Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-471/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o metodama tradicionalne medicine koje se primenjuju u dijagnostici i lečenju. Razumevanje značaja - mogućnosti i ograničenja za primenu metoda tradicionalne medicine u dijagnostici i lečenju. Upoznavanje sa zakonskom regulativom primene metoda tradicionalne medicine u dijagnostici i lečenju u Srbiji.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-471/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zakonsko uvođenje i regulacija sprovođenja metoda tradicionalne medicine predstavljaju unapređenje zdravstvene zaštite u Republici Srbiji. Zdravstveni radnici svih profila treba da imaju bazična znanja o vrstama i specifičnostima metoda tradicionalne medicine, kako bi mogli da daju adekvatne i tačne informacije pacijentima.
   Tradicionalna medicina podrazumeva zdravstvene prakse, pristupe, znanja i verovanja koja se odnose na preparate biljnog, mineralnog ili životinjskog porekla, na duhovne terapije, kao i na manuelne tehnike i vežbe koji se primenjuju pojedinačno ili u kombinaciji u svrhu lečenja, dijagnostikovanja i sprečavanja bolesti, odnosno radi očuvanja dobrobiti. Svetska zdravstvena organizacija je dala definiciju, kada je i uvela termin “tradicionalne medicine” u zvaničnu upotrebu. Rezolucija Svetske zdravstvene organizacije o tradicionalnoj medicini usvojena je 2009. godine. Tradicionalna medicina u smislu definisanja oblasti, uslova obavljanja i postupaka koji se primenjuju regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 107/05).
   Tradicionalna medicina obuhvata one proverene stručno neosporene tradicionalne, komplementarne i alternativne metode i postupke dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, koji blagotvorno utiču ili koji bi mogli blagotvorno uticati na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji u skladu sa važećom medicinskom doktrinom nisu obuhvaćeni zdravstvenim uslugama. Metode tradicionalne medicine mogu se, prema Pravilniku, obavljati u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi koja je osnovana kao opšta ili specijalistička ordinacija doktora medicine/stomatologije, kao poliklinika i kao ambulanta za zdravstvenu negu i za rehabilitaciju. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, metode i postupci tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi mogu se uvoditi samo uz saglasnost Ministarstva zdravlja. Zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke tradicionalne medicine ako ih sprovodi najmanje jedan zdravstveni radnik koji ima dozvolu za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine. Ministarstvo zdravlja izdaje dozvole zdravstvenim radnicima za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine. Zdravstveni radnik koji ima dozvolu za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine mora da bude upisan u imenik nadležne komore zdravstvenih radnika.
   Metode i postupci tradicionalne medicine mogu se obavljati kao metode dijagnostike, lečenja i metode rehabilitacije. U metode dijagnostike i lečenja spadaju: ajurveda, akupunktura, kvantna medicina, kineska tradicionalna medicina, makrobiotika, primenjena kineziologija, refleksologija, segmentna terapija, suđok, tradicionalna domaća medicina, tuina, fitoterapija, hiropraktika, homeopatija, šiacu.
  • Obavezna literatura: 1. Vuk Stambolić, Tradicionalna medicina, preuzeto sa sajta Ministarstva zdravlja; 2. Sistematizacija metoda tradicionalne medicine, preuzeto sa sajta Ministarstva zdravlja; 3. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine. Beograd, 2007. (preuzeto sa sajta Ministarstva zdravlja).
  • Dopunska literatura: 1. WHO. WHO traditional medicine strategy: 2014-2023. 2013. 78; 2. Yang Y, Islam MS, Wang J, Li Y, Chen X. Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Patients Infected with 2019-New Coronavirus (SARS-CoV-2): A Review and Perspective. Int J Biol Sci 2020; 16(10):1708-17; 3. Li Y, Sui X, Su Z, Yu C, Shi X, Johnson NL et al. Meta-Analysis of Paclitaxel-Based Chemotherapy Combined With Traditional Chinese Medicines for Gastric Cancer Treatment. Front. Pharmacol, 2020; 4. Hijikata Y. Treatments of Lung Diseases by Treating Liver, Kidney and Spleen with Kampo Medicines or Traditional Chinese Medicines. J Tradi Med Clin Natur, 2016; 5: 190; 5. Okumu MO, Ochola FO, Onyango AO, Mbaria JM, Gakuya DW, Kanja LW et al. The legislative and regulatory framework governing herbal medicine use and practice in Kenya: a review. Pan Afr Med J. 2017; 28: 232.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-1160/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-1160/18 BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-1160/18

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      117.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Vuk Stambolić, Tradicionalna medicina, preuzeto sa sajta Ministarstva zdravlja Datoteka
      59.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Sistematizacija metoda tradicionalne medicine, preuzeto sa sajta Ministarstva zdravlja Datoteka
      209Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine. Beograd, 2007. (preuzeto sa sajta Ministarstva zdravlja) Datoteka
      61.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Primena metoda tradicionalne medicine u dijagnostici i lečenju
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.