Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-778/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o simptomima i znacima koji karakterišu syphilis, gonorrhoea, ulcus molle, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale, nespecifični uretritis, hlamidijazu, trihomonijazu, herpes genitalis, HPV infekciju, stidnu vašljivost, šugu, kandidijazu; Osposobljavanje zdravstvenih radnika za diferencijalnu dijagnozu polnopre-nosivih bolesti (PPB).

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Milan Bjekić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-778/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Polnoprenosive bolesti (PPB) su veliki javnozdravstveni problem u čitavom svetu. Poslednjih godina poseban značaj u rešavanju ovog problema pridaje se merama ranog otkrivanja. Kako za većinu ovih bolesti ne postoje specifični testovi, niti mogućnost skrininga, veoma je važno osposobiti zdravstvene radnike za rano otkrivanje PPB kroz redovni rad sa pacijentima u medicinskoj praksi. U tom smislu veoma je važno osposobljavanje zdravstvenih radnika za blagovremeno uočavanje simptoma bolesti i adekvatno prepoznavanje znakova koji karakterišu njihovu kliničku sliku.
   To je bio i edukativni cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije.
   Lista PPB danas obuhvata preko 20 entiteta. Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije fokusira tradicionalne PPB (syphilis, gonorrhoea, ulcus molle, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale), kao i one PPB koje se sa većom učestalošću pojavljuju u našoj populaciji ili su značajni iz drugih razloga (nespecifilni uretritis, hlamidijaza, trihomonijaza, herpes genitalis, HPV infekcija, stidna vašljivost, šuga, kandidijaza).
   Svaki od navedenih entiteta obrađen je kroz pitanja čijim rešavanjem korisnik treba da stekne znanja o uzročnicima, glavnim simptomima, načinu na koji se oni manifestuju, vremenu kada se pojavljuju, znacima koji dominiraju kliničkim nalazom u inicijalnoj i u kasnijim fazama razvoja određene bolesti, sličnostima i razlikama u odnosu na druge PPB i mogućnostima za razlikovanje različitih entiteta, laboratorijskim testovima kojima se potvrđuje dijagnoza bolesti.
   Korisnici testa osposobiće se da lako prepoznaju PPB prema simptomima i znacima koji ih prate, kao i da diferenciraju PPB međusobno.
   Elektronski test sadrži 50 pitanja, sa više ponuđenih odgovora. Svaki odgovor prati stručno objašnjenje zašto je određeni odgovor tačan ili netačan, pa korisnici testa mogu da nauče čak i iz vlastitith grešaka koje prave tragajući za jednim tačnim odgovorom. Test se preporučuje pre svega lekarima i medicinskim sestrama i tehničarima, kao i stomatolozima, koji najdirektnije dolaze u dodir sa ljudima obolelim od PPB, ali i drugim kategorijama zdravstvenih radnika (farmaceutima i biohemičarima) koji na različite načine učestvuju u zdravstvenoj zaštiti obolelih.
  • Obavezna literatura: 1. Bjekić M, Medenica Lj. Atlas dermatoveneroloških oboljenja muške genitalne regije. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014. 95.
  • Dopunska literatura: 1. Budkaew J, Chumworathayi B, Pientong C, Ekalaksananan T. Prevalence and factors associated with gonorrhea infection with respect to anatomic distributions among men who have sex with men. PLoS ONE. 2019. 14(4): e0211682; 2. Gunn RA, Klausner JD. Enhancing the Control of Syphilis Among Men Who Have Sex With Men by Focusing on Acute Infectious Primary Syphilis and Core Transmission Groups. Sexually Transmitted Diseases. 2019; 46(10): 629–36; 3. Sauerbrei A. Herpes Genitalis: Diagnosis, Treatment and Prevention. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2016; 76(12): 1310–7; 4. Han JJ, Beltran TH, Song JW, Klaric J, Choi YS. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014. JAMA Oncol. 2017; 3(6): 810–6; 5. O’Byrne P, MacPherson P, DeLaplante S, Metz G, Bourgault A. Approach to lymphogranuloma venereum. Can Fam Physician. 2016; 62(7): 554–8.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-778/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-778/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-778/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      4.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Bjekić M, Medenica Lj. Atlas dermatoveneroloških oboljenja muške genitalne regije. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014. 95. Datoteka
      5.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnoze
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • ATLAS 2019 Datoteka 5.4MB PDF dokument
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.