Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00007

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Rekapitulacija osnovnih znanja o akutnom moždanom udaru (AMU) i tranzitornom ishemijskom ataku (TIA): Usvajanje savremenog pristupa u prevenciji, dijagnostici i lečenju AMU i TIA koji je definisan kliničkim vodičem dobre prakse.

  Dodatne informacije

  • Autor (klikni na ime): Dr spec Jelena Ralić
  • Vrsta programa: E-learning
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, neurologija, radiologija, neurohirurgija, sudska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00007
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Akutni moždani udar (AMU) je treći uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama sveta posle kardiovaskularnih i malignih obolenja, a drugi uzrok smrtnosti u celom svetu. Prevalencija AMU se kreće od 600 obolelih na 100.000 stanovnika u razvijenim zemljama. Mortalitet varira od 63,5 do 273,4 smrtna slučaja na 100.000 stanovnika. AMU u Srbiji ima epidemijski karakter i predstavlja izuzetno značajno socio- ekonomsko opterećenje kako za pojedinca tako za porodicu zajednicu i državu. U Srbiji AMU je prvi uzrok smrtnosti kod žena (18,38%) i drugi uzrok smrtnosti u muškoj populaciji , takođe drugi je uzrok demencije posle Achajmera i najčešći uzrok epilepsije kod starijih pacijenata kao i čest uzrok depresije, invalidnosti, kognitivnih posledica. Godišnje u Srbiji oboli 25.000 stanovnika. Svakih 20 minuta jedna osoba doživi AMU, a svakih 60 minuta jedna osoba umre zbog posledica ove bolesti. Svaka treća osoba koja je doživela AMU umre odmah nakon doživljenog AMU, 1/3 obolelih ima trajne posledice, a 1/3 obolelih se oporavi. Polovina svih preživelih se vrati nekoj vrsti zaposlenja, pri čemu 20-30 % nije sposobno trajno da preživi bez pomoći drugog lica. Ove epidemiološke karakteristike AMU naležu da se učini maksimum u njegovoj prevenciji, lečenju u akutnoj fazi, prevenciji komplikacija kao i smanjivanju invalidnosti i kognitivnih posledica do kojih dovodi.
   Ovo su razlozi zbog kojih je potrebno da široka populacija lekara primarne zdravstvene zaštite, specijalista, ali i medicinskih sestara i tehničara bude upoznata sa mogućnostima dijagnostike, lečenja i prevencije komplikacija. Trombolitička terapija je dokazano efikasna terapija AMU, ali je njena primena vezana za uski terapijski prozor. Poslednjih godina došlo je do razvoja savremenih lekova za primarnu i sekundarnu prevenciju AMU, kao i za lečenje pojedinih faktora rizika. Takođe, znatno su unapređene i neurovaskularne dijagnostičke metode. Sve to zajedno otvara drugačiju, bolju perspektivu, ali je osnovni preduslov da „prva linija“ zdravstvene službe raspolaže znanjima i bude osposobljena da ista primeni u praksi. U tom smislu veoma je važno da zdravstveni radnici usvoje savremen principe koji su definisani u kliničkom vodiuču dobre prakse koji se odnosi na AMU.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije daje relevantne informacije o epidemiološkoj situaciji, etiologiji i patogenezi AMU, kliničkoj slici, dijagnostičkim postupcima, lečenju u akutnoj fazi, najnovijim terapijskim metodama u lečenju AMU-a, kao i prevenciji komlikacija koje se javljaju na različitim sistemima organa.
  • Obavezna literatura: 1. Autorizovano predavanje Dr Jelena Ralić "AKUTNI MOŽDANI UDAR"; 2. Republička stručna komisija za izradu i implementciju vodiča dobre kliničke prakse: Nacionalni vodič dobre kliničke prakse "Ishemijski moždani udar", Klinički vodič 4/11 Oktobar, 2011; 3. Marković D, Kalezić N, Milaković B, Ercegovac M. Akutni moždani udar. U: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Edition: First, Editors: Nevena Kalezić Publisher: Medicinski fakultet Beograd, 2015.395-404; 4. Mladenović M, Manić S, Krkić M, Štulić S, Ignjatijević S. Ispitivanje funkcije trombocita i efikasnosti antitrombocitne terapije kod akutnog ishemijskog moždanog udara (AIMU). Timočki medicinski glasnik. 2013, 38(2): 89-94; 5. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. KRVAVI MOŽDANI UDAR - etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje, Niš: Medicinski fakultet u Nišu. Štampa "Pergament", 2013.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     544.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 2. Republička stručna komisija za izradu i implementciju vodiča dobre kliničke prakse: Nacionalni vodič dobre kliničke prakse "Ishemijski moždani udar", Klinički vodič 4/11 Oktobar, 2011 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 4. Mladenović M, Manić S, Krkić M, Štulić S, Ignjatijević S. Ispitivanje funkcije trombocita i efikasnosti antitrombocitne terapije kod akutnog ishemijskog moždanog udara (AIMU). Timočki medicinski glasnik. 2013, 38(2): 89-94 Datoteka
     417.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 5. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. KRVAVI MOŽDANI UDAR - etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje, Niš: Medicinski fakultet u Nišu. Štampa "Pergament", 2013. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna?
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.