Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE V-1464/20-II

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje / osvežavanje znanja o vađenju zuba. Osposobljavanje za izbor alternativa u vađenju zuba u odnosu na stanje zuba i/ili pacijenta. Osposobljavanje za rešavanje posledica koje nastaju u toku i posle vađenja zuba.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vlastimir Petrović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: V-1464/20-II
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije bavi se jednom od najstarijih i najčešćih aktivnosti u stomatološkoj praksi - vađenjem zuba. Indikacije za vađenje zuba postoje u svim slučajevima kada lečenje nije moguće, kada ponovljene endodontske, hirurške ili parodontološke intervencije nisu dale zadovoljavajući rezultat ili  kada to diktira opšte stanje zdravlja pacijenata. Kontraindikacije su relativne i posledica su lokalnih (zapaljenje, infekcija, tumori, zračenje) ili opštih smetnji za intervenciju (sistemska oboljenja kao što su kardiovaskularna, hematološka, endokrina). Vađenje zuba kleštima je najčešći postupak vađenja; odvija se u tri faze (odvajanje gingivalnog pripoja od vrata zuba, aplikacija i retencija klešta, dislokacija zuba). Prilikom vađenja zuba mogu se primeniti pokreti luksacije, pokreti rotacije i kombinovani pokreti (luksacije i rotacije). Izbor vrste pokreta prilikom vađenja zuba zavisi od morfologije njihovih korenova. Pri vađenju zuba osnovni stavovi i fiksacija vilice moraju se ostvariti bez obzira da li se zubi vade kleštima, polugom ili nekim drugim instrumentom, jer se tako obezbeđuje bezbedna primena instrumenata i efikasna ekstrakcija zuba bez nastanka komplikacija. Vađenje zuba može se obaviti kleštima ili polugama, ukoliko se vade zalomljeni korenovi. U slučajevima visokih fraktura vađenje ostataka korenova u apikalnoj trećini može se obaviti i hirurškim putem. Posle uklanjanja zuba iz alveole treba proveriti da li je on u celosti izvađen ili nije i izvršiti toaletu rane. (uklanjanje svog granulacionog tkiva ako postoji, delova zalomljenog septuma ili ostataka plombi, gleđi i drugih stranih tela, delove nagnječene gingive i hiperplastične papile) koja mogu otežati zarastanje rane, Ušivanje gingive vrši se kod povreda dužih od 0,5 cm. Posle toalete rane treba izvršiti manuelnu repoziciju ivica rane radi približavanja ivica rane, smanjenja alveolarog zjapa i zaštite ekstrakcionog koaguluma.
   U testu se posebno obrađuje vađenje zalomljenih jednokorenih i višekorenih zuba, hirurško vađenje korenova zuba, koje se primenjuje kada nije moguće izvaditi ostatak zuba kroz alveolu, kao i multiple ekstrakcije zuba. U testu su obrađene i komplikacije koje nastaju u toku vađenja zuba (povrede mekih tkiva usne duplje, povrede koštanih tkiva alveolarnih grebena, povrede maksilarnog sinusa, povrede mandibularnog kanala, krvarenja) koje zahtevaju hitno lečenje i hirurški postupak, kao i komplikacije posle vađenja zuba (pojava alveolita, lokalna infekcije rane).
   Test se preporučuje svim stomatolozima, za osveženje i sistematizovanje znanja koja imaju ili sticanje novih koja su potrebna za njihovu praksu.
  • Obavezna literatura: 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. II izdanje. Poglavlje 3: Vađenje zuba. Beograd: Data status, 2016. 31-46.
  • Dopunska literatura: 1. Alhadi Y, Rassem AH, Al-Shamahy HA, Al-Ghaffari KM. Causes for extraction permanent teeth in general dental practices in Yemen. Universal Journal of Pharmaceutical Research, 2019; 4(2); 2. Ali SM, Mustafa NS, Kashmoola MA, Hanc TM. Reasons and pattern of tooth extraction in International Islamic University Malaysia, Kulliyyah of Dentistry Polyclinic. Materials Today: Proceedings, 2019. 16(4): 2280-4; 3. Rahaf S. Prevalence of first permanent molar loss in a population of Saudi adolescents and young adults. International Journal of Emerging Trends in Science and Technology, 2018; 5(4): 6577-84; 4. Moran IJ, Richardson L, Heliotis M, Bewick A. A bleeding socket after tooth extraction. BMJ 2017; 357: j1217.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    V-1464/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: V-1464/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: V-1464/20-II

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      178.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Poglavlje 3: Vađenje zuba. Beograd: Data status, 2006. 31-46 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Vađenje zuba - Principi i tehnike
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.