Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE А-1-620/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Objasniti podelu akni, prema uzrastu u kome se javljaju; Upoznati učesnike sa etiopatogenezom akni; Objasniti kliničku sliku akni, na osnovu tipa akni; Predstaviti sve terapijske opcije lečenja akni; Ukazati na neželjene efekte terapije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Doc.dr Mirjana Gajić Veljić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Predviđen broj slušalaca: 200
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: А-1-620/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Akne vulgaris predstavljaju jednu od najčešćih kožnih bolesti kod dece i adolescenata. U zavisnosti od uzrasta u kom bolest počinje, akne se dele na  pet grupa: neonatalne akne od rođenja do 6 nedelja života, infantilne akne od 6 nedelja do 12 meseci, tzv. “mid-childhood” akne od 1 do 7 godina, preadolescentske akne od 7. do 12. godine, i adolescentske akne od 12. do 19. godine. Deca od 1 do 7 godina normalno ne produkuju signifikantne nivoe adrenalnih ili gonadalnih androgena. Ukoliko se akne pojave u ovom periodu, neophodno je ispitati moguć endokrini poremećaj. Nije retka udruženost akni i hirzutizma, pojačanog lučenja muških polnih hormona ili kortizola ili preranog puberteta. Patogeneza akni obuhvata interakciju 4 faktora: poremećaj u folikularnom razvoju i diferencijaciji, sebacealna hiperplazija pod uticajem androgena, kolonizacija folikula Propionibacterium acnes (Cutibacterium genus) i posledično, imunski odgovor i inflamacija. Sebum i/ili direktni uticaj androgena na folikularni epitel dovode do toga da ćelije folikularnog kanala postaju kohezivnije. Pilosebacealna jedinica je glavno mesto nastanka što objašnjava distribuciju akni, primarno na licu, grudima i leđima – regije sa najvećom koncentracijom lojnih žlezda.  
   Klinička podela akni se zasniva na predominantnoj morfologiji: komedogene akne sa otovorenim i zatvorenim komedonima, inflamatorne sa eritematoznim papulama, papulopustulama i nodulusima, i mešovite, kada postoje oba tipa lezija. Klinička prezentacija i eventualna sistemska zahvaćenost se razlikuju u zavisnosti od uzrasta pacijenata.
   Na osnovu našeg iskustva, pedijatrijske akne su najčešće blage do srednje teške, ali takođe mogu biti i teške sa nodularnom prezentacijom i rezistencijom na terapiju. Veća incidencija i težina bolesti je pristna u periodu adolescencije. U većini slučajeva, ne postoji hormonalni poremećaj.
   Postoje tačno definisani protokoli za lečenje adolescenata i odraslih pacijenata, kao i protokoli za lečenje blagih, srednje teških i tečkih formi akni u pedijatrijskoj populaciji, koji se zasnivaju na poznavanju patofiziologije akni. U zavisnosti od težine kliničke slike, akne se mogu lečiti lokalnom i sistemskom terapijom. Prva terapijska linija uključuje topikalni benzoil peroksid, topikalne retinoide i azelaičnu kiselinu, kao monoterapija ili u kombinaciji sa sistemskim izotretinoinom i antibioticima. Osnova sistemskog lečenja srednje teških i teških formi akni je izotretinoin. Kod mlađe dece upotreba sistemskog izotretinoina se razmatra kod teških i rezistentnih slučajeva.
  • Obavezna literatura: 1. Napolitano M, Ruggiero G, Monfrecola G, Megna M. Acne prevalence in 9 to 14-year-old old patients attending pediatric ambulatory clinics in Italy. Int J Dermatol 2018; 57: 1320-3; 2. Mwanthi M, Zaenglein AL. Update in the management of acne in adolescence. Curr Opin Pediatr 2018; 30: 492-8; 3. Thiboutot DM, Dréno B, Abanmi A et al. Practical management of acne for clinicians: An international consensus from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol 2018; 78; 4. Nast A, Dréno B, Bettoli V et al. European evidence-based (S3) guideline for the treatment of acne - update 2016. J EurAcad Dermatol Venereol 2016; 30: 1261-8; 5. Maroñas-Jiménez L, Krakowski AC. Pediatric Acne: Clinical Patterns and Pearls. Dermatol Clin 2016; 34: 195-202.
  • Dopunska literatura: -
  • Prvi datum i mesto održavanja: Utorak, 26.03.2019., od 17:00 do 19:00 sati, Hotel Envoy, Gospodar Jovanova 46, Beograd
  • Dežurni administrator: Dušan Nišević 060/148-55-11

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Akne u dečijem uzrastu Doc.dr Mirjana Gajić Veljić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Doc.dr Mirjana Gajić Veljić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).