Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-793/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o: najznačajnijim faktorima rizika za nastanak povišenog krvnog pritiska; medicinskoj nutritivnoj terapiji u okviru opšteg medicinskog tretmana povišenog krvnog pritiska; alternativnim nutritivnim metodama lečenja obolelih od povišenog krvnog pritiska.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-793/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima primarne zdravstvene zaštite koji na različite druge načine učestvuju u lečenju povišenog arterijskog pritiska. Korisnici treba da usvoje savremeno shvatanje da su lekovi samo ponekad nužna farmakološka podrška lečenju jedne kompleksne bolesti kakva je povišeni arterijski pritisak. Kontrola nad visinom pritiska ne može se uspostaviti bez odgovarajućih promena stila života. Promena ishrane danas se smatra veoma važnim delom tretmana koji pretenduje da bude efikasan u tom smislu.
   Program obezbeđuje sticanje znanja o:
   - etiologiji, faktorima rizika za povišeni arterijski pritisak, vezi između visceralne gojaznosti i povišenog arterijskog pritiska, fizičkoj aktivnosti i povišenom arterijskom pritisku, pijenju alkohola i povišenom arterijskom pritisku, lekovima koji podižu arterijski pritisak i prevalenciji povišenog arterijskog pritiska;
   - patofiziološkim osnovama nastajanja povišenog arterijskog pritiska, povezanosti između unosa natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma i povišenog arterijskog pritiska i najvažnijim zdravstvenim posledicama povišenog arterijskog pritiska, znacima i bolestima koje ugrožavaju ciljne organe kod povišenog arterijskog pritiska;
   - dijagnostici povišenog arterijskog pritiska kod dece i adolescenata i  kriterijumima za definisanje pojedinih stepena poremećaja regulacije krvnog pritiska i mestu nutritivne medicinske terapije u okviru promene stila života kao podrške farmakoterapiji povišenog arterijskog pritiska;
   - algoritmu za medicinski tretman povišenog arterijskog pritiska, lekovima za lečenje povišenog arterijskog pritiska, lečenju povišenog arterijskog pritiska kod starih i promenama u uobičajenoj ishrani koje su neophodne kod povišenog arterijskog pritiska, restrikciji unosa soli kod povišenog arterijskog pritiska, promenama u uobičajenoj ishrani kojima se postiže snižavanje arterijskog pritiska sinergistički sa farmakoterapijom, preporukama za higijensko-dijetetsku prevenciju i kontrolu povišenog arterijskog pritiska, značaju kontrole telesne težine, DASH dijeti; alternativnim nutritivnim pristupima u lečenju povišenog arterijskog pritiska.
   Sticanje navedenih znanja je osnov za promenu pristupa lečenju povišenog arterijskog pritiska i radu sa obolelima. Test sadrži 50 pitanja sa odgovorima i povratnim informacijama koje prate svaki (tačan i netačan) odgovor. Ovim su stvorene mogućnosti da korisnik stiče znanja čak i na greškama koje pravi u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Goran Belojević, "Ishrana i povišen arterijski pritisak", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Tsugawa N. Cardiovascular Diseases and Fat Soluble Vitamins: Vitamin D and Vitamin K. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2015; 61 (Suppl) S170-2; 2. Schwingshackl L, Chaimani A, Hoffmann G et al. Impact of different dietary approaches on blood pressure in hypertensive and prehypertensive patients: protocol for a systematic review and network meta-analysis. BMJ Open 2017; 3. Ruan Y, Huang Y, Zhang Q et al. Association between dietary patterns and hypertension among Han and multi-ethnic population in southwest China. BMC Public Health, 2018;  18: 1106; 4. Schwingshack L, Chaimani A, Schwedhelm C, Toledo E, Pünsch M, Hoffmann G et al. Comparative effects of different dietary approaches on blood pressure in hypertensive and pre-hypertensive patients: A systematic review and network meta-analysis. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2019; 59(16): 2674-87; 5. Akhlaghi M. Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH): Potential mechanisms of action against risk factors of the metabolic syndrome. Nutrition Research Reviews, 2019; 1-18.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-793/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-793/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-793/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      104.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prof.dr Goran Belojević, "Ishrana i povišen arterijski pritisak", prezentacija predavanja Datoteka
      171.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Medicinska nutritivna terapija povišenog arterijskog pritiska
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.