Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1115/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o proceni dubine i težine poremećaja stanja svesti. Upoznavanje sa najnovijim protokolima lečenja komatoznih bolensika.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Asist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neurologija, neurohirurgija, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, patologija, sudska medicina)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1115/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Koma predstavlja potpuno odsustvo spoznaje samog sebe i okoline, čak i pod uticajem spoljnih nadražaja. Svest čine najmanje dva efekta aktivnosti centralnog nervnog sistema: 1. nivo budnosti (odražava aktivnost ascendentnog retikularnog aktivacijskog sistema) i 2. prisustvo razumnog ponašanja (odražava očuvanu funkciju moždane kore). Stepenovanje kome je unapređeno razvojem koma skorova (Glazgov koma skor, Insbruk koma skor), koji su naročito korisni u prognozi teše kraniocerebralne povrede. Dubina poremećaja svesti se izražava kao somnolencija, sopor i koma.
   Dubinu kome definišu prisustvo/odsustvo spontanih pokreta, refleksa moždanog stabla, normalnog/patološkog mišićnog tonusa, karakterističnog stava (dekortikacije/decerebracije) i spontanog disanja. Anatomski supstrat nastanka kome je oštećenje ascendentnog retikularnog aktivacijskog sistema.
   Etiološki faktori za nastanak kome su sledeći: 1) fizička (strukturna) oštećenja moždanog tkiva; 2) hipoksična stanja; 3) metaboličke, nutricione i toksičke encefalopatije; 4) teški poremećaji endokrinog sistema.
   Najčešći uzroci kome su: kraniocerebralna povreda, cerebrovaskularni insult, intoksikacija lekovima ili opojnim sredstvima, metabolički poremećaj, primarni ili metastatski neoplastički proces u centralnom nervnom sistemu (CNS-u), infekcija CNS-a, sepsa, ali često uzrok nije poznat.
   Reanimacija besvesnog bolesnika počinje na mestu njegovog nalaženja, nastavlja se tokom medicinskog transporta i završava definitivnim zbrinjavanjem u jedinici intenzivnog lečenja specijalizovane stacionarne ustanove. Prva tri elementa algoritma reanimacije: slobodan disajni put (Airway), ventilacija pluća (Breathing) i cirkulacija (Circulation) obezbeđuju prisustvo osnovnih uslova očuvanog metabolizma mozga.
   Kraniocerebralna povreda (KCP) predstavlja jedan od vodećih uzroka nastanka kome. Prisustvo i kvalitet na mestu povređivanja direktno utiču na ishod bolesnika sa KCP. Reanimacioni postupci na licu mesta kojima se sprečava razvoj i progres arterijske hipotenzije i hipoksije, kod bolesnika sa KCP-om su endotrahealna intubacija i kanulacija velikih perifernih vena kako bi se infundovala dovoljna količina kristaloidnih i/ili koloidnih rastvora.  
   Od cerebrovaskularnih bolesti koje mogu biti uzrok kome, najčešće su u pitanju cerebralni ishemijski sindrom (moždani udar, šlog) ili rupture moždanog krvnog suda (subarahnoidalna i intracerebralna hemoragija).
   Predoziranje lekovima, psihoaktivnim supstancama ili intoksikacija različitim hemijskim preparatim ili hranom može dovesti do poremećaja stanja svesti različitog stepena.
   Endokrini poremećaji koji mogu dovesti do poremećaja stanja svesti karakterišu se delirijumom ili akutnim konfuznim stanjem u početku progresije poremećaja. Razvoj poremećaja stanja svesti je spor i retko dovodi do kome.
   U stanja koja mogu dovesti do generalizovane hipoksije mozga i kome spadaju srčani zastoj, utapanje, respiratorna insuficijencija, sistemsko vaskularno oboljenje, trovanje ugljen monoksidom ili cijanidom.
   Status epilepticus može izazvati trajno neurološko oštećenje bolesnika i neretko se završava smrtnim ishodom. Definiše se kao konvulzivna aktivnost koja traje 30 minuta neprekidno ili sa prekidima, ali između kojih bolesnik ne dolazi svesti. Benzodiazepini su lekovi prvog izbora za kupiranje statusa epilepticusa.
   Bolesnik u komi mora biti reevaluiran neprestano, u pravilnim vremenskim intervalima. Izbor terapijskih mera i dužina njihove primene moraju biti korigovani na osnovu verovatnoće ishoda lečenja dobijenog skorovanjem bolesnika.
  • Obavezna literatura: 1. Milaković B, Jovanović V, Nastasović T, Kalezić N. Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretman. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 607-30
  • Dopunska literatura: 1. Firsching R. Coma after acute head injury. Deutsches Ärzteblatt International 2017; 114(18): 313–20; 2. Cooksley T, Rose S, Holland M. A systematic approach to the unconscious patient. Clinical Medicine J, 2018; 18(1): 88-92; 3. Barabde PV, Kale P. Clinical profile of nontraumatic coma in children. J. Evid. Based Med. Healthc. 2019; 6(23), 1626-1631; 4. Schmidt WU, Ploner CJ, Lutz M et al. Causes of brain dysfunction in acute coma: a cohort study of 1027 patients in the emergency department. Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2019; 27: 101.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1115/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1115/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1115/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      162.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Milaković B, Jovanović V, Nastasović T, Kalezić N. Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretman. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 607-30 Datoteka
      457.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Koma - Diferencijalna dijagnoza i inicijalni tretman
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.