Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-792/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje ili obnavljanje znanja o biohemijskim parametrima koji se ispituju i prate kod različitih  trauma; Razumevanje značaja adekvatnog izbora parametara za poboljšanje ishoda; Osposobljavanje za izbor adekvatnih parametara koji potvrđuju kliničku dijagnozu i prognozu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nada Popović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-792/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Pravovremena dijagnostička obrada pacijenata je prvi i najvažniji korak u procesu daljeg lečenja. Indikaciono područje urgentnih laboratorijskih analiza obuhvata tešku traumu i sva urgentna stanja. Spektar određivanja biohemijskih parametara koji se koriste za trauma pacijente je veoma raznovrstan, jer povreda može nastati na svakom organu, a često može biti povređeno više organa. Osim biohemijskih analiza koje se moraju uraditi odmah posle prijema u zdravstvenu ustanovu, dosta parametara se naknadno određuje u cilju što preciznijeg dijagnostikovanja i radi praćenja efekata terapije koja je primenjena. Za sve pacijente kod kojih je došlo do povređivanja različitim mehanizmima koriste se brzi laboratorijski postupci.
   Dobijanje dobrog kliničko-biohemijskog nalaza je složen posao koji zahteva stalnu saradnju lekara-kliničara i medicinskih biohemičara. Laboratorijsko ispitivanje počinje u trenutku kada lekar postavlja laboratoriji pitanje (preko laboratorijskog uputa). Međutim, idealan biomarker (osetljiv, specifičan, reproducibilan, jednostavan za dokazivanje, čiji rezultati menjaju paralelno sa stepenom oštećenja organa i koreliraju sa lečenjem) - ne postoji.
   Edukativni cilj ovog programa je sticanje znanja i osposobljavanje lekara koji rade na zbrinjavanju traumatizovanog pacijenta (hirurzi, anesteziolozi, specijalisti urgentne i opšte medicine, specijalisti kliničke biohemije) za izbor adekvatnih parametara i dobijanje rezultata koji su potrebni za kliničke potvrdu dijagnoze. Dobra osposobljenost lekara može skratiti „turnaround time” i povećati šanse pacijenta na preživljavanje.
   Određivanje biohemijskih markera kod životno ugroženih pacijenata (teška trauma, stanja posle velikih operativnih zahvata i opšte anestezije, sepsa, pacijenti sa disfunkcijom organa) je veoma značajno, kao i praćenje trendova nekih parametara, jer se terapijski pristupi i postupci mogu menjati s ciljem poboljšanja opšteg stanja pacijenta ili poboljšanja hemodinamske nestabilnosti koja je često prisutna. Kod takvih stanja za kliničara su važni koagulacioni status, krvna slika, koncentracija glukoze u krvi, acido-bazni status, vrednost elektrolita u krvi, vrednost azotnih materija, itd., pa je neophodno dobiti, što je moguće brže, tražene rezultate laboratorijskih testova.
   U ovom programu obrađeni su parametri koji se laboratorijski određuju kod pacijenata sa simptomima vrtoglavice, nesvestice, konfuzije, uznemirenosti, zamućenog vida, dehidratacije, mučnine, opšte slabosti, kao i pre primene eventualne anestezije, kod pacijenata sa simptomima povrede toraksa i ukoliko se posumnja na edem pluća ili plućnu emboliju, kod drugih respiratornih i metaboličkih stanja, kod pacijenata sa simptomima povrede kardiovaskularnog sistema i traumatizovanih pacijenata sa bolom u grudima (kod akutnog koronarnog sindroma i pojave simptoma infarkta miokarda), kod pacijenata sa povredom jetre, pankreasa, creva, bubrega, kod različitih poremećaja krvarenja, kod pacijenata sa muskulo-skeletnom povredom, kod pacijenata sa opekotinama i pacijenta u hipotermiji, različita toksikološka određivanja u slučaju zloupotrebe alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci.
  • Obavezna literatura: 1. Ilić M. Biohemijske analize za pacijente sa traumom. U: N. Popović, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: Wind press, 2010. 987. 345 - 61
  • Dopunska literatura: 1. Rogobete AF, Sandesc D, Papurica M, Stoicescu ER, Popovici SE, Bratu LM, et al. The influence of metabolic imbalances and oxidative stress on the outcome of critically ill polytrauma patients: A review. Burns Trauma 2017;5:8; 2. Lippi G, Buonocore R, Mitaritonno M, Cervellin G. Cardiac Troponin I Is Increased in Patients with Polytrauma and Chest or Head Trauma. Results of A Retrospective Case-Control Study. Journal of Medical Biochemistry. 2016. 35(3): 275–81; 3. Horhat FG, Rogobete AF, Papurica M, Sandesc D, Tanasescu S, Dumitrascu V, et al. The use of lipid peroxidation expression as a biomarker for the molecular damage in the critically ill polytrauma patient. Clin Lab 2016;62(9):1601-7; 4. Bedreag, O.H., Papurica, M., Rogobete, A.F. et al. New perspectives of volemic resuscitation in polytrauma patients: a review. Burn Trauma, 2016; 4:5; 5. Ilić M. Biohemijske analize za pacijente sa traumom. U: Anestezija u traumi. (Popović N. Ed.). Beograd: Wind press, 2013. 987. 345 - 61.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-792/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-792/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-792/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      124.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Ilić M. Biohemijske analize za pacijente sa traumom. U: N. Popović, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: Wind press, 2010. 987. 345 - 61 Datoteka
      426.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.