Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-2169/19

  BROJ ODLUKE 153-02-01685/2019-01

  Cilj programa je: Ovaj test treba da omogući korisniku da: 1. stekne uvid u funkcije zgloba kolena i  proširi saznanja o pokretima koji se u njemu vrše; 2. unapredi razumevanje značaja stabilnosti zgloba u svetlu principa biomehanike; 3. upotpuni znanja o ulozi i načinu na koji različiti činioci učestvuju u obezbeđenju stabilnosti zgloba kolena.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): NS Dr Rade Babović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2169/19
  • Broj odluke: 153-02-01685/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 19. avgust 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Kretanje čoveka predstavlja angulaciono kretanje koje omogućava pomeranje tela. To je apsolutno kretanje, dok u kolenu postoji relativno kretanje u okviru 6 stepeni slobode (vrsta kretanja): 3 translaciona - anteroposteriorno, mediolateralno i inferosuperiorno kretanje  i 3 rotaciona - fleksija-ekstenzija, abdukcija-addukcija i spoljašnja i unutrašnja rotacija. Obim pokreta u kolenu je ograničeni na: 150° (fleksija-ekstenzija), 25° (spoljašnja-unutrašnja rotacija), 5° (abdukcija-addukcija).
   Ograničenje fleksije određuje kombinacija oblika artikularnih površina i ligamenti, abdukcija-addukcija je ograničena ligamentima i medijalnom ili lateralnom zglobnom kompresijom, spoljašnja i unutrašnja rotacija ligamentima i meniskusima, mediolateralno i anteroposteriorno pomeranje  konfiguracijom zgloba u kombinaciji sa ligamentima, anteroposteriorna translacija ograničena je LCA, LCP i meniskusima.
   Stabilnost kolena uslovljena je kombinacijom  geometrije zgloba, menisko-kapsularnih elemenata, ligamenata, mišića, opterećenja i negativnim atmosferskim pritiskom. Svaki pokret u kolenu stabilizovan je primarnim i sekundarnim stabilizatorima. Svaki ligament ograničava dva pokreta. LCA deluje kao primar-ni stabilizator za prednju tibijalnu translaciju, a kao sekundarni za tibijalnu rotaciju. LCP je primarni stabilizator za zadnju tibijalnu translaciju, a sekundarni za spoljašnju tibijalnu rotaciju. Medijalne ligamentarne strukture su primarni stabilizator valgus angulacije i unutrašnje rotacije, a sekundarni za prednju tibijalnu translaciju. Lateralne ligamentarne strukture su primarni stabilizator varus angulacije i spoljašnje rotacije tibije, zajedno sa iliotibijalnim traktom i poplitealnim mišićem, a sekundarno stabilizuju prednje-zadnju tibijalnu translaciju.
   Patela i patelo-femoralni zglob povećaju polugu i snagu dejstva M.quadriceps, obezbeđuju funkcionalnu stabilnost kolena pod opterećenjem, omogućavaju dejstvo sile pod uglom pri fleksiji kolena, mehanički štite i daju estetski izgled kolenu.
   Centar (središte) kolena, oko koga mišićne sile i opterećenja deluju preko poluga, definisan je geometrijom ligamenata, a kako se ona tokom pokreta menja, menja se i centar kolena u odnosu na obe kosti, zbog čega se može definisati samo kao trenutni centar. Za pokrete i stabilnost centra rotacije bitan je četvoropolužni ukršteni mehanizam ligamenata.
   Bitna karakteristika ovog sistema je trenutni centar i osovina fleksije zgloba kolena. Mesto gde se ukrštaju krucijati naziva se trenutni centar nultog ubrzanja i predstavlja tačku gde osovina fleksije preseca parasagitalnu ravan. To je geometrijski centar kolena koji se smatra osovinom pokreta fleksije - ekstenzije. On se u toku fleksije kolena pomera unazad u odnosu na tibiju u obliku ravne linije, a u odnosu na femur u obliku elipse, odnosno krive koja se naziva centrodom. Geometrija artikularnih površina je takva da kontaktna tačka na tibiji ima kotrljajuću komponentu (femura u odnosu na tibiju) kojom uzrokuje promene osovine fleksije. Kontaktna tačka između dve zglobne površine leži distalno od osovine rotacije, a ako se posmatra rastojanje između dve sukcesivne, konstantne tačke na femuru u odnosu na iste na tibiji, onda je u prvom slučaju tri puta veće, zbog čega se i dešava pokret kotrljanja. U isto vreme meniskus se pomera unazad. Spoljašnja rotacija tibije je 25°, uz 6 milimetara medijalnog pomeranja, što u velikoj meri amortizuju meniskusi.
   Meniskusi i ligamenti  omogućavaju kongruenciju zgloba kolena bez čega pokreti u kolenu ne bi bili mogući. U starosti kongruencija zgloba se održava ako su ligamenti funkcionalni u zadovoljavajućem obimu, pa zato ukršteni ligamenti predstavljaju stvarne pokretače, centar kinematike zgloba kolena.
  • Obavezna literatura: 1. Prim. dr sc. med. Aleksandar Pavlović, ”Povrede mekih struktura zgloba kolena”, Beograd, 2019.
  • Dopunska literatura: 1. Abulhasan JF, Grey MJ. Anatomy and Physiology of Knee Stability. J. Funct. Morphol. Kinesiol, 2017; 2: 34-45.; 2. Zlotnicki JP, Naendrup J-H, Ferrer GA, Debski RE. Basic biomechanic principles of knee instability. Curr Rev Musculoskelet Med, 2016; 9(2): 114–22; 3. Logterman SL, Wydra FB, Frank RM. Posterior Cruciate Ligament: Anatomy and Biomechanics. Curr Rev Musculoskelet Med, 2018; 11(3): 510–4; 4. Kraeutler MJ, Welton KL, Chahla J, LaPrade RF, McCarty EC. Current Concepts of the Anterolateral Ligament of the Knee: Anatomy, Biomechanics, and Reconstruction. Scientific Reports 2017; 7: 42698 (2017); 5. Van Dyck P, De Smet E, Lambrecht V, Heusdens CH, Van Glabbeek F, Vanhoenacker FM, Gielen JL, Parizel PM. The Anterolateral Ligament of the Knee: What the Radiologist Needs to Know. Semin Musculoskelet Radiol, 2016; 20(1): 26-32.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-2169/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-2169/19 BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2169/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      115.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prim. dr sc. med. Aleksandar Pavlović, ”Povrede mekih struktura zgloba kolena”, Beograd, 2019. Datoteka
      6MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Anatomija i biomehanika - Determinante stabilnosti zgloba kolena
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.