Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2659/19

  BROJ ODLUKE 153-02-2167/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja potrebnih za prepoznavanje i veština za suzbijanje rizika od respiratornih zaraznih bolesti; Obuka za izbor adekvatne dijagnostike; Osposobljavanje korisnika testa za primenu principa i procedura zaštite od respiratornih zaraznih bolesti.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prim.dr Mila Vučić Janković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, otorinolaringologija, infektologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2659/19
  • Broj odluke: 153-02-2167/2019-01
  • Akreditovan dana: utorak, 19. novembar 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je lekarima primarne zaštite - specijalistima opšte medicine, ali i drugim koji se s respiratornim problemima susreću. Edukativni cilj je ssposobljavanje korisnika testa za prepoznavanje i suzbijanje rizika od respiratornih zaraznih bolesti, izbor adekvatne dijagnostike i primenu principa i procedura zaštite od respiratornih zaraznih bolesti. Korisnici testa steći će znanja o vodećim uzročnicima respiratornih zaraznih bolesti, osnovnim metodama dijagnostike bakterija i virusa - uzročnika respiratornih zaraznih bolesti i merama prevencije respiratornih zaraznih bolesti. Respiratorne zarazne bolesti imaju najveće učešće u strukturi morbiditeta svih kategorija stanovništva. Poznavanje uzročnika, načina na koji se oni prenose, dijagnostikuju i suzbijaju može povećati efikasnost primarne zdravstvene zaštite.
   Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti mogu se preneti vazduhom i indirektno, preko predmeta i ruku kontaminiranih nazofaringealnim sekretom. Najveća aktivnost uzročnika je u hladnim mesecima, a osetljivost je opšta.
   Najčešći uzročnik tonzilofaringitisa (angina) je Streptococcus beta-hemoliticus grupa „A“. Akutni glomerulonefritis je sekvela koja može da se razvije posle infekcije koju izazva Streptococcus pyogenes. Infekcije izazvane pneumokokom (Streptococcus pneumoniae) mogu imati više kliničkih oblika, najčešći su Otitis media acuta i Sinusitis acuta, ali su često prisutni i  Bronchopneumonia acuta, Conjuctivitis acuta i Meningitis bacterialis. Bakterijske pneumonije su češće u socijalno depraviranim populacionim grupama u državama u razvoju. Infekcije izazvane pneumokokom su najčešće sporadične, ali izazivaju i epidemije u zatvorenim kolektivima, posebno kod male dece i u kolektivnim smeštajima starih lica. U toku epidemija gripa vodeći uzrok „viška smrtnosti” je pneumokokna pneumonija. Prirodni rezervoar Streptococcus pneumoniae jedino je čovek. Česta je asimptomatska kolonizacija gornjeg respiratornog trakta sa Streptococcus pneumoniae (15% asimptomatsko nosilaštvo). Osnovna mera prevencije kod infekcija izazvanih pneumokokom je izbegavanje gustog smeštaja u institucijama, kasarnama i na brodovima. Imunizacija kontakata kod infekcija izazvanih pneumokokom nema značaja, osim u slučaju pojave epidemije. Traženje kontakata i izvora zaraze je nepotrebno. Hemioprofilaksa kontakata kod infekcija izazvanih pneumokokom se nikada ne sprovodi. Mikobakterije, uzročnici tuberkuloze, su acidoalkoholorezistentni bacili. Simptomi plućne tuberkuloze nisu specifični. BCG vakcina ne sprečava širenje bacila tuberkuloze, niti sprečava infekciju, već štiti samo protiv milijarne tuberkuloze i tuberkuloznog meningitisa, čime se smanjuje smrtnost odojčadi, a BCG revakcinacija nije predviđena.  Morbili su oboljenje svih uzrasta, a kontraindikacije za imunizaciju protiv morbila su stanja smanjene otpornosti i trudnoća. Virus mumps izaziva zauške, a Rubella virus je teratogen. Influenca A  virus podleže antigenskom „šiftu“ i antigenskom „driftu“. Višak mortaliteta u stanovništvu pojavljuje se nakon epidemije gripa. Legioneloza je bolest uzrokovana sa Legionella pneumophila čija su prirodna staništa vode reka, jezera, bara, topli izvori i vlažno tlo. Rizik od infekcije sa Legionella pneumophila nastaje kada one uđu u sisteme koji stvaraju vodeni aerosol i česta je kao bolnička infekcija (smrtnost 30% do 40%). Meningokok iz ždrela najčešće dospeva do centralnog nervnog sistema putem krvi.  Pod meningokoknim kliconoštvom se podrazumeva prisustvo meningokoka na sluzokoži nazofarinksa. Imunizacija protiv meningokoknog meningitisa  sprovodi se polisaharidnom vakcinom po kliničkim indikacijama kod dece starije od dve godine i kod odraslih koji putuju u Afriku u takozvani „meningitisni pojas“. Imunizacija protiv oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa "B" sprovodi se Hib vakcinom sistematski.
  • Obavezna literatura: 1. Prim.dr Mila Vučić Janković "Respiratorne zarazne bolesti, mere prevencije i lečenje" i "Imunizacija protiv respiratornih zaraznih bolesti“, prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Gautam SS, O’Toole RF. Bacterial Lung Disease and COPD. J Pulm Respir Med, 2016. 6:338; 2. WL Lean et al. Rapid Diagnostic Tests for Group A Streptococcal Pharyngitis: A Meta-Analysis. Pediatrics, 2016. 134(4):771–81; 3. Nguyen C, Kaku S, Tutera D, Kuschner WG, Barr J. Viral Respiratory Infections of Adults in the Intensive Care Unit. J Intensive Care Med. 2016; 31(7):427-41; 4. Wang Y, Li X, Ge T, Xiao Y, Liao Y, Cui Y et al. Probiotics for prevention and treatment of respiratory tract infections in children. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2016; 95(31): e4509; 5. Anders KL, Nguyen HL, Nguyen NM, Thuy NTV, Van NTH, Hieu NT et al. Epidemiology and Virology of Acute Respiratory Infections During the First Year of Life. A Birth Cohort Study in Vietnam. Pediatr Infect Dis J. 2015; 34(4): 361-70.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-2659/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-2659/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2659/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      108.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prim.dr Mila Vučić Janković "Respiratorne zarazne bolesti, mere prevencije i lečenje" i "Imunizacija protiv respiratornih zaraznih bolesti“, prezentacija predavanja. Datoteka
      2.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Uzročnici zaraznih bolesti respiratornog trakta
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.