postignuta SMF ili je ugrađen pejs-mejker.
   Test se sastoji u primeni leka Dobutamin, koji dovodi do povećane potrebe za kiseonikom ili povećane potrošnje kiseonika što će se kod bolesnog srca prikazati u vidu promena u EKG-u, pojave bola u grudima ili pada pritiska. Lek može dovesti i do promena pokretljivosti pojedinih delova srčanog mišića (pre promena u EKG-u ili bola) što tokom testa pratimo na ultrazvuku. Ova dijagnostička metoda proverava koronarnu rezervu ili funkcionalnost srčanog mišića nakon infarkta miokarda, a daje i podatke ukoliko pacijent ne oseća tegobe, a sumnja se da su krvni sudovi srca oštećeni i može da dođe do infarkta. Test se takođe radi i kod pacijenata kod kojih predstoji operacija na srcu ili dilatacija, u proceni svrsishodnosti predviđene intervencije.
   Istovremeno se ova metoda sve više primenjuje u proceni težine aortne stenoze, što je jako važno radi sprečavanja naglih srčanih smrti u ovih pacijenata, a isto tako i pravilno procenjivanje da li je potrebna kardio-hirurška intervencija kod ovih pacijenata, koji su u visokom procentu starije životne dobi, kada nepotrebno izlaganje hiruškoj intervenciji takođe može da nosi visok rizik
   Osnovni razlog primene stres testa sa umerenom ili tesnom AS jeste da se otkrije prisustvo latentnih simptoma, kod pacijenata koji inače tvrde da nemaju tegobe i da se utvrdi preciznije stvarni nivo hemodinamskog opterećenja i funkcionalne rezerve leve komore.
  • Obavezna literatura: 1. Lidija Milunović, "DOBUTAMIN STRESS EHO TEST", 2019, autorizovano predavanje
  • Dopunska literatura: 1. Magne J, Donal E, Mohty D, Pierard LA. Stress Echocardiography in Aortic Valve Disease. In: Fattouch K, Lancellotti P, Vannan M, Speziale G. (eds). Advances in Treatments for Aortic Valve and Root Diseases. Springer, Cham, 2018; 2. Linsen PVM, Kofflard MJM, Lam SW, Kock MCJM. First in humans: dobutamine stress cardiac computed tomography to evaluate dynamic compression of an anomalous left coronary artery. Coronary Artery Disease. 2018; 29(7): 607–8; 3. Elkaryoni A, Altibi AM, Hassan A, Elgebaly A, Elsabbagh EM, Nanda NC. Diagnostic Accuracy of Dobutamine Stress Echocardiography in the Detection of Cardiac Allograft Vasculopathy in Heart Transplant Recipients: A Systematic Review and Meta-Analysis Study. Circulation. 2018;138; 4. Roffi M, Valgimigli M, Bax JJ, Borger MA, Gencer B, Germany UL et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2015;(32):2999–3054.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 30
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    D-1-338/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: D-1-338/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-338/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      113.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Lidija Milunović, "DOBUTAMIN STRESS EHO TEST", 2019, autorizovano predavanje Datoteka
      99.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestre
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.