Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1371/19

  BROJ ODLUKE 153-02-1413/2019-01

  Cilj programa je: Korisnik će steći znanja o: uzrocima i patofiziološkim mehanizmima konvulzija u dečjem uzrastu; vrstama konvulzija i njihovim kliničkim karakteristikama; diferencijalnoj dijagnozi uzroka kod različitih vrsta konvulzija novorođenčeta, odojčeta i malog deteta; principima lečenja, merama za stabilizaciju vitalnih funkcija, specifičnom farmakološkom lečenju različitih vrsta konvulzija i postkonvulzijskoj terapijskoj stabilizaciji; mogućim neželjenim efektima lekova; nezi bolesnika i dijetetskim merama; zdravstveno vaspitnom radu sa roditeljima dece koja imaju konvulzije; ulozi medicinske sestre u tretmanu i nezi bolesnika sa konvulzijama.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: psihijatrija, neurologija, pedijatrija, urgentna medicina, opšta hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, infektivne bolesti)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1371/19
  • Broj odluke: 153-02-1413/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 20. maj 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Postoje brojni neurološki problemi koji su praćeni konvulzijama. Iako konvulzivne krize, po sebi, nisu urgentna stanja, način ispoljavanja i kliničke karakteristike ovih problema predstavljaju značajan izvor stresa, kako za roditelje, tako i za zdravstvene radnike u službama za zdravstvenu zaštitu dece, dečjim odeljenjima opštih bolnica i jedinicama intenzivne nege specijalnih bolnica za decu.
   Posebno značajan entitet je konvulzivni status, koji se definiše kao konvulzivni napad koji je toliko produžen (konvulzije traju više od 30 minuta) ili se tako često ponavlja, da predstavlja stanje koje zahteva urgentan tretman. Posledice konvulzivnog statusa su povećanje metaboličkih zahteva mozga za glikozom i kiseonikom, što proizvodi hipoksiju, hipoglikemiju, hiperpireksiju, hipotenziju, laktičnu acidozu i sl. Navedeni poremećaji potenciraju oštećenja mozga. Najveći broj problema koji su praćeni konvulzijama i vode u konvulzivni status može se danas uspešno kontrolisati. Od dobrog poznavanja činjenica, ali pristupa u pružanju zaštite, kao i brzine reagovanja u velikoj meri zavisi ishod ovih stanja.
   Edukativni ciljevi ovog programa kontinuirane medicinske edukacije su upoznavanje sa relevantnim činjenicama o etiologiji, patofiziološkim mehanizmima nastanka i razvoja konvulzija u dečjem uzrastu, kliničkim karakteristikama, dijagnostici, terapiji i nezi obolelih.
   Korisnici ovog testa steći će neophodna znanja o uzrocima i patofiziološkim mehanizmima nastanka konvulzija u dečjem uzrastu, o vrstama konvulzija i njihovim kliničkim karakteristikama, o principima lečenja, merama za stabilizaciju vitalnih funkcija, specifičnom farmakološkom lečenju različitih vrsta konvulzija i  postkonvulzijskoj terapijskoj stabilizaciji, mogućim neženjenim efektima lekova, nezi bolesnika i dijetetskim merama, o diferencijalnoj dijagnozi uzroka konvulzija kod novorođenčeta, odojčeta i malog deteta, o zdravstveno vaspitnom radu sa roditeljima dece koja imaju konvulzije, o ulozi medicinske sestre u tretmanu i nezi bolesnika.
   Ovaj program kontinuirane edukacije je rezultat dugogodišnjeg kliničkog iskustva autora, stečenog višedecenijskim radom u jedinicama intenzivne nege najuglednijih ustanova dečje zaštite.
   Orjentisan je ka lekarima (koji vode) i medicinskim sestrama (koje učestvuju u sprovođenju mera lečenja) u jedinicama intenzivne nege, od čije saradnje u velikoj meri zavisi ishod lečenja ovog problema.
   Test se sastoji od 50 pitanja; interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli.
  • Obavezna literatura: 1. Maksimović D. II Urgentni neurološki problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 109-130
  • Dopunska literatura: 1. Go CY, Mackay MT, Weiss SK, Stephens D, Adams-Webber T, Ashwal S et al. Child Neurology Society; American Academy of Neurology. Evidence-based guideline update: medical treatment of infantile spasms. Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology. 2012; 78(24): 1974-80; 2. Iype M, Saradakutty G, Kunju PA, Mohan D, Nair MK, George B et al. Infantile spasms: A prognostic evaluation. Ann Indian Acad Neurol. 2016; 19(2): 228-35; 3. Yang G, Zou LP, Wang J, Shi X, Tian S, Yang X et al. Neonatal hypoglycemic brain injury is a cause of infantile spasms. Exp Ther Med. 2016; 11(5): 2066-70; 4. Rumore MM. Medication Repurposing in Pediatric Patients: Teaching Old Drugs New Tricks. J Pediatr Pharmacol Ther. 2016; 21(1): 36-53.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1371/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1371/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1371/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      121.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Maksimović D. II Urgentni neurološki problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 109-130 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Go CY, Mackay MT, Weiss SK, Stephens D, Adams-Webber T, Ashwal S et al. Child Neurology Society; American Academy of Neurology. Evidence-based guideline update: medical treatment of infantile spasms. Report of the Guideline Development Subcommittee... Datoteka
      296.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. Iype M, Saradakutty G, Kunju PA, Mohan D, Nair MK, George B et al. Infantile spasms: A prognostic evaluation. Ann Indian Acad Neurol. 2016; 19(2): 228-35 Datoteka
      792.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 4. Yang G, Zou LP, Wang J, Shi X, Tian S, Yang X et al. Neonatal hypoglycemic brain injury is a cause of infantile spasms. Exp Ther Med. 2016; 11(5): 2066-70 Datoteka
      657.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 5. Rumore MM. Medication Repurposing in Pediatric Patients: Teaching Old Drugs New Tricks. J Pediatr Pharmacol Ther. 2016; 21(1): 36-53 Datoteka
      147.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Konvulzivne krize u dečjem uzrastu
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.