Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1354/19

  BROJ ODLUKE 153-02-1413/2019-01

  Cilj programa je: Razumevanje javnozdravstvenog i kliničkog značaja preloma proksimalnog okrajka butne kosti; faktore rizika; sticanje znanja o: mehanizmima nastanka preloma; klasifikaciji preloma; adekvatnom lečenju; faktorima uspešnosti lečenja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Tulić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta medicina, medicina rada, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, opšta hirurgija, sportska medicina, sudska medicina, patologija, fizijatrija)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1354/19
  • Broj odluke: 153-02-1413/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 20. maj 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je lekarima (specijalistima opšte medicine, medicine rada, urgentne medicine, ortopedske hirurgije sa traumatologijom, anesteziologije sa reanimatologijom, radiologije, fizikalne medicine i rehabilitacije) koji se svakodnevno sreću sa pacijentima u riziku za prelom proksimalnog okrajka butne kosti, koji se bave zbrinjavanjem preloma ili sanacijom njegovih posledica.
   Prelom proksimalnog okrajka butne kosti je problem od ogromnog javnozdrav-stvenog, ali i kliničkog značaja. Prema podacima iz 2005.godine, SAD godišnje zbrinjavaju preko 350.000 preloma ove vrste godišnje, na šta se potroši 15 milijardi dolara. Posledice u smislu prevremenog umiranja, funkcionalnih ograničenja i oštećenja kvaliteta života ljudi sa prelomom proksimalnog okrajka butne kosti su nemerljive. U Urgentnom centru Kliničkog Centra Srbije godišnje se zbrine oko 700 ljudi sa ovom povredom. Učestalost ove vrste preloma iz godine u godinu raste.
   Prelom proksimalnog okrajka butne kosti najčešći je kod bele rase i češći su kod žena (4:1). Učestalost eksponencijalno raste posle 50.godine života.
   Mehanizmi nastanka preloma dele se prema veličini sile, na prelome izazvane silom visokog intenziteta (saobraćani udesi, padovi sa visine, zatrpavanja, mlađi pacijenti, manji deo ukupnog broja bolesnika sa ovom vrstom preloma, uglavnom muškog pola), silom niskog intenziteta (stariji pacijenti čine 95% populacije povređenih, uglavnom žene sa znacima osteoporoze), kao i stres prelome.
   Klasifikacioni sistemi zasnivaju se na anatomskoj lokalizaciji, morfologiji i stepenu dislokacije preloma.
   Najpozantije klasifikacije preloma vrata butne kosti su: Pauwels, Garden, AO (AO grupa) i OTA (Orthopaedic Trauma Association). Lečenje se zasniva na mehaničkim principima, a rezultat je biološki (intrakaspularni) ili mehanički uslovljen (ekstrakapsularni prelomi). Parametri za donošenje odluke o lečenju su biološka starost, funkcionalni nivo, komorbiditet, neurološki poremećaji, kooperativnost i očekivanja pacijenta. Osnovni cilj lečenja preloma vrata butne kosti je povratak funkcionalnih sposobnosti  pacijenta na nivo pre povrede. Ishod lečenja određuje dislokacija i stabilnost preloma.
   Najpozantije klasifikacije ekstrakapsularnih preloma su Boyd i Griffin, Tronzo, Evans, Seinhaiser, Fielding, AO. Cilj operativnog lečenja pacijenata sa ekstrakapsularnim prelomima je stabilna osteofiksacija reponiranog preloma u stabilnoj poziciji. Faktori uspešnosti lečenja mogu biti nezavisni (kvalitet kosti, tip preloma), ili zavisni od hirurga (anatomska repozicija, izbor implantata i stabilna fiksacija). U programu se takođe razmatraju pravila ia izbor adekvatnog implantata u odnosu na karakteristike preloma i karakteristike pacijenta, kao i komplikacije operativnog lečenja i mogućnosti da se one izbegnu.
   Korisnici ovog testa će steći znanja o incidenciji i prevalenciji problema, ugroženosti različitih kategorija stanovništva, mehanizmima nastanka preloma, kriterijumima za klasifikaciju preloma, karakteristikama intrakapsularnih i ekstrakapsularnih preloma, parametrima za izbor adekvatnog modela lečenja, karakteristikama lečenja kod različitih kategorija u odnosu na vrstu preloma i karakteristike pacijenta, komplikacijama operativnog lečenja i faktorima uspešnog operativnog lečenja.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Goran Tulić, "PRELOMI PROKSIMALNOG OKRAJKA BUTNE KOSTI", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Turmezei TD, Lomas DJ, Hopper MA, Poole KES. Severity mapping of the proximal femur: a new method for assessing hip osteoarthritis with computed tomography. Osteoarthritis and Cartilage, 2014. 22(10): 1488-98; 2. Chesser T, Chauhan G, Kelly M. Management of hip fractures in the elderly. Surgery (Oxford), 2016; 34(9): 440-3; 3. Goudie EB, Duckworth AD, White TO. Hip fractures in young adults. Orthopaedics and Trauma, 2017; 31( 2): 76-85; 4. Diament M, White C. Hip dislocations and femoral head fractures. Orthopaedics and Trauma, 2018; 32(2): 110-5; 5. Winter A, Bradman H, Fraser C, Holt G. The management of intracapsular hip fractures. Orthopaedics and Trauma, 2016. 30(2): 93-102.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1354/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1354/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1354/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      344.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prof.dr Goran Tulić, "PRELOMI PROKSIMALNOG OKRAJKA BUTNE KOSTI", prezentacija predavanja URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretman
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.