Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1141/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o opstrukcijama disajnog puta od značaja za dijagnostiku i inicijalni tretman ovog zdravstvenog problema. Razumevanje savremenih principa u tretmanu opstrukcije. Osposobljavanje za primenu adekvatnih mera dijagnostike i inicijalnog tretmana.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina - pulmologija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1141/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Opstrukcija disajnog puta može nastati u bilo kom njegovom delu, počev od nosa pa do traheobronhijalnog stabla. Bilo parcijalna ili kompletna, opstrukcija disajnog puta predstavlja jedno od najurgentijih stanja u medicini. Dva glavna razloga opstrukcije su: edem i  intraluminalni sadržaj (strano telo, tumor, krv, sekret).
   Kompletnu opstrukciju disajnog puta karakteriše odsustvo protoka vazduha i disajnog šuma. Ukoliko se ubrzo ne uspostavi disanje razvija se cijanoza, tahikardija, gubitak svesti i kardiovaskularni kolaps.
   U slučaju parcijalne opstrukcije, prisutna je tahipnea, dispnea, a uzavisnosti na kom nivou disajnog puta je opstrukcija, može da se javi i disfonija, stridor, hrkanje, kašalj, zvižduci.
   Edem može biti značajan uzrok opstrukcije disajnog puta, naročito kod dece, obzirom da je kod njih mnogo manji prečnik disajnih puteva pa i edem od 1mm može da značajno smanji lumen disajnog puta. Uzročnici edema disajnog puta mogu biti: infektivni (epiglotitis, krup); alergijski (angioedem) ili trauma (opekotine, ponavljani pokušaji intubacije, operacije na nivou gornjeg disajnog puta).
   Prisustvo stranog tela u disajnom putu samo po sebi uzrokuje opstrukciju, a može dovesti i do komplikacija: laringospazma, bronhospazma, flegmone vrata, parafaringealnog, retrofaringealnog apscesa, atelektaza, pneumonije, apscesa pluća, pneumotoraksa. Do aspiriranja stranog tela najčešće dolazi u uzrastu od 1 do 3 godine. Asfiksija uzrokovana stranim telom je vodeći uzrok zadesne smrti dece uzrasta ispod 4 godine. U odraslih do aspiracije stranih tela obično dolazi kod dementnih osoba, psihijatrijskih bolesnika, osoba pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Strana tela su najčešće organske prirode (kikiriki, pasulj). Organski materijali u vlažnoj sredini disajnih puteva bubre pa se vremenom pogoršava opstrukcija disajnog puta i otežava ekstrakcija stranog tela. Ulja iz orašastih plodova uzrokuju inflamaciju i edem disajnih puteva i tako pogoršavaju opstrukciju.
   Razlikuju se tri faze razvoja kliničke slike kod aspiracije stranog tela. Prva, akutna, karakteriše se gušenjem i paroksizmima kašlja. Kada strano telo zauzme svoje mesto i refleksi disajnog puta se vremenom iscrpe, nastupa druga, asimptomatska faza. Komplikacije se pojavljuju u traćoj fazi kada opstrukcija, erozija ili infekcija uzrokuju: atelektazu, pneumotoraks, pneumoniju, apces, groznicu. Znaci kasne prezentacije su: unilateralno smanjen disajni šum, perzistentan kašalj ili zvižduci, rekurentna pneumonija.
   U postavljanju dijagnoze stranog tela disajnog puta anamneza ima najveći značaj. Radiografija pluća je nepouzdana, jer je svega 12% stranih tela opalescentno. Zlatni standard za dijagnozu, a ujedno i za ekstrakciju stranog tela je rigidna bronhoskopija, koja se izvodi u opštoj anesteziji, za koju je potrebna kompletna priprema pacijenta, kao i za svaku drugu operaciju, sem ako je pacijent vitalno ugrožen.
   U prehospitalnim uslovima, vađenju stranog tela pristupiti samo ako je ono u ustima i to ako je vidljivo. Ako je osoba svesna, ohrabrivati je na kašalj, a ako on nije dovoljan, primeniti neki od spoljašnjih manevara (Hajmlihov, lupkanje po leđima). Kod osoba koje su bez svesti, za uspostavljanje prolaznosti disajnog puta primeniti dvostruki ili trostruki manevar, uz prethodnu proveru i ostalih vitalnih parametara, te po potrebi primeniti i mere kardiopulmonalne reanimacije. Ukoliko je u prehospitalnim uslovima ekstrakcija stranog tela neuspešna, transportovati pacijenta u zdravstvenu ustanovu u kojoj je to moguće učiniti.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Ivošević T, Simić D, Milenović M, Stojanović M, Dimitrijević M. Hitna stanja vezana za opstrukciju disajnog puta. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Udžbenik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016; 139-54; 2. Janjević D, Kalezić N, Petrov Bojičić I i sar. Urgentna stanja u otorinolaringologiji vezana za kompromitovan disajni put. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja, udžbenik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013. 623-33
  • Dopunska literatura: 1. Janjević D, Kalezić N, Petrov Bojičić I i sar. Urgentna stanja u otorinolaringologiji vezana za kompromitovan disajni put. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja, udžbenik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016. 623-33; 2. Bernstein J, Cremonesi P, Hoffmann T, Hollingsworth J. Angioedema in the emergency department: a practical guide to differential diagnosis and management. International Journal of Emergency Medicine, 2017; 10:15; 3. Amer HS, El-Anwar MW, Raafat A. et al. Laryngo-Tracheo-Bronchial Foreign Bodies in Children: Clinical presentations and complications. Iran J Otorhinolaryngol, 2017; 29(92): 155-9.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1141/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1141/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1141/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      265.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Kalezić N, Ivošević T, Simić D, Milenović M, Stojanović M, Dimitrijević M. Hitna stanja vezana za opstrukciju disajnog puta. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Udžbenik, Medicinski fakultet... Datoteka
      424.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.