Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00079

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o: mogućnostima i merama prevencije lumbalnog sindroma u čijoj osnovi se nalazi položaj i pokret; kineziterapijskom programu koji se koristi u konzervativnom tretmanu bolesnika sa lumbalnim sindromom u akutnoj, subakutnoj i hroničnoj fazi bolesti; Osposobljavanje korisnika za: prepoznavanje adekvatnog zaštitnog položaja iz koga se izvode kineziterapijske vežbe; izbor indikacija i prepoznavanje kontraindikacija za kineziterapiju; razlikovanje ispravnog i neispravnog izvođenja vežbi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prim.mr sci med Željko Kanjuh
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00079
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ne umanjujući značaj ostalih komponenata lečenja, može se reći da je kineziterapija verovatno najznačajniji deo tretmana bola u leđima, jer se aktivnim vežbanjem deluje kauzalno, na osnovni uzrok problema.
   Kineziterapija se zasniva na vežbama uz puno angažovanje bolesnika. Kineziterapija uključuju čitav spektar vežbi, koji imaju različite parcijalne ciljeve, a zajednički vode istom cilju: osposobljavanju bolesnika za što raniji povratak u normalan život. To su vežbe relaksacije, vežbe disanja, vežbe elastičnosti, vežbe snage, vežbe autotrakcije (samoistezanja), kao i zaštitni položaji i pokreti u svakodnevnim i profesionalnim aktivnostima, korekcije posture (držanja tela), hidrokineziterapija. Kineziterapija se može primenjivati u konzervativnom lečenju bolesnika sa bolom u leđima, u akutnoj, subakutnoj i hroničnoj fazi bolesti i kao vid postoperativnog lečenja.  
   U ovom testu obrađene su sve kineziterapijske vežbe koje se primenjuju u konzervativnom tretmanu ove vrste bolesti, sa aspekta ciljeva vežbi, stadijuma bolesti kome su premerene (vežbe koje se primenjuju u akutnoj, subakutnoj i hroničnoj fazi bolesti), načina na koji se izvode (trajanje vežbe, broj ponavljanja u seriji, pauze između vežbi) i varijetetima izvođenja u različitim zaštitnim položajima, sa aspekta indikacija i kontraindikacija za njihovo izvođenje, kao i efekata koji se mogu očekivati kao rezultat pravilnog izvođenja vežbi. Test je koncipiran tako da korisnik treba da prepozna tačan odgovor na slici (da identifikuje vežbu, zaštitni položaj ili pravilan položaj delova tela), između tri ponuđene alternative. U tom smislu, on je koristan za sticanje i testiranje pasivnog znanja.
   Test je namenjen fizioterapeutima, kao i drugim zdravstvenim radnicima koji rade sa ljudima koji imaju bol u leđima (patronažne sestre, sestre u palijativnoj nezi).
  • Obavezna literatura: 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105; 2. Lumbalni sindrom. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zaštiti. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije. 1-37.
  • Dopunska literatura: 1. Luz MAD Júnior et al. Effectiveness of Kinesio Taping in Patients With Chronic Nonspecific Low Back Pain: A Systematic Review With Meta-analysis. Spine, 2019; 44(1): 68-78; 2. de Brito Macedoa L, Richards J, Tezoni Borgesa D, Alencar Melo S, Simões Brasileiro J. Kinesio Taping reduces pain and improves disability in low back pain patients: a randomised controlled trial. Physiotherapy, 2019; 105(1): 65–75; 3. Sheng Y, Duan Z, Qu Q, Chen W, Yu B. Kinesio Taping in Treatment of Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Rehabil Med, 2019; 51(10): 734-40; 4. Nelson N. Kinesio Taping for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review. Journal of bodywork and movement therapies, 2016; 20(3).
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     693.4Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105 Datoteka
     23.4MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 2. Lumbalni sindrom. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zaštiti. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije. 1-37 Datoteka
     151.5Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Kineziterapija u prevenciji i lečenju lumbalnog sindroma
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.